Passagerernes vagthund risikerer at dreje nøglen om

Det risikerer fremover at blive sværere for passagererne i den offentlige transport at få bedre forhold. Passagerernes talerør, Passagerpulsen, risikerer nemlig at dreje nøglen om. Foto: Flickr

Når 2019 bliver til 2020 må Passagerpulsen dreje nøglen om, hvis ikke politikerne på Christiansborg finder penge til en ny bevilling. Dermed kan det være slut med passagerernes vagthund, der de sidste fem år har lavet undersøgelser og analyser af den kollektive transport set fra passagerernes synsvinkel.

De sidste fem år har Passagerpulsen arbejdet for at forbedre forholdene for passagererne på tværs af transportformer, så den offentlige transport bliver mere attraktiv.

Læs også: Politisk flertal bakker op om forlængelse af Passagerpulsen: Redning er op til regeringen

Derfor vil det også være ærgerligt, hvis Passagerpulsen nu må dreje nøglen om, siger Laura Kirch Kirkegaard, der er daglig leder af Passagerpulsen.

– Vi har jo brug for, at flere danskere skal vælge den offentlige transport til. Det er der, vi står, og det vi kæmper for, forklarer Laura Kirch Kirkegaard og fortsætter:

– Der er ikke noget andet samlende organ, der ser på tværs af transportformer og står på en grundig viden og research. Der er altså ikke nogen andre, der umiddelbart kan overtage den rolle, vi har nu, fastslår hun.

Den enkelte passager vil ikke have nogen organisation, de kan henvende sig til og fortælle, at de er blevet behandlet uretfærdigt
Laura Kirch Kirkegaard, daglig leder af Passagerpulsen

Passagerpulsen har eksisteret siden 2014, da Forbrugerrådet Tænk modtog en fire-årig bevilling som en del af forliget ”Bedre og billigere offentlig transport” på i alt 30 millioner kroner til at starte Passagerpulsen. Den oprindelige bevilling udløb i 2018, men blev forlænget med et enkelt år. Derfor står Passagerpulsen nu i en situation, hvor man risikerer at skulle lukke ned.

Holder trafikselskaber til ilden

Blandt Passagerpulsens sejre de seneste år finder man bedre cykelparkering på landets stationer, trykte køreplaner på busstoppesteder på Sjælland, muligheden for at checke sit rejsekort ud på appen samt muligheden for at få pendlerkort som rejsekort.

Desuden har Passagerpulsen årligt undersøgt passagerernes tilfredshed med den kollektive trafik, som de har brugt til at forbedre forholdene i den offentlige transport, forklarer Laura Kirch Kirkegaard.

– Vi bidrager til at holde selskaberne til ilden og insistere på, at trafikselskaberne er til for passagererne. Vi er med til at løfte ambitionerne for den offentlige transport og udvikle attraktive løsninger, der blandt andet kunne højne kvaliteten og overskueligheden af billetsystemer, fortæller hun.

Læs også: Passagerer glemmer deres cykler i toget

Hvis Passagerpulsen må lukke ned, risikerer det altså at få konsekvenser for landets passagerer, mener Laura Kirch Kirkegaard.

– Den enkelte passager vil ikke have nogen organisation, de kan henvende sig til og fortælle, at de er blevet behandlet uretfærdigt. Der vil ikke være noget samlet sted at gå hen, hvis man har en idé til, hvordan den offentlige transport kunne blive bedre, fortæller hun.

Passagerpulsen

    • Passagerpulsen er officielt en del af Forbrugerrådet Tænk, der varetager forbrugergruppers interesser
    • Passagerpulsen består af et interessentforum, der omfatter en række interesseorganisationer som pendlergrupper, et passagerpanel på mere end 9.000 passagerer, en række passageragenter, der fungerer som ’øjne og ører’ samt et samarbejdsforum med blandt andet trafikselskaberne
    • Siden 2014 har Passagerpulsen udgivet 70 rapporter om passagerernes ønsker, tilfredshed, oplevelser og holdninger.
    • Rapporterne omhandler blandt andet buspassagerers rettigheder ved forsinkelser, cykelparkering på stationer, information om rejsetidsgaranti, punktlighed for tog og metro samt mange andre emner.

