Radio: Blind metroentusiast laver guide til Cityringen

Henrik Olsen er hyppig bruger af offentlig transport og er gået igang med at udarbejde en vejledning, som skal hjælpe blinde i deres færden på de nye metrostationer
Foto: Nynne Poulsen Wowk

Af: Nynne Poulsen Wowk, Aida Kokanovic og Malthe Graungaard Bech

Cityringens åbning i slutningen af september har medført store ændringer i den offentlige transport i København. En gruppe, der er blevet særligt påvirket af transportændringerne, er de blinde og svagsynede, som nu skal vænne sig til helt nye ruter.  

En af de blinde, som har kastet sig ud i at anvende den nye Cityring, er 59-årige Henrik Olsen, der er født blind. Til daglig er han flittig bruger af offentlig transport, og han er overordnet set glad for den nye cityring. Men der er dog få men vigtige problemer, der mangler at blive læst, mener han.

– Cityringen kunne godt være noget bedre ved hjælp af at der mangler annoncering af nogle stationer på den nye Cityring i togene. Der mangler også en tone foran, for hvis man sidder og snakker, så hører man altså ikke lige om, der bliver sagt Kongens Nytorv eller Gammel Strand, siger Henrik Olsen.

De manglende højtalerannonceringer gælder for metrostationerne Trianglen, Østerport og Gammel Strand ifølge Henrik Olsens research. Han har derfor taget kontakt til Metroselskabet.

Læs også: Nørreport er et helvede for blinde 

– Jeg har ringet ind flere gange til metroselskabet og sagt, at der mangler altså den annoncering i togene. Det er de klar over, og de siger, at det bliver løst til foråret, når den nye Cityring M4 åbner

Henrik Olsen, blind bruger af offentlig transport

Henrik Olsen mener, at et halvt års ventetid er for lang tid, da han synes det er et problem der skal løses hurtigt.

Hør Metroselskabets forklaring og reaktion på de manglende højtalerannonceringer i radioindslaget her: 

 

Metrovejledning til blinde 

For at hjælpe andre blinde med at anvende Cityringen har Henrik Olsen på egen hånd lavet en vejledning, som skal gøre det nemmere for blinde og svagsynede at finde rundt på de 17 nye metrostationer. 

– Jeg synes, at der manglede et ordentligt beskrevet dokument, hvor man kunne fortælle med tekst om stationerne. Et kort har blinde og svagtseende ingen glæde af, siger han. 

Vejledningen lavet, så blinde kan orientere sig om metrostationerne enten via specielle blindecomputere eller få oplæst vejledningen som word-dokument, forklarer Henrik Olsen. 

Henrik Olsen bevæger sig fortsat ud i den offentlige trafik, og lader sig ikke gå på af den manglende højtalerannoncering, da han finder det vigtigt som blind at kunne finde rundt på egen hånd.

Læs også: Blinde famler forgæves efter blå punkter til rejsekort på danske stationer

Fakta om blinde i Danmark 

  • I Danmark findes der ikke noget fællesregister over folk med synshandicap.
  • Dansk Blindesamfund har i alt 8000 medlemmer.
  • Dansk Blindesamfund vurderer, at 20.000-25.000 borgere opfylder deres medlemskriterie på maks 10% syn. 
  • Blinde og svagsynede har mulighed for kørsel og har som udgangpunkt 104 enkeltture til rådighed årligt. 
  • De fleste, der får et nyopstået synshandicap i Danmark, er over 70 år.

(Kilder: Dansk Blindesamfund, Foreningen Danske Døvblinde og Socialstyrelsen)

Blinde har forskellige behov

31-årige Michael Starholm, som også er blind, er positiv overfor idéen om en vejledning til Cityringen. Han har selv gode erfaringer med allerede eksisterende vejledninger over Københavns buslinjer, som Henrik Olsen tidligere har udarbejdet. Han oplever samtidig, at det er langt fra alle blinde og svagsynede, som har mod på at anvende offentlige transport.

– Jeg kan sagtens forstå, at nogle blinde ikke benytter sig af offentlig transport. For nogle er det lige ud af landevejen at tage offentlig transport, mens det for andre godt kan være svært, uddyber han.

En blind dansker kan få 104 ture med ledsager betalt af det offentlige. En tur i biografen eller Bilka og hjem igen tæller for to ture. Derfor er offentlig transport en nødvendighed for mange blinde og svagsynede, når de skal transportere sig rundt.

Sådan gjorde vi: Ideen til denne artikel opstod, da vi læste en nyhed på Dansk Blindesamfunds hjemmeside, som gjorde opmærksom på Cityringens åbning og omlægning af diverse busruter i København. Igennem Dansk Blindesamfund og Facebook kom vi i kontakt med to blinde, som kunne fortælle nærmere om deres oplevelser med offentligt transport og navnligt Cityringen.