Unges idéer skal hjælpe Movia, så færre dropper ud

De unge skal hjælpe Movia og kommunerne med idéer, der blandt andet kan forbedre deres ventetid, når de skal vente på bussen.
Foto: Lea Karlsen

Med et nyt undervisningsmateriale forsøger trafikselskabet Movia at få unge i 10. klasse, 1.g og på erhvervsskoler til at skabe idéer, der kan løse de udfordringer, de møder ved transport og ventetid.

Materialet er udviklet som led i projektet ”Unge viser vej”, og sker på baggrund af en undersøgelse af Danske Regioner fra 2015, der viste, at unge med lang transporttid lettere falder fra og dropper ud af en ungdomsuddannelse. Det er særligt tilfældet på erhvervsuddannelserne.

Der kommer ikke flere busser, men måske bliver det sjovere

Anette Enemark, der er mobilitetschef hos Movia, fortæller, at det er deres kommuner (på Sjælland, Lolland og Falster), der har efterspurgt idéer til, hvordan man gør det lettere for dem, der har en lang og bøvlet vej til og fra skole.

– Der bliver ikke flere penge til kollektiv trafik på landet, så det med at sætte en bus ind, det er ikke en økonomisk mulighed, som kommunen har, siger hun.

Det er her, at de unge kommer ind i billedet. Movia vil nemlig have, at de unge skal bruge materialet til at udvikle løsninger, »der kan gøre det lidt lettere eller sjovere at have lang transporttid«, forklarer Anette Enemark.

Bedre ventefaciliteter

Amalie Elking går i 10. klasse, og hun oplever af og til selv den bøvlede ventetid, når hun skal vente på bussen. Derfor har hun også et forslag til, hvordan man kan gøre ventetiden rarere.

– Der, hvor jeg tager bussen, står jeg udenfor og venter, og det er rigtig koldt om vinteren. Det ville være rart, hvis de havde noget, man kunne gå ind i og få varmen. Det er ikke særlig fedt at stå og vente på bussen i en time, når man fryser, fortæller Amalie Elking.

De idéer, som eleverne skaber, bliver ifølge Anette Enemark sendt tilbage til kommunerne.

Læs også: Gymnasier om autismeklasser: Lang transport er et stort problem

– Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan trafikken er indrettet. Det er dem, der betaler for busserne, cykel- og gangstierne. Så hele materialet er bygget op omkring, at de idéer, der bliver skabt, skal afleveres til kommunerne, fordi det er kommunerne, der har ansvaret, fortæller hun.

Derudover får skolerne også tilsendt deres elevers idéer, fordi det ofte er skolerne og eleverne selv, der kan være med til at gøre en forskel, forklarer Anette Enemark.

Rarere at vente med andre

For Olivia Nielsen, der går i 1.g på HTX, er det vigtigt, at hun kan vente sammen med andre. Hendes skoledag er ofte slut på samme tid, som bussen kører. Derfor skal hun vente en time på den næste. Hun har dog ikke meget imod ventetiden, så længe hun har nogle at dele den med.

– Det kan være ret kedeligt at vente, men med venner eller nogle at snakke med kan tiden føles, som om den går hurtigere, fortæller hun.

Unge viser vej

  • Undervisningsmaterialet er delt i seks temaer, der skal resultere i elevernes konkrete idéer.
  • Eleverne skal blandt andet lave problemformuleringer og prototyper over deres idéer, eksempelvis podcasts, apps og kampagner.
  • Materialet kan både bruges til forløb på flere dage, en halv dag eller en time.
  • Movia har samarbejdet med Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Danske regioner, EUC Nordvestsjælland, Holbæk 10. klassecenter, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium og Stenhus Gymnasium.
    Kilde: Moviatrafik.dk

Olivia Nielsen fortæller også, at hun og nogle af hendes klassekammerater tager tidligere busser, og derfor har længere ventetid, inden timen begynder. Det skyldes, at de med en senere bus risikerer at komme for sent.

– Så får man fravær. Det er bare ret øv, hvis det kun er fem minutter, man er kommet for sent, siger Olivia Nielsen.

Lærere forstår busforsinkelse

Det er problemstillinger som denne, som projektet kan hjælpe med, fortæller Anette Enemark fra Movia. Projektet er nemlig blevet til i et samarbejde med blandt andet skoler fra Holbæk og Odsherred Kommune, og det har derfor allerede været testet af forskellige elever og lærere.

Læs også: Trafikråd: Movia skal lære folk at stå af og på bussen

– Noget af det, vi hører tilbage fra underviserne, er, at de får en helt anden forståelse for, at dem, der kommer langt fra, godt kan komme fem minutter for sent, fordi bussen ikke altid kører lige til tiden, siger Anette Enemark fra Movia.

Materialet skal ud til lærerne

Projektets næste skridt bliver at få spredt materialet ud til skolerne. Det vil de blandt andet gøre gennem uddannelsernes fagblade og hjemmesider som ”skolen i virkeligheden”.

– Det er jo der, det er interessant, fordi det skal ligge der, hvor underviserne normalt leder efter materiale til deres undervisning, fortæller Anette Enemark.

Hold musen på tabellen og se tallene fra Region Hovedstadens undersøgelse fra 2015. Tallene viser, at kommuner med lav gennemførsel på erhvervsuddannelser er dem, hvor eleverne i gennemsnit har længst afstand til skole i minutter og kilometer.
Kilde: Regioner.dk