Særligt ét emne er brandvarmt i valgkampen: »Det er ligesom en banegård for de ældre«

Der er mangel på fagligt uddannede medarbejdere i hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Når hjemmeplejens sølvgrå biler møder op hos de ældre, er det sjældent uden tidspres. Foto: Phonkhanit Nuanmusing Hedegård

Ældreområdet er blevet et højt prioriteret emne i Lyngby-Taarbæk Kommune, og det kan få betydning, når vælgerne skal sætte deres kryds i stemmeboksen i morgen.

Nu er en tidligere tilsynrapport blevet en del af diskussionen om et meget presset ældreområde. ’Mindre tilfredsstillende’ var dommen over aftenhjemmeplejen i enhederne Nord og Syd, der tilbage i april fik et besøg af BDO. BDO er en rådgivnings- og revisionsvirksomhed, der udfører tilsyn i hjemmeplejen for at sikre optimale forhold for de ældre.

Man interviewede i alt seks borgere, og ifølge rapporten var blot en ud af de seks adspurgte borgere fuldt tilfredse med aftenhjemmeplejen. Det tal chokerer flere politikere.

–Tallet er skrækkeligt. Vi varetager ikke det, som vi skal, når det drejer sig om vores ældre. Vi har 41 ubesatte stillinger i hjemmeplejen, og vi har et sygefravær på 26 dage pr. årsværk. Der er mange skift i hjemmeplejen, det er svært at arbejde i faste teams og have faste borgere. Det er ligesom en banegård for de ældre, når der kommer en ny plejer hele tiden, siger Bodil Kornbek (S), der er formand for Social- og sundhedsudvalget.

En gammel tilsynsrapport får nyt liv

Problematikken med ældreområdet er ikke noget nyt for politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, men alligevel undrer det Tina Græsted, der er formand for FOA SOSU, at en gammel rapport bliver valgstof kort før kommunalvalget.

– Det har været en kendt viden i foråret, og over sommeren har det været helt horribelt i forhold til at anskaffe vikarer og personale. Det er der ikke nogen, der for alvor har prøvet at gøre noget ved. Problematikken er blevet taget op to uger før et valg, som om det var noget, de ikke har vidst, siger hun.

Det er ligesom en banegård for de ældre, når der kommer en ny plejer hele tiden.
Bodil Kornbek (S), formand for Social- og sundhedsudvalget.

Kommunen bruger i gennemsnit mere på ældreområdet

Nye tal fra Kommunernes Landsforening viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en gennemsnitslig udgift på 55.122 kroner til ældre, hvor landsgennemsnittet ligger på 45.780 kroner. Alligevel viser tilsynsrapporten fra april, at borgerne ikke er tilfredse. Spørgsmålet er, hvorvidt man bruger pengene på den rigtige måde.

– Jeg mener, at vi bruger pengene forkert. Vi har ikke vægtet de ældre i den direkte pleje, besøg og omsorg. Vi har heller ikke taget hånd om personalet. Vi har prioriteret forkert på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, siger Bodil Kornbek (S).

Spidskandidaten for Venstre i Lyngby-Taarbæk, Christine Dal (V), har ikke været en del af, hvordan pengene skulle prioriteres, men hun er enig i, at pengene kunne bruges bedre.

– Vi har brugt pengene forkert. Da man skulle løse de her udfordringer i kommunen, valgte man at ansætte en mellemleder i stedet for at se på, hvordan man kunne rekruttere nogle flere dygtige medarbejdere. Jeg er rystet over, hvordan man har valgt at gribe det an, siger hun.

Læs også: Markant flere borgere over 80 år i fremtiden: »Udviklingen i pengene følger ikke udviklingen i antal ældre«

Fakta fra tilsynsrapporten fra april 2021:

   • Tilsynet dækker over aftenhjemmeplejen i enhederne Nord og Syd
   • Det overordnede indtryk af forholdene i aftenhjemmeplejen var ’mindre tilfredsstillende’
   • Tilsynsbesøgene blev udført hos seks borgere
   • En ud af de seks adspurgte borgere var tilfredse med kvaliteten og kontinuiteten i aftenhjemmeplejen
   • Tilsynet er et udtryk for et øjebliksbillede og skal vurderes ud fra dette

Kilde: Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune, BDO.

Området kræver handling

Det er tydeligt, at området kræver handling, også efter kommunalvalget. Formanden for FOA SOSU, Tina Græsted, savner handling fra politikerne.

– Alle siger, at de er i gang med at finde en løsning, men der sker ikke for alvor noget. I min optik burde de lægge alt andet til siden og komme i gang, siger hun.

Bodil Kornbek (S) har en klar vision for, hvordan ældreområdet skal løftes, hvis hun får nok stemmer til kommunalvalget i morgen.

– Jeg vil give en garanti for, at de ældre skal få den pleje, som de er visiteret til. Det er derfor, at vi vil arbejde med minimumsnormeringer. Vi kan ikke leve med, at det fortsætter, som det er nu, siger hun.

Problematikken er blevet taget op to uger før et valg, som om det var noget, de ikke har vidst.
Tina Græsted, formand FOA SOSU

Ligeledes vil Christine Dal (V) kæmpe for ældreområdet, hvis vælgerne sætter et kryds ved hende.

–Jeg vil love vælgerne at bringe virkeligheden ind i de politiske forhandlinger. Jeg vil tage ud og besøge samtlige steder, hvor vi har hjemmepleje i kommunen og se, hvilke problemer de oplever, siger hun.

Sådan gjorde vi: Nyheden udspringer af tilsynsrapporten fra april, som er blevet valgstof op til kommunalvalget. Alle interviews er udført telefonisk.