Rødovres røgfrie vision: Slut med snus og cigaretter på kommunens idrætsanlæg

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub er én af flere idrætsforeninger, som samarbejder med kommunen om en røgfri fremtid. Foto: Cecilie Thurecht.

Snart skal det være slut med en hygge-smøg på tilskuerpladserne i Rødovre Kommunes idrætsforeninger. Nu skal kommunens idrætsanlæg gøres tobaks- og nikotinfrie, så børn og unge kan dyrke sport i et sundt og ansvarligt miljø. Det har kommunalbestyrelsen besluttet som led i deres handleplan for en røgfri fremtid.

I knapt tre år har kommunen arbejdet på at skabe flere røgfrie miljøer for borgerne. Sidst var det dagtilbud og skoler, og nu er det blevet idrætslivets tur til at kvitte smøgerne.

Ifølge Marianne Hallberg, som er forebyggelseskonsulent hos Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre, er tiltaget skabt for at beskytte kommunens børn og unge mod rygning. Dels mod den passive rygning og dels mod selv at starte. I Rødovre Kommune er der allerede røgfri skoletid, og derfor skal det heller ikke være normalt til idræt, at man sidder og ryger eller tager snus.

Læs også: Succes med Rygestop i Rødovre: »Kondien blev bedre, astmaen fik det bedre, og maden smager bedre«

Så længe det handler om vores børn, så synes vi, at vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at de ikke render rundt i tobaksfyldte områder
Maria Grøndahl, aktivitetsformand for svømmeafdelingen i Orient

En klar adskillelse af tobaks- og nikotinsprodukter og sport er et skridt i den rigtige retning. Det mener Lotus Sofie Brast, som er seniorforsker i tobak, implementering og interventioner på Syddansk Universitet.

– Det giver kun rigtig god mening. Det er ærgerligt, hvis vores børn og unge møder tobak og nikotin til idræt. Derfor anser jeg det som ret naturligt, at man går ind og siger, at man ikke vil have, at folk ryger og tager snus i vores idrætsanlæg. Det er en naturlig forlængelse af de tiltag, der foregår i forvejen, siger hun.

Rygekabinerne i Rødovre Centrum er blot én af flere initiativer i kommunen til en røgfri fremtid. Foto: Cecilie Thurecht.

Et stærkt internt samarbejde
Det er dog ikke alene kommunen, som har taget initiativ til forslaget. I alt seks af kommunens idrætsforeninger har indgået i samarbejdet om røg- og nikotinfrie idrætsanlæg. Iblandt de samarbejdende er Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient.

– Der var i forvejen bred enighed i vores forening om, at der ikke skal ryges foran børnene. Så længe det handler om vores børn, så synes vi, at vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at de ikke render rundt i tobaksfyldte områder, siger Maria Grøndahl, som er aktivitetsformand for svømmeafdelingen i Orient.

Det har længe været et ønske i foreningen at gøre Orient til et røgfrit sted at være. At det ikke er sket før, handler dermed ikke om manglende engagement til initiativet, men tværtimod om ikke at ville tage skridtet uden kommunal opbakning.

– Vi ønskede ikke at gå og lege politimænd over for vores forældre. Derfor opfordrede vi kommunen til at komme med et officielt forbud mod røg, og så skulle vi nok støtte op om det som forening, siger Maria Grøndahl.

Med tiltaget håber vi på at få nogle ungdomsovergange, som kan være mere røgfrie, end de er i dag
Lene Due (S), formand for Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

Det handler om sund fornuft
Som led i initiativet vil alle anlæg modtage plakater og skilte, som anviser, at der er tale om et røg- og nikotinfrit område for alle, inklusiv publikum. For at opnå det mest effektive resultat, skal der opfordres til dialog og positiv kommunikation fremfor negativ retorik og sanktioner. Det mener Lotus Sofie Brast.

– Det kan helt klart være svært at sanktionere, hvis der står nogle på sidelinjen og kigger på dem, der træner. Jeg synes i stedet, at man bør appellere til folks sunde fornuft. For én ting er, at man ikke bør udsætte sig selv for tobak og nikotin. En anden ting er, at vi ikke bør udsætte andre for det. Især ikke de steder, hvor der dels færdes mange børn og unge og dels dyrkes sport, siger hun.

Udfordringerne ved håndhævelsen af det nye tiltag er da også noget, der er blevet drøftet til møderne mellem kommunalbestyrelsen og foreningerne. Her peges der især på benyttelse af skiltning og information, så alle har viden om de nye regler. Det mener Lene Due (S), som er formand for Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

– Det er dialog, der skal til. Ingen skal rende rundt og være politimænd. Derfor håber vi også, ved at have idrætsforeningerne med, at de kan være med til at bakke op og sige, at ‘det her er ikke smart, og ‘det ønsker vi ikke’, siger formanden.

Rødovre kvitter smøgerne

  • Antallet af dagligrygere ligger på 14% i 2021, sammenlignet med 17% i 2017
  • 79% af dagligrygerne ønsker rygestop i 2021
  • 39% af dagligrygerne ønsker hjælp til rygestop i 2021
  • 37% af dagligrygerne har fået anbefalet rygestop af egen læge i 2021

Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen.

Vejen til en røgfri fremtid
I Rødovre Kommune er antallet af dagligrygere faldet fra 17 til 14 procent de sidste fire år. Det stopper dem dog ikke i at udvide indsatsen. De tobaks- og nikotinfrie idrætsanlæg anses derfor som et vigtigt bidrag til at understøtte det nationale mål om en røgfri generation 2030. Det mener Lene Due (S).

– Med tiltaget håber vi på at få nogle ungdomsovergange, som kan være mere røgfrie, end de er i dag. Med det sagt, ved vi jo godt, at det her ikke sker over-night. Der er også nogle af de gamle ejere i de forskellige idrætsforeninger, som ikke bare holder op med at ryge, fordi vi synes, at det er en god idé. Så det er et langt træk, og det er derfor, at det især handler om forebyggelse, siger hun.

Selvom ting tager tid, så er det kommunens forhåbning, at tiltaget kan være med til at bidrage til en bred enighed hos børn, unge og voksne om, at idræt og rygning ikke bør kædes sammen.

Der skal dog ikke være en løftet pegefinger. I stedet skal folk takkes for, at de bidrager til at skabe en røgfri fremtid for kommunens børn og unge. Det mener Marianne Hallberg.

Opsætning af skilte og opstart af informationskampagnen vil finde sted slut 2022 og start 2023. Det er derfor stadig uvist, hvordan tiltaget vil blive mødt i praksis.

Læs også: Studerende: »De mange cigaretskodder på campus sender et forkert signal«

Sådan gjorde vi: Den journaliststuderende faldt over et mødereferat på kommunes hjemmeside, som omtalte deres nye tiltag om tobaks- og nikotinfrie idrætsanlæg. Efter en nærmere gennemlæsning af tiltagets samarbejdspartnere og deres funktion, blev de relevante parter kontaktet for yderligere information. Kilderne er interviewet over telefon.