RADIO: Studenterrådsformand: Fyringer går ud over de studerende

Fyringer på universiteterne, kommer til at gå ud over de studerende. Foto: Maria Raasø
Fyringer på universiteterne – her Roskilde Universitet – kommer til at gå ud over de studerende, lyder det fra de studerende selv. Foto: Maria Raasø

Kommentar fra Peter Kjær, RUC’s prorektor, er tilføjet artiklen torsdag d. 5. november kl. 21.00 

Det kommer til at påvirke de studerendens undervisning og studieliv på Roskilde Universitet, at fem medarbejdere i går fik at vide, at de står til at blive fyret på Roskilde Universitet.

Det mener Kristian Bruun, der er formand for Studenterrådet, som arbejder for bedre forhold for studerende på universitetet.

Fyringerne kommer på baggrund af, at Roskilde Universitet skal spare 16,3 millioner kroner i næste års budget, men det går ud over de studerende, lyder det fra studenterrådsformanden.

– Det kommer til at have store konsekvenser for de studerende, at der kommer færre ansatte på Roskilde Universitet. Det kommer til at have konsekvenser for uddannelseskvaliteten, og hvor meget vi som studerende kan gå op i vores studier, siger han.

Fyringer af blandt andre sekretærer vil give den studerende dårligere forudsætninger for at gennemføre sin uddannelse, mener studenterrådsformanden. Der bliver ikke tid til kontakt med den enkelte studerende.

Lyt til nedenstående radioindslag og hør mere om, hvad besparelserne får af konsekvenser.

Det er ikke kun Roskilde Universitet, der skal spare i fremtidige budgetter. Alle universiteter skal spare to procent om året, da de ikke længere er fritaget fra det såkaldte omprioriteringsbidrag. I omprioriteringsbidraget skal alle statslige driftsområder spare to procent om året.

Hør også: Fyringer på RUC trykker stemningen

I budgettet for 2016 skal der spares 8 millioner kroner på lønninger på Roskilde Universitet ud af de i alt 16,3 millioner. Udover, at fem medarbejdere er blevet varslet en fyring, har 13 medarbejdere indgået aftaler om fratrædelser som led i en afværgeforanstaltning. Derudover er der nu kommet seks egenopsigelser, som tæller med i besparelserne, da disse stillinger ikke vil blive genbesat.

Roskilde Universitet kommer derfor til at have 24 færre ansatte på universitetet i 2016.

RUC’s prorektor, Peter Kjær, der også er medlem af rektoratet, erkender, at universitetet står overfor store udfordringer – også de kommende år.

– I løbet af nogle år vil vi få færre penge, og så vi bliver også et mindre universitet, siger Peter Kjær til NetAvisen og understreger, at man i rektoratet vil planlægge nøje, så man undgår at gøre brug af »grønthøstermetoden«.

– Vi kommer til at kunne mærke det på kort sigt, men på lang sigt prøver vi at organisere os, så de studerende ikke kommer til at møde et forringet universitet, siger han.