Besparelser kan ramme de svageste: Hvis vi lukker, risikerer vi ensomme og isolerede borgere

Værestedet Liv kan komme til at lide under økonomiske besparelser på det specialiserede voksenområde.
Foto: Micheile Henderson

Værestedet Liv huser mellem 20 og 80 borgere med udviklingshæmning fire dage om ugen. Her bliver de mødt af specialpædagoger, kan deltage i aktiviteter og bliver tilknyttet et fællesskab af ligesindede.

Men Helsingør Kommune står i disse dage i en vanskelig situation, hvor kommunen skal spare 26 millioner kroner på det specialiserede voksenområde. Og netop Værestedet liv risikerer at måtte lukke dørene for de mange borgere, hvis politikerne vælger at spare de ikke-lovpligtige tilbud væk.

– Hvert år er vi potentielt udsat for at blive sparet væk, så det er vi da bekymrede over, siger Louise Manstrup, der er forstander for Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC), som driver Værestedet Liv.

Formand ser ikke løsning i at lukke tilbud

Onsdag aften gik forhandlingerne i gang, da Social- og Beskæftigelsesudvalget holdt sit første møde om, hvordan besparelserne skal implementeres. Medlemmerne af udvalget skal i den næste tid drøfte de forslag til besparelser, som kommunens kommisson i Center for Særlig Social Indsats er kommet med.

Kommissionen kan ikke finde besparelser for 26 millioner kroner i de lovpligtige tilbud. Derfor har de fremlagt en række bud på besparelser på tilbud, der ikke er lovpligtige. Det indebærer blandt andre lukning af Værestedet Liv, café Vinkeldammen og herberget Stubben.

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Thomas Horn (S) har dog meldt ud, at det ikke er realistisk at finde 26 millioner kroner ud fra det oplæg, som kommunen er kommet med.

Grunde til kommunens merforbrug på 26 mio. kr.:

  • Der kommer flere unge til det specialiserede voksenområde
  • Kommunens tilbud stiger i pris
  • Borgere bliver ældre og skal dermed have mere hjælp til pleje

Kilde: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme

– Vi har lovet over for os selv, at vi bliver nødt til at kigge nysgerrigt og sige: ”Hvad kan vi så finde?”, lyder det fra formanden inden onsdagens møde.

Han ønsker ikke, at nogen af kommunens tilbud skal lukke. De manglende penge skal i stedet findes gennem smartere løsninger og besparelse på andre kommunale områder. Derudover vil han have øget det budget, som er afsat til kommunen af regeringen og Kommunernes Landsforening.

Uvisheden skaber bekymring

Men det er kun den spæde start på en lang, politisk forhandling. Og uvisheden tager hårdt på medarbejderne ved Værestedet Liv, der ikke kan vide sig sikre på, om de må beholde deres job i fremtiden, mener Louise Manstrup.

– Det lægger naturligvis et ekstremt pres på det psykiske arbejdsmiljø for de medarbejdere, som går på arbejde. Den her periode er rædselsfuld hvert år. Selvom Thomas Horn siger, at vi skal sænke skuldrene, så trækker man ikke vejret helt ned i lungerne, før forslaget er pillet af bordet, siger forstanderen.

Hvis besparelserne rammer Værestedet Liv, vil det også gå ud over stedets brugere. For mange af dem har værestedet stor betydning for deres hverdag. Det er en målgruppe, der har behov for særlig socialpædagogisk støtte i forhold til at danne og pleje relationer, som ikke findes i andre af kommunens tilbud, siger Louise Manstrup.

– De kan jo ikke finde et andet sted, for der findes ikke nogen andre steder. Så vi er bekymrede for, om borgerne vil sidde hjemme i deres egen bolig. Dermed er der en høj risiko for at blive mere isoleret og mere ensom, uddyber hun.

Læs også: Over 10 børn med særlige behov mangler skolepladser: »Det er et kæmpe problem«

’Prioritering’ er nøgleordet

Et andet medlem i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Allan Berg Mortensen (Enhl.), vil heller ikke skære ned på tilbud til det specialiserede voksenområde. Lige som sin kollega, Thomas Horn, mener han, at løsningen er at øge kommunens budget. I Enhedslisten er man dog klar til at tage skrappere midler i brug. Partiets budgetforslag overskrider derfor med vilje det såkaldte servicedriftsloft, som regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat.

– Vi gør det, fordi vi ellers ikke kan lave et budget. Man tager værktøjet fra os, siger Allan Berg Mortensen.

For begge medlemmer er besparelsen et spørgsmål om prioritering. Allan Berg Mortensen (Enhl.) synes dog ikke, de andre partier har taget nok handling for at komme med et svar på det spørgsmål.

Læs også: 96-årig får kun én handicapkørsel om ugen: »Det er selvmodsigende«

Selvom Social- og Beskæftigelsesudvalget blot er begyndt forhandlinger om besparelsen på 26 millioner kroner, forsikrer formand Thomas Horn (S) dog om, at det ikke vil ramme så økonomisk hårdt, som frygtet.

– Der kommer ikke til at ske besparelser i den størrelsesorden, som de frygter. Tilbud vil stadig være der, vi er bare nysgerrige på, om vi kan gøre tingene på en anden måde, siger han.

Forstanderen, Louise Manstrup, understreger, at hun har  forståelse for den beslutning, politikerne står med, og at hun og medarbejderne bliver inddraget i processen med at pege på besparelser.

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen er opstået gennem research i Social- og beskæftigelsesudvalgets dagsordener. Journalisten var nysgerrig på at undersøge, hvem de potentielle besparelser på de ikke-lovpligtige tilbud kan ramme. Der er foretaget tre telefoninterview med henholdsvis forstanderen for SPUC, Louise Manstrup, formand for udvalget Thomas Horn (S) og udvalgsmedlem Allan Berg Mortensen (Enhl).