Stor stigning i antallet af elbiler: I Greve har man ikke »ambitioner på andres vegne«

Antallet af elbiler i Danmark er steget eksplosivt det sidste år. Foto: Wikimedia Commons

Flere og flere danskere går klimaets ærinde og smider penge efter en elbil.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I slutningen af marts var der registreret ca. 127.000 elbiler i Danmark, hvilket er en stigning på 65% på blot ét år.

Flere ladestandere

Elbiler er dog ikke meget værd, hvis man ikke kan lade dem op. Hvis den eksplosive stigning  i Danmark skal fortsætte, skal der bygges flere ladestandere, siger seniorforsker ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og næstformand i Klimrådet, Niels Buus Kristensen.

– Det er vigtigt, at vi har et udbredt netværk af ladestandere i Danmark. Nu er det sådan, at antallet af ladere står meget godt mål med antallet af elbiler. Hvis vi skal matche den udvikling, der kommer til at ske, skal der ske en kraftig udbygning, fortæller han.

Niels Buus Kristensen påpeger, at udbygningen af offentligt tilgængelige ladestandere er afgørende, hvis man vil have så mange som muligt til at tilvælge elbilen.

– Hvis vi skal have alle med, så bliver det vigtigt med en omfattende infrastruktur af offentlige ladestandere. Det bliver især vigtigt, hvis vi skal have dem med, der ikke kan lade på deres egen grund. For dem er det helt afgørende.

Læs også: Klimarådet: Stop salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Privat anliggende

I Greve Kommune har der også været en stigende interesse i elbiler. Ifølge tal fra bilstatistik.dk er antallet af nyregistrerede elbiler i kommunen over tredoblet fra 25 i maj 2022 til 76 i marts 2023.

I byrådet frygter man dog ikke, at der kommer til at mangle offentlig ladestandere i kommunen. Der er heller ikke planer om at udbygge netværket af ladere mere, end det er krævet af loven, jævnfør Ladestanderbekendtgørelsen, fortæller formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Hans-Jørgen Kirstein (UP).

Hvad er Ladestanderbekendtgørelsen?

Ladestanderbekendtgørelsen er en lov, der trådte i kraft i den 10. marts 2020.

Bekendtgørelsen fastsætter en række krav til etablering af ladestandere ved bygninger.

Den omfatter:

  • Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser
  • Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.
  • Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser

Det er blandt andet et krav, at bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander ved parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.

Kilde: Retsinformation.dk

– Vi sætter de ladestandere op, som vi er forpligtet til af loven. Som udgangspunkt mener vi, at opsætning af ladestandere er et privat anliggende.

Kommunerne skal være fremme i skoene

Skal man have flere til at køre elbil, er det afgørende, at kommuner sikrer gunstige vilkår for borgere, der overvejer at købe elbil, fortæller Mads Aarup, civilingeniør, talsmand for forbrugerorganisationen FDEL og Ingeniørsforeningens ekspert i  elbiler og batteriteknologi.

– Det er sindssygt vigtigt, at kommunerne får sat ladere op. Ellers så sker der det, at folk ikke køber elbiler i frygt for, at de ikke kan lade op. Det er meget, meget vigtigt, at kommunerne er fremme i skoene. Det gælder specielt der, hvor folk bor i lejligheder. Ladestanderbekendtgørelsen omfatter jo ikke ladere, der skal opsættes ved vejkanten til dem, der ikke parkerer bilen på deres egen grund.

Behovet for offentlige ladestandere

Ifølge en undersøgelse, som Greve Kommune har fået foretaget af Rambøll, har en væsentlig del af Greves borgere ikke mulighed for at sætte ladestandere op ved deres egen bolig.

– Derfor vurderes behovet for antallet af offentligt tilgængelige ladestandere at være mindre i Greve Kommune end landsgennemsnittet. Der er dog stadig behov for offentligt tilgængelige ladestandere, da 24% parkerer på fælles parkeringsarealer, hvor der ikke nødvendigvis er mulighed for opladning af elbil, og 2% af husstandene kun har mulighed for at parkere på gaden, skriver Rambøll i undersøgelsen.

Af rapporten fremgår det, at der vil være behov for yderligere offentlige ladestandere i Greve, end dem, som er lovpligtige, hvis man antager, at der vil være 1,5 millioner elbiler på landsplan i 2030.

Her skal Greve Kommune opsætte ladestandere, jævnfør Ladestanderbekendtgørelsen. Kilde: Rambøll

»Jeg kører i en stor dieselbil«

På trods af rapportens konklusion mener Hans-Jørgen Kirstein (UP) ikke, at det er kommunens opgave at sikre så gunstige vilkår som muligt for elbiler i Greve.

– Jeg mener ikke, at det er en offentlig opgave, selvom man har en klimaambition. Det er et valg, som folk selv må tage. Jeg har ikke nogen ambition på andre folks vegne. Jeg kører i en stor dieselbil, det er mit valg. Min nabo kører i en lille elbil, og det er deres valg, fortæller han.

Samme holdning deler borgmester i kommunen, Pernille Beckmann (V).

– Vi har den politiske tilgang, at vi skal ikke løse alverdens problemer. Vi skal gøre det, vi skal jævnfør loven. Men borgerne har også et ansvar for at sørge for ladestandere selv.

Sådan gjorde vi:

Jeg gik ind på Danmarks Statistiks hjemmeside og kiggede de nye udgivelser igennem. Jeg fandt rapporten om nyregistrerede køretøjer og kunne se, at der var en stigning i antallet af elbiler. Jeg ringede derefter til repræsentanter fra Greves byråd for at høre, hvad de gør for at sikre gode vilkår for elbiler. Snakkede derefter med eksperter om ladestandere og kommunens ansvar i forhold til ladestanderinfrastruktur.