Værnedamsvej kan få lovløs trafikzone

Fortove og vejskilte på Værnedamsvej kan komme til at høre fortiden til. Foto: Leif Jørgensen
Fortove og vejskilte på Værnedamsvej kan komme til at høre fortiden til.
Foto: Leif Jørgensen

Det virker ulogisk, at det bliver mere sikkert at færdes i trafikken, hvis man fjerner kantsten, lyskryds og vejskilte. Ikke desto mindre er det tankegangen bag et nyt hollandsk trafikkoncept om ‘shared spaces’, som vinder indpas flere steder i Nordeuropa.

Der skal være et bymiljø, der gør, at folk ikke bare har lyst til at komme der, men også har lyst til at blive der
Jakob Hougaard, ordfører i Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokraterne i Københavns Kommune

Jakob Hougaard (S), ordfører i Teknik- og Miljøudvalget  for Socialdemokraterne i Københavns Kommune, ser det hollandske koncept som en fornuftig løsning på trafikproblemerne i Værnedamsvej i Københavnn:

– Jeg er positiv over for det, og vi har faktisk også foreslået det, da man havde debat omkring Værnedamsvej, siger han.

Læs også: Københavner-billister skal ud af Frederiksberg

Hvad er et shared space?

  • Et område uden trafikregulering
  • Dvs. ingen skilte, lyskryds eller cykelsti
  • Man fjerner kantsten – kørende og gående deler pladsen
  • Trafikanterne tvinges til at sænke farten og vise større hensyn

Man skal få lyst til at blive hængende

Værnedamsvej er præget af en stor mængde gennemkørende trafik i forhold til gadens beskedne størrelse. Jakob Hougaard (S) er overbevist om, at det vil være attraktivt for erhvervslivet at skabe et byrum, man ikke bare skynder sig igennem, men hvor man har lyst til at opholde sig:

– Sådan en løsning kan være med til at gøre det til en bedre forretning at drive en strøgbutik. Der skal være et bymiljø, der gør, at folk ikke bare har lyst til at komme der, men også har lyst til at blive der, siger han.

Der har længe været debat om hvad man vil gøre med Værnedamsvej. Kommunens oprindelige forslag om at lukke for gennemkørende biltrafik på Værnedamsvej mødte store protester fra de lokale og endte med at blive skrottet.

I stedet undersøger kommunen nu, hvordan de kan gøre gaden mere trafiksikker, uden at det går ud over det særlige byliv i gaden.

Læs også: Færre falder af cyklen

Den daglige trafik på Værnedamsvej

  • ca. 6500 cykler og knallerter
  • ca. 2000 biler
  • ca. 4000 fodgængere på en hverdag fra kl 7 til 19
  • Kun 20 – 30 procent af de cyklende har ærinder i gaden.

Kilde: Rapport fra København og Frederiksberg kommuner

Regulering giver falsk sikkerhed

Det er den hollandske trafikingeniør Hans Monderman, der står bag konceptet om ‘shared space’. Han bed mærke i, at jo mere man regulerede trafikken i byerne, jo mere uopmærksomme blev folk. Fortovet gav dem en falsk følelse af sikkerhed, da de ikke længere følte behov for at orientere sig i trafikken.

Derfor eksperimenterede han med at fjerne traditionelle skilte, fortove og lyskryds. Det tvang trafikanterne til at have øjenkontakt med hinanden, og gjorde at de indbyrdes måtte finde ud af at deles om pladsen i trafikken. Resultatet var, at det blev rarere at opholde sig i byrummet og faktisk også mere sikkert.

Folk tager hensyn. Der er meget lidt konflikt, i forhold til hvor smal gaden er. 
Regitze Nørregård-Nielsen, ejer af Bøger og Kuriosa

Indførelsen af det hollandske trafikkoncept ‘shared space’ kunne være en måde at opnå dette på. Per Antvorskov, afdelingsleder i Vejdirektoratet, ser det som en måde at skabe et attraktivt byrum på:

– Det er ikke noget, man bare kan bruge på gader, hvor trafikken traditionelt kører 50 km/t. Det duer ikke. Det er noget, man kan bruge steder, hvor man gerne vil have mere liv og gøre det let at bevæge sig rundt.

Læs også: Ekspert: Frederiksberg skal stoppe parkerings-piberi

Findes allerede i Danmark

Per Antvorskov fortæller, at konceptet faktisk allerede er indført flere steder i Danmark:

– Det er dog langt fra alle steder, at man kalder det shared space, men man har lavet noget, der ligner. Det er mere begrebet som sådan, der mangler at blive udbredt end selve det at indrette sine byer på den måde.

I Vejdirektoratet fremhæver man især Læderstræde i København som et dansk eksempel på det hollandske koncept.

Flere af de erhvervsdrivende i Læderstræde er positivt stemt overfor måden, gaden er indrettet på. En af dem er Regitze Nørregård-Nielsen, ejer af Bøger & Kuriosa. Hun oplever, at folk passer på hinanden i den travlt trafikkerede gade:

– Folk tager hensyn. Der er meget lidt konflikt, i forhold til hvor smal gaden er. Du kan jo selv høre, ingen har dyttet, mens du har været her.

Foreløbig er planen, at der til foråret 2015 skal ligge en plan for Værnedamsvej klar, som politikerne skal tage stilling til, om de vil godkende. Forud for høringen vil Borgerrepræsentation blive orienteret om det udarbejdede projekt.