Ingen snak og mobil: Skoler fjerner hyggen fra rygningen

Unges rygevaner Foto: Flickr.com
Antallet af rygere på de danske skoler kan mindskes ved at fjerne det sociale fra rygning.
Foto: Flickr.com

Nej tak til 13-14-årige, der pulser løs i frikvartererne. Sådan lyder budskabet på mange af landets skoler, der har rygefri matrikel som et minimum.

Men nu vil nogle skoler gøre endnu mere for at mindske de unges rygetrang.

Sofie Rifbjerg Efterskole i Nørre Alslev er en af de skoler, som har haft succes med forebyggelse af rygning.

– Vi har nogle klare regler på skolen for at undgå, at der kommer nye rygere. Vi har sprøjtet pletter på asfalten ude for skolen, hvor eleverne kan stå og ryge. Der er cirka syv meter mellem hver plet, og her må de hverken snakke sammen eller bruge mobiltelefon.
Line Poulsen, lærer på Sofie Rifbjerg Efterskole

– Vi startede indsatsen imod rygning med et enkelt år, hvor det var fuldstændig forbudt at ryge på skolen. Problemet var, at vi ikke havde mulighed for at være i dialog med eleverne. Derfor fandt vi frem til, at vi hellere ville fjerne det sociale fra rygning end at forbyde det. Vi accepterer, at nogle elever er rygere, men rygning skal ikke være socialt eller hyggeligt, forklarer Line Poulsen, som er lærer i dansk og naturfag på Sofie Rifbjerg Efterskole.

Line Poulsen er en af de lærere, som er blevet uddannet rygestoprådgiver i Sundhedsstyrelsens projekt Rygning – Skod det nu. Hun har løbende kontakt til eleverne og sørger, for at de overholder rygereglerne på stedet.

Separeret rygepletter

– Vi har nogle klare regler på skolen for at undgå, at der kommer nye rygere. Vi har sprøjtet pletter på asfalten ude for skolen, hvor eleverne kan stå og ryge. Der er cirka syv meter mellem hver plet, og her må de hverken snakke sammen eller bruge mobiltelefon.

Ifølge Line Poulsen er det sjældent, at eleverne udtrykker sig positivt om metoden.

– Eleverne synes, det er mærkeligt og trist, at de ikke må tale med hinanden, når de alligevel står og ryger sammen.

Hun cementerer dog vigtigheden i at fjerne det sociale samvær i rygepauserne, så det ikke bliver til en hygge-klub.

– Vi ønsker ikke, at eleverne underholder sig selv ved at snakke med andre eller ved brug af mobiltelefon. Metoden benyttes til at mindske antallet af nye rygere. Det fælleskab, der opstår, når man ryger sammen, er det, som gør det attraktivt at ryge. Det har vi erfaret fra tidligere, hvor vi havde ét rygeskur til alle rygerne.

Læs også: Danmark skal gå en Røgfri fremtid i møde

Hvis eleverne ikke overholder reglerne, tager skolen kontakt til deres forældre. På Sofie Rifbjerg Efterskole er der registreret 18 rygere.

– Alle vores rygere har underskrevet en kontrakt sammen med os og deres forældre. Hvis de ikke overholder det gældende regelsæt, tager vi kontakt til deres forældre.

Alternative aktiviteter

Silkeborg Produktionshøjskole er også en af de skoler, som har stykket en ekstra indsats sammen for at hjælpe eleverne med deres rygevaner.

– Vi har i ledelsen snakket meget om at tage det sociale væk fra rygning. Vi har fået uddannet en af vores lærere til rygestoprådgiver via projektet Rygning – Skod det nu. Det hjælper meget at have en lærer i dialog med de unge, fortæller Lone Hvass Pedersen, som er uddannelsesleder på stedet.

Læs også: Rygestop-forsøg: Her holder vi dellerne væk

Hun forklarer, at de på Silkeborg Produktionshøjskole i højere grad tænker over, hvilke alternativer skolen kan udbyde til rygerne, fremfor at kontrollere eleverne. Produktionshøjskolen har investeret i en række ting, som har haft en mærkbar effekt på antallet af rygere.

– Vi har blandt andet købt bordtennis og bordfodboldborde, som har haft den effekt, at færre ryger, og flere er aktive i pauserne. I de sidste tre år er antallet af rygere på skolen faldet med cirka 50 %. Vores mål er, at skolen bliver fuldkommen røgfri, fortæller hun.

Inspirationskatalog til kommunerne

Efter satspuljeprojektet ‘Rygning – Skod det nu’, fra 2013-2015, hvor både Silkeborg Produktionshøjskole og Sofie Rifbjerg Efterskole deltog, har Sundhedsstyrelsen udgivet kataloget Unge og Rygning – Inspirationskatalog. Det skal inspirere  kommunale medarbejdere til at samarbejde med skoleledelsen og forbedre arbejdet med at få unge til at stoppe med at ryge.

Læs også: De unge kvitter rygning online

– Formålet med kataloget er at støtte kommunerne i deres indsats i forhold til unge og rygning. I Sundhedsstyrelsen ønsker vi, at ledelsen på skolerne bakker op om indsatser imod rygning, men det er ikke altid tilfældet. Kommunen kan under alle omstændigheder være behjælpelig med til at støtte skoler, og det er her kataloget giver inspiration til handling, fortæller Marie Asserhøj, akademisk medarbejder hos Sundhedsstyrelsen.

Hun pointerer dog, at hver skole naturligvis kan lave andre tiltag, der virker for dem.

– Kataloget er til inspiration, og det handler om at forebygge, at der ikke kommer nye rygere på skolerne og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge igen. Der er mange forskellige individuelle forhold på en skole, som gør forskellige tiltag mulige, og derfor varierer metoderne fra sted til sted, siger hun.

Hold over cigaretten for at se de vigtigste rygelove