Voldtægtsmænd kan gifte sig fri af straf

Voldtægt er en alvorlig og særdeles krænkende forbrydelse.  Foto: Flickr.com
Voldtægt er en alvorlig og særdeles krænkende forbrydelse.
Foto: Flickr.com

Det er i dag stadigvæk muligt for en voldtægtsmand i Danmark at få en mildere straf, hvis han og offeret enten gifter sig eller fortsætter med at være gift eller leve sammen. Det er det på trods af, at loven, der førhen gjorde det muligt, blev opløst for snart et år siden.

Det vurderer Trine Baumbach, lektor i strafferet ved Københavns Universitet, som blandt andet forholder sig kritisk til det i sin artikel ‘Om voldtægt og Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser’.

Den opløste § 227:
”Straf efter §§ 216-226 kan nedsættes eller bortfalde, når de personer, mellem hvilke kønslig omgængelse har fundet sted, er indtrådt i ægteskab med hinanden eller har ladet deres partnerskab registrere.”

– Det er sådan i strafferet, at man nogle gange skal fortolke bestemmelsen i loven, for at finde ud af, hvad der er straffrit, og hvad der falder under bestemmelsen. Hvis man ikke kan det ud fra ordlyden i loven, så kigger man blandt andet i forarbejderne til lovforslaget, siger Trine Baumbach.

Læs også: Gift dig med dit voldtægtsoffer og undgå straf

Det står nemlig i dag i en såkaldt betænkning, som Straffelovrådet har lavet, at der alligevel kan tages stilling til et ægteskab eller et samliv mellem voldtægtsforbryderen og offeret, når straffen skal fastsættes. Straffelovrådet er et udvalg under Justitsministeriet, som behandler spørgsmål om lovgivning inden for den danske strafferet.

Det er krænkende, at et overgreb som voldtægt opfattes som om, det er repareret eller ikke er så slemt, hvis man bliver gift bagefter
Stine Bech, Politisk rådgiver fra Amnesty International

Det betyder altså, at en forbryder i dag kan gifte sig til mildere straf. Amnesty International mener, at det er krænkende over for offeret.

– En voldtægt er en voldtægt, uanset om den foregår inden eller uden for ægteskabet, siger politisk rådgiver, Stine Bech fra Amnesty International.

Ingen gifte-rabat, tak

Hos Amnesty International er de glade for, at den gamle paragraf er blevet fjernet fra den danske lov, men de så helst, at Straffelovrådets betænkning heller ikke stod ved sin magt.

Uddrag af Straffelovrådets betænkning:
”Med forslaget om at ophæve § 227 er det således ikke hensigten at ændre på, at det ved strafudmålingen efter omstændighederne vil kunne tillægges betydning i formildende retning, at gerningsmand og forurettede er blevet forsonet og har genoptaget eller fortsat deres samliv – hvad enten der er tale om samliv i eller uden for ægteskab.”

– Det er lidt sørgeligt, at det står sådan, men jeg mener alligevel, at vi er kommet et langt stykke, siger Stine Bech.

For cirka 6 år siden udgav Amnesty International en rapport, der kritiserede blandt andet dansk lov for at kunne give voldtægtsforbrydere nedsat straf. Rapporten var med til at få loven ændret, sådan at den pågældende paragraf 227 blandt andet ikke længere skulle eksistere. Men menneskerettighedsorganisationen er stadig skeptisk.

Læs også: Rebild-mand blot en almindelig fange

– Ligegyldigt om det står i loven eller ej, så tror jeg, det vil blive tillagt betydning i praksis, at voldtægtsmand og offer beslutter at genoptage et samliv, siger Stine Bech.

Straf efter betænkningen

Straffelovrådets betænkning fungerer som et såkaldt fortolkningsbidrag til loven, forklarer Trine Baumbach.

Det betyder, at retten i en voldtægtssag kan læse betænkningen for at finde svar på, hvor stor straffen skal være i en konkret sag. Og heri står det som sagt, at der kan tages hensyn til ægteskab eller samliv i strafudmålingen på trods af, at paragraffen er blevet ophævet.

Menneskerettighedsdomstolen har ifølge Trine Baumbach udtalt, at en voldtægtsmand forbliver en voldtægtsmand uanset hans forhold til offeret.

Læs også: Voldtægtsofre oplever forskelsbehandling

Det mener retsordfører fra Socialdemokraterne, Trine Bramsen, også. Hun siger, at loven blev ændret, fordi den trængte til at blive udvidet, så den passede med vores tid.

Trine Bramsen siger i en mail, at betænkningen har haft stor indflydelse på, hvad loven skulle ændres til, men forholder sig ikke til spørgsmålet om, hvor stor betydning betænkningen kan komme til at have, når retten skal give en passende straf i sager om voldtægt.

20.000 siger nej til voldtægtsfripas

Menneskerettighedsorganisationen, Amnesty International sætter netop i disse år fokus på kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og har for nyligt indsamlet 20.000 underskrifter herhjemme mod en lov i Mozambique, der ville give voldtægtsmænd et fripas. Vi siger altså nej til gifte-rabat i Afrika, men kan selv støde på det i retten herhjemme.

Stine Bech understreger, at en voldtægt er en voldtægt uanset hvad, og er skeptisk over for, at ægteskab kan ses som et plaster på såret.

– Det er krænkende, at et overgreb som voldtægt opfattes som om, det er repareret eller ikke er så slemt, hvis man bliver gift bagefter, siger Stine Bech.