Robotten bliver slagteriarbejderens nye kollega

De nye robotter i dansk kødproduktion kan være med til at skabe bedre arbejdsmiljø og øge produktiviteten Foto: Wikimedia

De nye robotter på landets slagterier vil i fremtiden arbejde tæt sammen med de nuværende slagterimedarbejdere, samtidig vil de overtage noget af det hårde og nedslidende arbejde, der er på slagterierne. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut.

Målet med robotterne er at gentænke produktionsformen, så den optimeres og forbedres.

Læs også: Robotter vil både overtage og skabe nye jobs

– Med de nye robotter sørger vi for bedre arbejdsforhold for vores medarbejdere, og samtidig øger vi produktiviteten. Vi fokuserer på at tage tunge løft væk fra medarbejderne, hvilket vil gøre deres arbejdsprocesser nemmere, siger Kurt T. Pedersen, Direktør Supply Chain, Danish Crown.

I den forbindelse påpeger han, at det særligt er de tunge løft, der er et problem både for medarbejderne og for produktiviteten.

Fagforeningen bakker op
Slagteriarbejdernes fagforening, Fødevareforbundet NNF, støtter op om robotter i kødproduktionen. De er særlig glade for et fokus på robotters muligheder for aflastning.

– Det er  et godt tiltag, fordi det skåner medarbejderne. Det giver en mulighed for, at vores medlemmer kan blive mindre nedslidte, siger næstformand i Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen.

5 hurtige om robotter:

  • En robot er en maskine, der udfører et job automatisk.
  • En robot er programmeret og styret af en computer.
  • Robotter er gode til at huske ting, og de er gode til at gentage ting.
  • Robotter kan hjælpe med at udføre ensformigt eller farligt arbejde.
  • Robotter bruges i industrien, i hjemmet og til underholdning

Kilde: DTU

Et bedre arbejdsmiljø
Ole Ravn, leder af Robotafdelingen ved Institut for Elektroteknologi på DTU, bekræfter, at robotter kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø, og at det netop er en af de helt store fordele ved robotter på arbejdsmarkedet.

– Set fra et medarbejderperspektiv er fordelen ved robotter på arbejdsmarkedet, at det kan fjerne tunge løft og nogle af de ensidige og gentagende arbejdsrutiner. På den måde kan man få et bedre arbejdsmiljø ved at indføre robotter på arbejdspladsen.

Han tilføjer, at det fra arbejdsgivernes synspunkt er et spørgsmål om øget produktivitet.

Læs også: Overtager denne robot mon verden?

Manglende arbejdspladser?
Men selvom robotter kan skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, så er det et faktum, at robotteknologien  har været skyld i fyringer i flere brancher. I en rapport fra Oxford Martin Programme on Technology Employment fremgår det, at omkring 35 procent af den amerikanske beskæftigelse vil kunne være overtaget af robotter om mindre end 20 år. Det gælder blandt andet andet sælgere, kokke og modeller.

I Danmark ser man også samme tendens. Senest bragte DR en artikel om fyringer i Nordea på grund af robotten Nora, og også journalistik kan i stigende omfang i fremtiden blive udført af robotter.

Men den udvikling mener  Kurt T. Pedersen, Danish Crown, ikke, man vil se i kødproduktionen. 

– Som udgangspunkt skal vi bruge det samme antal medarbejdere. Robotten kommer ikke til at erstatte, de kommer til at hjælpe slagteriarbejderne. Robotten skal klare de nedslidende dele af arbejdet, mens slagteriarbejderne skal klare det håndværksmæssige, som kræver faglige kompetencer og er mindre belastende, forklarer han.

Roboteknologiens udfordringer
Ole Ravn fra DTU gør det dog klart, at der er en udfordring, som organisationer skal tage højde for.

– Udfordringerne er at få organisationen til at føle, at robotterne er med til at skabe forbedringer, så det ikke føles som en måde at spare penge eller medarbejdere på. Desuden kræver det et stort behov for efteruddannelse, så medarbejderne kan lære at arbejde med robotter, påpeger han.

Generelt frygter Ole Ravn ikke, at robotteknologien vil resultere i et tab af arbejdspladser.

– Som det er i dag, så er der en del arbejdspladser, som kommer tilbage fra Østen, netop fordi produktiviteten kan være på samme niveau i Danmark ved hjælp af robotter. Så nettoresultatet er, at der bliver flere arbejdspladser.

Læs også: Robotten Ross stjæler jurastuderendes studiejob

Sådan gjorde jeg: Ideen til artiklen kom på baggrund en undren over robotter på arbejdsmarkedet. I den forbindelse fandt jeg en nyere pressemeddelelse fra Teknologisk Institut, som omhandlede robotter i den dansk kødindustri. Alle kilder er kontaktet telefonisk, og for mere gennemsigtighed er der linket til alle skriftlige kilder.