RADIO: Demonstranter raser over ny epidemilov

Demonstration på Christiansborg Slotsplads imod lovforslaget til den nye epidemilov. Foto: Emma Lindquist

Af Emma Lindquist og Oscar Raagevang

Foran Christiansborg er demonstranter samlet for at vise deres modstand mod lovforslaget om en ny epidemilov, som har høringsfrist i dag. Lovforslaget har også mødt kritik fra flere af folketingets øvrige partier. Det har det, fordi der lægges op til at fjerne den solnedgangsklausul, som blev indskrevet i den epidemilov, der blev hastevedtaget d. 17. marts, få dage efter et samlet folketing valgte at lukke Danmark ned.

Til demonstrationen er det især udsigten til potentielt at kunne blive tvangsvaccineret, der vækker modstand. Loven lægger op til, at der, hvis sundhedsministeren vurderer, at der er tale om en ’samfundskritiks sygdom’, kan forekomme et påbud om vaccination – og tvangsvaccination, hvis ikke påbuddet efterfølges.

Vi tog til demonstrationen på Christiansborg Slotsplads. Hør med, når vi taler med nogle af demonstranterne:

 

At sundhedsministeren alene kan vurdere, hvorvidt en sygdom er samfundskritisk og dermed udløse en række indgreb, vakte allerede bekymring hos flere politikere i august.

– Vi skal have afpolitiseret så meget som muligt, og vi skal ikke igen udstyre en minister med så stor magt i forhold til den enkelte danskers liv og levned, sagde Martin Geertsen (V) om udkastet til det nye lovforslag til Altinget.dk

Tvangsvaccination er ikke nødvendigvis i strid med menneskerettighederne

– Hvis det bliver tilfældet at regeringen må tvangsvaccinere, så har vi ikke frihed mere. Så har vi ikke retten til at sige nej, siger veteran Asbjørn Børgaard, der demonstrerer imod lovforslaget.

Læs også: Professor om mulig vaccine: »For tidligt at fejre noget endnu«

Men Tvangsvaccination kan imidlertid godt være en mulighed uden at være i strid med menneskerettighederne.

– Det er et stort indgreb i den personlige frihed og i den fysiske integritet, men tvangsvaccinering er ikke umuligt i forhold til menneskerettighederne, hvis der er et vigtigt nok hensyn til folkesundheden, siger Christoffer Badse, cand.jur. og afdelingschef hos Institut for Menneskerettigheder.

Det står der i lovforslaget om tvangsvaccination

Vaccination
§ 15. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte persongrupper for at udrydde eller inddæmme udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, når der er tale om særligt skærpende omstændigheder med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden.

§ 17. Magtanvendelse med henblik på at gennemføre foranstaltninger § 17. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter anmodning fra myndigheden eller ejeren af den institution, som styrelsen efter § 8, stk. 3, har anmodet om at gennemføre en foranstaltning efter §§ 9-11, 14, og 16, træffe afgørelse om at tillade, at der med henblik på at gennemføre og opretholde en sådan foranstaltning anvendes følgende former for magtanvendelse over for den person, som foranstaltningen retter sig mod:
1) Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende.
2) Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

Institut for Menneskerettigheder kom d. 12. november med et høringssvar til lovforslaget. Christoffer Badse fortæller, at de har en række betænkeligheder.

– Vi er bekymret for omfanget af forsigtighedsprincippet i den nye epidemilov. Den giver staten mulighed for at foretage indgreb uden evidens eller sundhedsfaglige argumenter. Vi anbefaler, at det står meget klarere frem i lovgivningen, hvad grænserne for forsigtighedsprincippet er, så det ikke bliver elastik i metermål.

I Institut for Menneskerettigheders høringssvar til lovforslaget, understreger de, at der skal være balance mellem effektivitet i forhold til bekæmpelse og det at værne om befolkningens rettigheder.

– Loven mangler klarhed og præcisering, der kan sikre den rette balance mellem effektiv bekæmpelse af en epidemi på den ene side og beskyttelsen af borgernes grundlæggende rettigheder på den anden, skriver de i høringssvaret.

Det er blandt andet beskyttelsen af borgernes grundlæggende rettigheder, som Asbjørn Børgaard er mødt op på Christiansborg Slotsplads, for at værne om.

– Det handler om vores personlige frihed og retten til at vælge selv, siger han.

Imens Asbjørn Børgaard og de øvrige demonstranter larmer videre foran Christiansborg, er en lang række institutioner og organisationer ved at afgive deres høringssvar. Efter høringsfristen d. 13. november skal folketinget behandle udkastet til en ny epidemilov.

NetAvisen har forsøgt at få en udtalelse fra Socialdemokratiet, men har ikke fået svar.

Læs også: Vaccineskeptikere om bandlysning på Facebook: »Fascistisk og totalitært«

Sådan gjorde vi:
Lovforslaget har været genstand for kritik og debat. En hel uges demonstration foran Christiansborg er opsigtsvækkende, og vi tog derfor ind og interviewede nogle af de demonstrerende. Her fyldte emnet tvangsvaccination meget, og vi kontaktede derfor Institut for Menneskerettigheder for at få en udtalelse om det.

 

One Response to "RADIO: Demonstranter raser over ny epidemilov"