Voksen med autisme: ”Jeg er fodbolden, der bliver sparket til”

Mogens Busk Sørensen føler ikke, at Gladsaxe Kommune tager hensyn til voksne borgere med ASF.
Foto: Mogens Busk Sørensen

Der bliver ikke taget nok hensyn til voksne borgere, der har Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), i Gladsaxe Kommune. Det mener Mogens Busk Sørensen, der er arbejdsløs og har Aspergers:

Hvad er Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)?

  • ASF er en fælles betegnelse for alle diagnoser inden for autismespektret
  • Det er et medfødt og livslangt handicap, der ofte ikke er synligt
  • Vanskeligheder med socialt samvær og kontakt med omgivelserne er det hyppigste symptom
  • Mennesker med ASF har et livslangt behov for hjælp og støtte
  • Cirka 1 procent af befolkningen har ASF, og det er stigende

Kilde: Landsforeningen Autisme

– Min erfaring er, at der absolut ikke bliver brugt nok midler til voksne med ASF.

Mogens Busk Sørensens frustrationer er opstået, efter Gladsaxe Byråd i fællesskab har indgået et budgetforlig for 2019-2022.

Her er der blevet afsat et ekstra beløb til børn og unge med ASF. Det er dog ikke en pulje, der kommer de voksne til gode. Helt konkret får børn og unge 2,5 millioner kroner i 2019 og fire millioner årligt i perioden 2020-2022.

Jeg føler, at det er en stor fodboldkamp, og jeg er fodbolden, der bliver sparket til
Mogens Busk Sørensen, arbejdsløs med Aspergers

Mogens Busk Sørensen blev afskediget efter 38 år i Forsvaret på grund af sin Aspergers og blev derefter henvist til jobcentret i Gladsaxe. De forskellige arbejdsforløb gennem jobcentret har dog ikke været succesfulde.

– Jeg er blevet tæsket igennem alt muligt, jeg overhovedet ikke kan finde ud af, siger Mogens Busk Sørensen, der lige nu er på dagpenge.

Efter de fejlslagne arbejdsforløb fik han at vide, at han skulle melde sig arbejdsløs. Ifølge ham selv har kommunen ikke hjulpet yderligere. Mogens Busk Sørensen mener derfor, at der slet ikke bliver gjort nok for de voksne borgere i Gladsaxe Kommune.

– Jeg føler, at det er en stor fodboldkamp, og jeg er fodbolden, der bliver sparket til, siger Mogens Busk Sørensen, der ikke mener, at kommunen forstår hans situation.

Næstformand afviser kritikken

Byrådsmedlem og næstformand i Psykiatri- og Handicapudvalget, Peter Berg Nellemann (S), kan ikke forstå kritikken. Han mener, at de gør en indsats for voksne, men at børn og unge med ASF er et stigende problem.

– Det er ekstraordinære indsatser, vi gør med de unge. Det er ikke fordi, at vi ikke gør noget for de voksne. Vi har blandt andet botilbud, træning og beskyttede værksteder til de hårdest ramte. Men vi ved, at vi har et særligt problem med de unge, siger Peter Berg Nellemann.

Jeg har svært ved at se, at fordi vi giver et ekstraordinært beløb til de unge, så kommer alle mulige andre og siger ”hvorfor får vi ikke også?”
Peter Berg Nellemann, næstformand i i Psykiatri- og Handicapudvalget

I budgetforliget er der afsat ekstra midler til voksne med særlige behov for at bevare kommunens nuværende indsats på området. Der er dog ikke afsat særskilte midler til voksne med autisme, da kommunen i stedet ser på den enkelte borgere og personens individuelle behov, oplyser Gladsaxe Kommunes forvaltning i en mail til NetAvisen.

Peter Berg Nellemann mener dog ikke, at kommunen har prioriteret børn og unge frem for voksne:

– Man kan ikke sige, at de voksne er blevet nedprioriteret, men de har bare ikke fået del i den her pulje.

Ifølge næstformanden i Psykiatri- og Handicapudvalget er et budgetforlig en prioritering af økonomiske midler. Han er uforstående over for Mogens Busk Sørensens kritik af beslutningen:

– Jeg har svært ved at se, at fordi vi giver et ekstraordinært beløb til de unge, så kommer alle mulige andre og siger ”hvorfor får vi ikke også?”

Budgetforliget var til andenbehandling d. 10. oktober og vil ikke blive ændret, fastlår Peter Berg Nellemann.

Kan give store problemer

Autismediagnosen blev lavet ud fra observationer af drenge på fem til syv år. Det er problematisk, siger landsformand Heidi Thamestrup fra Landsforeningen Autisme:

– Alt, hvad der handler om voksne med autisme, halter ekstremt bagefter. Det er et kæmpe stort problem.

Det betyder, at der ikke er nok viden omkring, hvordan autisme kan se ud for voksne, og hvordan den udvikler sig for børn og voksne over ti år. Det kan give store problemer i voksenlivet:

– Voksne kan udvikle personlighedsforstyrrelser, hvis de bliver sent diagnosticeret. Det ved vi af bitter erfaring.

Ifølge landsformanden er det nødvendigt, at der tages hånd om personer med ASF allerede tidligt i barndommen:

– Livsperspektivet er simpelthen så forfærdeligt, hvis de ikke er blevet mødt ordentligt i deres barndom, siger Heidi Thamestrup og understreger, at personer med autisme kan få rigtigt gode liv, hvis de modtager den rette behandling.

Ifølge Heidi Thamestrup er der ikke en eneste kommune i Danmark, der forstår autisme, og at det især er de voksne, der ikke føler, at de får den rette hjælp og rådgivning af kommunerne.

Sådan gjorde vi: Journalisten læste et debatindlæg i Gladsaxe Bladet, hvor Mogens Busk Sørensen gav udtryk for sine frustrationer. Journalisten tog derefter kontakt til Peter Berg Nellemann, der er næstformand i Psykiatri- og Handicapudvalget, og Mogens Busk Sørensen for at høre mere om situationen og få begge parters side af sagen. Til sidst tog journalisten kontakt til Landsforeningen Autisme for at høre om den generelle tendens. 

2 Responses to "Voksen med autisme: ”Jeg er fodbolden, der bliver sparket til”"