Kilde: Passagerpulsen

Forbrugernes stemme giver en oplyst debat

Organer som Passagerpulsen, der kan bidrage med brugernes perspektiv, spiller en vigtig rolle i vores samfund. Det forklarer Peter Aagaard, lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet

– Passagerpulsen er et væsentligt indslag i den politiske debat. De leverer et forbrugerperspektiv, som ingen andre rigtig gør, forklarer Peter Aagaard og fortsætter.

– Det er vigtigt at give forbrugerne en stemme, da det er den måde, vi får en mere oplyst debat i samfundet.

Hvis Passagerpulsen lukker fra nytår, er der dermed ikke længere noget organ, der taler passagerernes sag. Dermed vil de opgaver, Passagerpulsen har løst, få et andet fokus.

– De kommercielle udbydere som blandt andre DSB vil ikke kunne facilitere tilsvarende opgaver som Passagerpulsen, fordi det ikke vil være uvildigt. De vil altid have et kommercielt sigte, fastslår Peter Aagaard.

Trafikselskaber kalder på forlængelse

Passagerpulsen har arbejdet tæt sammen med trafikselskaber som DSB, Movia og Arriva, som driver den offentlige transport. Passagerpulsen har blandt andet været med til at undersøge kundeservicen hos trafikselskaberne og kåre vinderen af den bedste kundeservice.

Samarbejdet går dog oftest ud på at forbedre forholdene for passagererne, og derfor ender Passagerpulsen tit med at kritisere trafikselskaberne og deres håndtering af passagererne, og det er ikke altid lige nemt for trafikselskaberne.

Det forklarede Kirsten Jensen (A), formand for busselskabet Movia, sidste år i et debatindlæg i Altinget, hvor hun bakkede op om en forlængelse af Passagerpulsen.

De arbejder for at påvirke vigtige beslutningstagere, hvilket forhåbentligt kan hjælpe med til at udvikle kollektiv trafik i den rigtige retning. Det er kun i vores interesse.
Arriva om Passagerpulsen

– Movia har, som resten af den kollektive transportsektor, haft sine sværdslag med Passagerpulsen. Men når man gør regnskabet op, har vi også haft gavn af at have en aktør, som kunne sætte lyd til passagerstemmer, skrev Kirsten Jensen, der ikke har haft mulighed for at stille op til interview.

Læs også: Banedanmark opgiver at fjerne efterårsblade fra togskinnerne

Også togselskabet Arriva har i sidste ende haft gavn af samarbejdet med Passagerpulsen. Det forklarer Arriva i et skriftligt svar til navisen.dk.

– Passagerpulsen har bidraget til at sætte mere fokus på passagernes oplevelser i den kollektive trafik. Det er et område, som vi prioriterer meget højt, og derfor kan vi kun bakke op omkring deres undersøgelser. Undersøgelserne har bidraget til et indblik i, hvad passagerer i den kollektive trafik synes om vitale dele af kunderejsen, skriver Arriva.

Arriva har dog ikke nogen holdning til, hvorvidt Passagerpulsen bør forlænges eller ej, men de forklarer dog, at organets arbejde er i deres interesse.

– Vi synes dog, at Passagerpulsen bidrager positivt til den kollektive trafik. De arbejder for at påvirke vigtige beslutningstagere, hvilket forhåbentligt kan hjælpe med til at udvikle kollektiv trafik i den rigtige retning. Det er kun i vores interesse, forklarer Arriva.

DSB har ikke ønsket til at udtale sig til artiklen.

Sådan gjorde vi: Journalisten læste et debatindlæg fra Passagerpulsen, hvor det fremgik, at de stod foran en lukning. Journalisten ringede Passagerpulsen op og foretog telefoniske interviews med både ekspert og Passagerpulsen.