Baby-boom i Greve skaber bekymring for pædagogmangel

Billedtekst: Abels Hus er én af daginstitutioner i Greve Kommune, som ikke har ungarbejdere ansat.
Foto: Oliver Klinkby Stabel Nissen

Om 10 år vil der være 300 flere børn i Greve Kommune. Det fremgår af en kommunal befolkningsprognose fra 2022. For at imødekomme denne vækst besluttede byrådet tidligere på året at etablere to nye institutioner og renovere en eksisterende børnehave i 2026. Den øgede kapacitet rejser dog den bekymring, om der er tilstrækkeligt med pædagoger til at håndtere denne børnegruppe.

Ansæt ungarbejdere

Ifølge Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund er der i øjeblikket en mangel på omkring 4.000 pædagoger i landets daginstitutioner. Formanden for Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Claus Jensen (V) bekræfter, at Greve Kommune også oplever denne mangel. Han foreslår en midlertidig løsning på pædagogmanglen, der involverer, at daginstitutioner kan ansætte unge medarbejdere til at håndtere praktiske opgaver, hvilket ville tillade de uddannede pædagoger at fokusere på at passe børnene:

– I Greve Kommune har vi også en mangel på uddannede pædagoger. Derfor har vi forsøgt, at rådgive daginstitutioner om, hvordan de midlertidigt kan imødegå denne mangel. Vi har gjort dette ved at anbefale, at daginstitutioner ansætter unge medarbejdere til at tage sig af praktiske opgaver, såsom at vaske tøj, rydde op osv. På den måde kan fokus bevares på børnene og kvaliteten af børnepasningen, siger han.

Flere frie rammer

Nældebjerg Børnegård i Greve Kommune, som er en privat daginstitution, har implementeret denne ordning. Leder af Børne Dorthe Priskorn mener, at denne tilgang giver det uddannede personale mere tid til at bruge sammen med børnene:

– Vi har ansat ungarbejdere, som er mellem 13 og 15 år gamle. De har til opgave at rydde op, ordne køkkenet, spritte af og feje gulvet. Alle de der praktiske opgaver, så vores uddannede personale har tid til at være sammen med børnene, hvilket er noget vi går meget op i, siger hun.

Dertil tilføjer hun, at i Nældebjerg Børnegård er en privat institution, som har flere frie rammer til rådighed modsat en offentlig daginstitution:

– Vi er jo en privat institution, som gør, at vi har lidt flere frie rammer end offentlige institutioner. Det er også derfor, at vi har forsøgt os med denne ordning. Vi har måske lidt flere økonomiske midler, hvorfor vi også kan tillade os at prøve kræfter med det, siger hun.

Læs også: Dragør Kommune mangler stadig pædagoger i daginstitutionerne: »Vi tager det alvorligt«

“Ved ikke hvor pengene skal komme fra”
Ikke alle har imidlertid fulgt dette råd fra Greve Kommune. Ifølge Kim Ladefoged, der er pædagogisk leder i Abels Hus i Greve, har de implementeret en anden løsning. Ifølge ham ved han ikke, hvor pengene skal komme fra ved ansættelse af unge medarbejdere, og han mener, at deres nuværende arbejdsmetode fungerer godt.

– Vi har ikke ansat ungarbejdere, fordi den nuværende ordning fungerer meget godt for os, hvor vi prioriterer, at det er de uddannede pædagoger, der passer børnene, hvortil det er vikarer og ufaglærte som helst tager sig af de praktiske opgaver, som at gøre rent og vaske tøj. Dertil ved jeg ikke, hvor pengene skal komme fra ved ansættelsen af ungarbejdere, siger han.

Pædagogmanglen i Danmark:

  1. Der mangler 4.000 pædagoger i daginstitutioner i 2023.
  2. Om 10 år mangler der mindst 8.000 pædagoger. Pædagogmanglen vilforekomme i hele Danmark.
  3. Færre søger ind på pædagoguddannelsen. Antallet af 1. prioritets-ansøgere er faldet med 4 pct. fra 2022 til 2023, og hele 39 pct. siden 2016.
  4. Om 10 år vil der være 60.000 flere småbørn i Danmark.
  5. 43 procent af daginstitutionslederne har det seneste år måtte ansætte en medarbejder uden pædagoguddannelse i en pædagogstilling.

Kilde: BUPL.dk (Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsforbund)

 

Sådan gjorde vi: Gennem research fandt vi frem til en rapport fra Greve Kommune, som omhandlede befolkningsprognosen i 2033. Rapporten viste, at der ville komme ca. 300 flere børn i Greve Kommune i 2033. Ud fra disse tal skabte jeg en undren over pædagogmanglen i Greve Kommune, hvortil vi kontaktede formanden for Skole, -Børne og Skoleudvalget med en forhåbning om at blive klogere på spørgsmålet om pædagogmanglen. Det viste sig, at man i Greve Kommune havde pædagogmangel, og at man fra kommunens side havde anbefalet daginstitutionerne i Greve Kommune, at ansætte ungarbejdere til at varetage de praktiske opgaver, så de uddannede pædagoger kunne fokusere på at passe børnene. Her kom vi i kontakt med to børnehaver i Greve Kommune, som henholdsvis havde ungarbejdere ansat, samt ikke havde ungarbejdere ansat. Interviewene blev foretaget over telefonen.