Unge glemmer rettigheder på arbejdsmarkedet

Mange unge kan ikke nævne navnet på en fagforening, andre kender bare ikke deres rettigheder på jobbet, såsom ret til barsel, ferie og løn under sygdom.

Det er sådanne realiteter den nye kampagne ’Tænk hvis fagbevægelsen var væk i morgen’ skal få rettet op på.

Den nye kampagne, der blev skudt i gang i går, tirsdag, er lavet i et samarbejde mellem fagforeningen 3F og den uafhængige centrum-venstre tænketank Cevea.

 

Kritiske arbejdsforhold

Tanja Fynbo, næstformand i 3F ungdom, forklarer at initiativet til kampagnen blandt andet blev taget på baggrund af flere sager i efteråret 2011, hvor arbejdsgivere er blevet afsløret i at bryde helt basale rettigheder for deres ansatte.
 

Blandt andet bagerikæden Agnes Cupcakes og juicekæden Joe & the Juice indgik kritisable ansættelseskontrakter.

Kampagnen ’Tænk hvis fagbevægelsen var væk i morgen’ ønsker at råbe de unge op og informere dem om deres rettigheder, når de trækker i arbejdstøjet.

To vigtige indsatsområder

Tanja Fynbo mener, at der specielt er to områder, der bør sættes ind overfor.

 

  – Det første problem er et kommunikationsproblem. Fagforeningerne har ikke været gode nok til at informere og forklare, hvad en fagforening kæmper for. Det andet handler om, at det i dag er rigtig svært at få unge til at organisere sig i fagforeninger.

Kampagnen begejstrer
 

Hos Jobpatruljen, der er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob, er central koordinator Kasper Tolstrup Andersen meget positiv over for den nye kampagne.

 

 – Jo mere information de unge får om deres rettigheder på arbejdsmarkedet, jo bedre. Der er en tydelig tendens, der peger i retning af, at alt for mange unge slet ikke kender spillereglerne på arbejdsmarkedet, oplyser Kasper Tolstrup Andersen.

Stadig problemer derude
 

Jobpatruljen har hver eneste sommer i over 30 år rykket ud for at besøge de unge på deres respektive arbejdspladser. 

I den tid Kasper Tolstrup Andersen har været en del af Jobpatruljen har han oplevet meget positiv respons fra de unge, når Jobpatruljen rykker ud for at informere om og kontrollere jobforholdene hos de unge ansatte.

– Det er stadig et problem, at de unge ikke behandles ordentligt, samtidig med at de rent faktisk ikke ved, hvordan de skal behandles, påpeger Kasper Tolstrup Andersen, central koordinator hos Jobpatruljen.  

Erfaringen mangler
 

Niels-Henrik Møller Hansen, adjunkt, ph.d. på Center for Ungdomsforskning under DPU, mener, der er behov for at informere de unge om deres rettigheder.

Mange unge finder sig nemlig i nogle vilkår, hvor de bliver behandlet på kanten af, hvad man må.
 

 – Det hænger sammen med, de unge er taknemmelige for at have et fritidsjob. Hvis alternativet er ikke at have job, så gør de gerne lidt ekstra. Det er her deres manglende erfaring kommer i spil, udtaler Niels-Henrik Møller Hansen til Fagbladet 3F.

En stor opgave

Kasper Tolstrup Andersen gør dog opmærksom på, at det også i fremtiden vil have høj prioritet at få oplyst flere unge om deres rettigheder på jobbet.

 

– Det giver kun ekstra motivation til Jobpatruljen og lyst til at besøge endnu flere arbejdspladser, når vi hører om dårlige arbejdsforhold, som det var tilfældet hos Agnes Cupcakes, lyder det fra Kasper Tolstrup Andersen, Jobpatruljens centrale koordinator.
 

Læs også:

Kommuner indbyder til crawl
 

Kontortid er fortid