Barndommens Stengade               

 

5038748-tekno-i-brnehjde-p-spillestedet-stengade---1

Der er noget i luften på Stengade.

De mindste børn virker allerede meget opmærksomme på, at området omkring Stengade i det indre Nørrebro ikke er sig selv i disse dage, og de cyklister, der til hverdag kører den normalt lidt ligegyldige strækning, må spærre øjnene op og studse over en markant anderledes oplevelse af byrummet. Lyskæder og børne-farvede gynger hænger fra store skibstove, der er spændt ud mellem gadens ellers så nøgne træer. Stengade for en stund omdannet til en “vinterby” og legeland for kvarterets børn og barnlige sjæle.

– Visionen er at skabe et mere attraktivt bymiljø, for de mennesker der bor her, siger Sofie Anne Andersen, projektleder for Blågårdsvisionen, der er en femårs plan for Områdefornyelsen af området omkring Rantzausgade og Blågårdsgadekvarteret på Nørrebro.

Københavns Kommune har afsat 55 millioner kroner til et samlet løft af kvarteret fra 2014 til 2019, og nu har borgerne fået den første valuta for pengene. De sidste fire måneder har borgerne omkring Stengade på Nørrebro haft mulighed for at deltage i en dialog omkring, hvordan området skal udvikle sig i fremtiden.

Vinterbyen er et eksempel på, hvad der er blevet efterspurgt og som kan bidrage til at gøre bydelen mere tryg og behagelig. Fra fredag d. 13/11 er det grønne stykke på Stengade omdannet til et midlertidigt byrum, hvor forskellige muligheder for vinteraktiviteter bliver testet. Sofie Anne Andersen forklarer målet for projektet

– Vi vil undersøge om Stengade kan blive opfattet anderledes, da det indtil nu er blevet opfattet som et ikke-sted, hvor man ikke rigtig opholder sig. Spørgsmålet er, om vi ved at skabe mere aktivitet og liv over hele året kan fremme det som en destination i kvarteret, eller noget man i hvert fald lægger mærke til.

På områdefornyelsens Facebook-side forklares det, at udgangspunktet for vinterbyen er at undersøge og eksperimentere med, hvordan borgere kan få bedre adgang til at bruge byen om vinteren. Med forsøget prøver områdefornyelsen at imødekomme og udnytte at det er mørkt og koldt ved at eksperimentere med lys, farver og alternative måder at bruge byen på.

– Det gør vi ved at skabe aktivitet, og ved at belyse området og tilføre flere farver og et let-aflæseligt aktivitetsmønster, der henvender sig til unge, børn, voksne, legende – noget der kan holde det areal lidt mere i brug, end det har været indtil er nu, hvor det ikke bliver brugt til andet end til hundeluftning.

Borgerinddragelse vigtig
I forordet til kvarterplanen 2014-2019 skriver Teknik og Miljø Borgmester Morten Kabell, at Nørrebro er mangfoldighedens bydel, og at mangfoldighed er Nørrebros sjæl. Og i et område med så mange forskellige mennesker, kan man forestille sig at det er vanskeligt at opfylde alles behov.

Men hos Områdefornyelsen afviser man borgernes mangfoldighed som et stort problem, og ser i stedet styrken ved at inddrage de mennesker det handler om. Over den fire måneder lange periode hvor Vinterby-projektet er blevet udviklet, er der også sideløbende afholdt workshops for hele Blågårdsvisionen, hvor mange af ideerne til vinterbyen er opstået.

Blandt initiativerne er et område med gynger blevet efterspurgt af de lokale selv, og man ladet de lokale børn fra Hans Tavsens Park  farve de gynger og figurer, der nu konstant gør sig opmærksom i synsfeltet hos forbipasserende.

– Det er ikke de lokales ønske, men selvfølgelig henvender Københavns byrum sig til alle. På den måde er der jo tale om en offentlig investering. Men udgangspunktet er, at opfylde de lokale behov, siger Sofie Anne Andersen, og understreger, at der ikke er tale om at skabe en turistattraktion.

Vinterby-projektet er kun startskuddet på den omfattende kvarterfornyelse på Nørrebro, men på kontoret på Blågårds Plads, regner man med at kunne bruge resultaterne til kvarterets fremtidige projekter.