Vild med vildt – Glostrup vil erstatte trimmede græsplæner med vild bevoksning

Billedet forestiller en vild midterrabat i Rudersdal Kommune
Foto: Natur360

Strømlinede haver og velfriserede parker ser nydelige ud, og gør et godt og grønt indtryk. Men de polerede grønne områder presser biodiversiteten i bund. Det vil sige det mylder af liv på kloden, der blandt andet tager form af forskellige plante, insekt – og dyrearter.

Det er Glostrup Kommune et glimrende eksempel på.

En stor del af kommunens grønne områder består nemlig af græsplæner, hvilket er med til at placere byen i bunden af kommunernes Naturkapitalindeks. Indekset opgør værdien i den natur, de forskellige kommuner rummer. Det vil med andre ord sige, at Glostrups natur er af særdeles ringe kvalitet. De neglesaksklippede plæner er måske nok pæne, men de giver ikke plads til at forskellige blomster, plante – og insektarter kan gro, leve og trives.

– Mange parker og haver er meget langt fra vild natur. Vi skal prøve at omstille os fra at tænke i tætklippede, nydelige græsplæner, til at tænke vildere til gavn for insekterne. siger Mette Retz Larsen der er biolog i Glostrup Kommune.

Hun mener, at der i en tætbebygget by som Glostrup, hvor det er begrænset med vilde naturområder, må tænkes i alternativer, når det drejer sig om at give plads til natur og øge biodiversiteten.

– Det handler om at få inddraget grøftekanter, rabatter og de grønne områder vi har, stort som småt. Man kan for eksempel lade være med at slå græsset på de her arealer, og i stedet så hjemmehørende blomster og planter, og så lade bevoksningen mere eller mindre passe sig selv, siger hun.

Ifølge Mette Retz Larsen skal man forsøge at aktivere både boligejere, boligforeninger, institutioner og industrien. Sammen med kommunens eget bidrag vil man på den måde, kunne gøre en større forskel for biodiversiteten, forklarer hun.

Vilde med hinanden

Inden påske tilmeldte Glostrup kommune sig konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”, der har til formål at aktivere landets 98 kommuner i kampen for biodiversitet. Den kommune der får den vildeste biodiverse idé, belønnes med 1 million kroner, der skal gøre idéen til virkelighed.

Borgmesterkandidat i Glostrup, Piet Papageorge (V), mener, at Glostrups deltagelse i konkurrencen bliver en god platform til at komme ud med budskabet om at give naturen plads. Den kan være med til at mobilisere borgerne og skabe fællesskab omkring et vildere Glostrup.

– En kæmpestor del af kommunens areal er private haver. Det ville derfor være fantastisk, hvis der kom et borgerfællesskab omkring at beplante vores haver rigtigt i forhold til vild biodiversitet, siger han.

Fakta om biodiversitet:

  • Biodiversitet er naturens mangfoldighed i form af arter og økosystemer
  • Vores samfund er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder
  • Planter og dyr er gensidigt afhængige af hinanden og derfor vil skabelsen af levesteder for en art ofte være til gavn for flere andre arter.
  • Byerne udgør ca. 25% af landets areal og her findes rige muligheder for at lave egnede levesteder for plante- og dyrearter.

Kilder: Danmarks Naturfredningsforening og Miljøstyrelsen 

Også borgmesterkandidaten mener, at det bedste resultat vil opstå i et samarbejde mellem borgere og kommunen selv.

– Det handler både om at være vildere hjemme i haven, men også på offentlige arealer. For eksempel i vores parker og græsrabatter. I kommunen skal vi understøtte og skabe biodiversitet, i de åndehuller og grønne områder vi allerede har, siger han.

Piet Papageorge oplever, at der er mange ildsjæle blandt byens indbyggere. En af dem er Trine Binding, der i den grad er klar til, at rullegræs og granitskærver viger pladsen for blomster og insektliv.

– Jeg synes det er fantastisk at Glostrup har tilmeldt sig ”Danmarks vildeste kommune. Byens nuværende havemode er der ikke meget biodiversitet i.

Trine Binding håber at konkurrencen kan være med til at skubbe til folks holdninger om hvordan en have skal se ud, og give plads til en vildere indstilling.

Hvordan er man vild?

Man kan fristes til at tro, at det er nok bare at lade græsplænen gro. Helt så enkelt er det dog ikke. Biodiversitet drejer sig om mangfoldighed i naturen. Det opnår man i følge Miljøstyrelsen for eksempel ved at så forskellige blomster og plantearter, og lade grene og stammer ligge i haven. På den måde skabes der levesteder for bestøvere og andre insekter, og dyr som fugle og pindsvin får noget at leve af.

Fælles for Mette Renz Larsen, Piet Papageorge (V), Trine Binding er ønsket og ambitionen om, at der bliver delt og formidlet viden på området.

Piet Papageorge (V) foreslår, at kommunen skal lave en form for forum, hvor befolkningen kan dele engagement og viden. Han mener, at man på den måde kan have en samlet stemme ind i Glostrup Vej- og Park, og folk kan lade sig inspirere i forhold til tiltag indenfor egne plankeværk.

I følge Mette Retz Larsen kan man få indraget kommunens borgere, og måske også skoler og daginstitutioner, hvis man sørger for, at udbrede noget information om hvordan folk selv kan bidrage til at øge biodiversiteten.

Det tror også Trine Binding vil være til hjælp for borgere, der gerne vil tage aktiv del i et vildere Glostrup, men måske ikke ved hvordan.

Om de forskellige idéer og tiltag kan sikre Glostrup kommune titlen som Danmarks vildeste kommune er uvist. Men i Piet Papageorges (V) optik, er det ikke nødvendigvis det at vinde konkurrencen, der skal gøre Glostrup kommune til sejrsherre.

– Om vi vinder konkurrencen eller ej, så er jeg sikker på, at vi kan vinde på den måde, at vi får en meget vildere og ultimativt federe kommune at bo og være insekt i, siger han.

Sådan gjorde vi: Journalisten så et opslag på facebook siden “Politik i Glostrup” der omtalte kommunens deltagelse i konkurrencen “Danmarks vildeste kommune”. I samme opslag blev der linket til et opslag af borgmesterkandidat Piet Papageorge (V), der omtalte samme konkurrence. Derefter undersøgte journalisten konkurrencens oprindelse, formål og forudsætningskrav, hvilket ledte journalisten videre til kommunernes Naturindeks. Her blev journalisten bevidst om Glostrup kommunes situation og forudsætninger i forhold til biodiversitet. Derefter gik journalisten i gang med at interviewe lokalpolitikere, beboere og biologer, omkring hvad stemningen er for et vildere Glostrup samt deltagelsen i konkurrencen, hvilke tiltag der er mulige og nødvendige, og hvilke ambitioner og visioner  kommunen har for sig selv, i biodiversitetssammenhæng.