TV: Plexus: Hjælp til ensomme unge

Af Pernille Kielsen Pedersen og Albert Vincent Stasig Mørk

Hvis du er ung og ensom, kan værestedet Plexus være noget for dig. En undersøgelse fra Mary Fonden peger på, at mange unge er ensomme. Det vil Plexus gerne lave om på. Tilbuddet er drevet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors og er et værested for unge, der af forskellige årsager kan have svært ved at opbygge venskaber. Formålet med tilbuddet er at skabe et socialt rum for unge, som på længere sigt kan hjælpe de unge med at have en meningsfuld tilværelse.

Louise R. Nielsen formand for Plexus Roskilde, understreger vigtigheden af deres arbejde.

Læs også: Bekæmp ensomhed med historier

– Jeg synes at ensomhed er en vigtig tematik, og jeg synes det er vigtigt, at kunne være der for andre, siger hun.

Debbie Justesen næstformand for Plexus Roskilde, der har været frivillig i 10 år, er glad for at kunne hjælpe andre, fordi hun selv har prøvet at være ensom.

– Jeg har selv prøvet, at få noget godt ud af det her tilbud som vores, og nu vil jeg gerne prøve at stå på den anden side, siger hun.

Et sjovt sted at være

De frivillige planlægger og arrangerer forskellige aktiviteter, som de unge kan benytte ganske gratis. Debbie Justesen mener, at aktiviteterne er vigtige, fordi det er med til at skabe et fællesskab.

– Vores tilbud er vigtigt fordi, vi sørger for, at der er et sted for de her unge, som er ensomme og har brug for et fællesskab. Hvilket vi kan hjælpe dem med at skabe, siger hun.

Aktiviteterne kan bestå af en tur i Tivoli, et spil minigolf eller en filmaften. Det kan også være praktiske ting som madlavning, at handle ind og tage opvasken. En af Plexus målsætninger er, at lære de unge, hvordan man opfylder hverdagens gøremål samtidig med, at de danner venskaber med andre unge.

Ung til ung metode

De frivillige er på alder med dem, der benytter tilbuddet. Debbie Justesen forklarer, at de kører med ung til ung metoden, fordi det er med til at skabe et uformelt miljø, hvor de frivillige og dem, der benytter tilbuddet, har en ligeværdig relation, da de frivillige er på samme alder og ikke nødvendigvis har en pædagogisk baggrund. Plexus er også et sted, hvor de unge kan være anonyme. Det kan være med til at gøre de unge mere trygge, mener Debbie Justesen.

–  Det giver en ro og tryghed, og mulighed for brugerne, at kunne være sig selv, fordi de møder andre ligesindede, fordi vi, de frivillige, og brugerne, er på samme alder, siger hun.

Plexus er på nuværende tidspunkt et tilbud i både København, Roskilde, Odense, Aarhus og Slagelse.

Sådan gjorde vi: Vi undersøgte hvad der skete af lokale events på Sjælland. Vi faldt over Plexus tilbuddet og tog derefter kontakt.