Patientsamtaler redder liv

Patientinddragelse er nødvendig for at undgå fejl i sundhedsvæsenet.
Foto: morgueFile.

Hvis du bliver indlagt, er du afhængig af lægens faglige kompetencer gennem hele dit sygdomsforløb. Alligevel bør lægerne nu også lytte til, hvad patienten har at sige. Patientsikkerheden bliver nemlig styrket, hvis læger og sygeplejesker taler med deres patienter og inddrager dem i behandlingen. Sådan lyder konklusionen på en ny amerikansk rapport, som er udarbejdet af The National Patient Safety Foundation.

I januar offentliggjorde Lægeforeningen ellers en undersøgelse i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse, der viste, at danske læger og sygeplejesker ikke føler, at de har nok tid til at tale med deres patienter. Ifølge Morten Freil, der er formand for Danske Patienter, så går det ud over patientsikkerheden, hvis patienterne ikke bliver inddraget.

– Vi ved, at der sker en masse fejl i sundhedsvæsnet, og vi mener, at en væsentlig årsag er, at man ikke har en struktur og kultur, der underbygger inddragelse af patienter i deres egne forløb, siger Morten Freil.

Patienten skal høres

Der bliver årligt indrapporteret 180.000 utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen. Ifølge Morten Freil er det dog kun toppen af isbjerget. Han ser øget patientinddragelse som en mulig løsning på problemet.

– Det er helt afgørende, at man får delt viden mellem sundhedspersonale og patienter. De sundhedsprofessionelle har noget viden om, hvilke behandlinger der er mulige, og deres effekter og bivirkninger, men patienten har noget viden om deres egen livssituation, hvad der er sket tidligere i behandlingsforløbet, og hvad der er blevet sagt andre steder i sundhedsvæsenet,« siger Morten Freil.

Han mener, det er nødvendigt, at læger og sygeplejesker i højere grad efterspørger patienternes viden. Det kan nemlig give sundhedspersonalet informationer om, om man gør det rigtige i forhold til eksempelvis medicinering.

Læs også: Beboere i plejeboliger proppes med forkerte piller

Den pointe bliver understøttet af sundhedsøkonom Jes Søgaard, der er professor ved Aalborg Universitet. Han påpeger, at der en sammenhæng mellem graden patientinddragelse og patientsikkerhed.

– Vi ved fra udenlandske undersøgelser, fortrinsvis fra USA, at frekvensen af utilsigtede hændelser falder, jo mere man får inddraget patienterne. Der er en logik i, at når man inddrager patienten, så kan patienten selv fungere som kontrollant, siger Jes Søgaard.

Erfaringer fra udlandet tydeliggør dermed nødvendigheden af at inddrage patienterne i deres behandlingsforløb. Alligevel viser Lægeforeningens egen undersøgelse fra januar, at to ud af tre danske læger og sygeplejesker kun i ’nogen’ eller ’mindre’ grad inddrager patienterne. Undersøgelsen blev udarbejdet i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse under Danske Patienter.

Lægerne vil gerne brugerinddrage

Hos Lægeforeningen er man opmærksom på problemet. Det siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen. Han mener, at de sundhedsprofessionelle i udgangspunktet godt ved, at de kan blive bedre til at brugerinddrage.

– Lægerne og sygeplejerskerne er klar over, at man kan blive bedre til at inddrage patienterne, men rammerne er simpelthen ikke gode nok til, at man kan gøre det i tilstrækkeligt omfang, siger Mads Koch Hansen.

Han mener, at det vil gavne patientsikkerheden, hvis man får gennemført nogle strukturelle ændringer, der muliggør øget patientinddragelse.

– Vi kan vinde noget patientsikkerhedsmæssigt ved at få lavet arbejdsgange og fysiske rammer, der giver mulighed for, at man kan inddrage patienterne, men det er ikke noget, den enkelte læge eller sygeplejerske lige kan lave om. Beslutningen skal komme ovenfra, siger Lægeforeningens formand.

Læs også: Minister: Hospitaler ødelægger tilliden til sygehusvæsenet

 Et ledelsesansvar på alle niveauer

I både Lægeforeningen og hos Danske Patienter mener man, at den manglende brugerinddragelse kræver nogle gennemgående ledelsesmæssige ændringer.

– Det er et ledelsesansvar at prioritere patientinddragelse højt. Det gælder ledelse på alle niveauer. Det er lægerne selvfølgelig også en del af, så det skal de også arbejde for, men det er stadig et ledelsesansvar, siger Mads Koch Hansen.

Den udmelding bliver bakket op af Morten Freil.  Han mener heller ikke, at lægerne og sygeplejerskerne har mulighed for at brugerinddrage i tilstrækkelig grad.

Ifølge formanden for Danske Patienter handler det ligeledes om at få sat brugerinddragelse på dagsordenen på de sundhedsfaglige uddannelser. Samtidig er det store fokus på produktivitet i sundhedssektoren med til at begrænse muligheden for brugerinddragelse.

– Man skal også kigge på incitamentsstrukturerne. I dag er de stort fokus på, at læger og sygeplejesker skal overholde nogle produktivitetstal, og at ledelserne skal overholde budgetterne. Hvordan skal man så som leder på sygehuset eller medarbejder på den enkelte klinik prioritere at bruge ekstra tid på patienterne?, spørger formanden for Danske Patienter.