Borgere klager til EU over ny højbro

Lillebæltsbroen er et eksempel på en højbro foto: Wikipedia
Lillebæltsbroen er et eksempel på en højbro foto: Wikipedia

Frustrerede sommerhusejere har i forbindelse med statens beslutning om at bygge en ny fjordforbindelse ved Frederikssund klaget til EU. Broen går tværs gennem deres sommerhusområde, og derfor har de tidligere klaget til både Folketinget, Byrådet og Trafik-udvalget.

Ifølge Mona Striib, der er sekretær i Gl. Færgegårdens grundejerforening for det berørte sommerhusområde, er stemningen for tiden både tung og fortvivlet, idet der er gjort en kæmpe indsats for at råbe de involverede parter op.

– Vi har både over for Byrådet, Trafik-udvalget og Folketinget klaget over den her afgørelse. EU var vores sidste håb, men jeg tror ikke det bliver til noget, siger Mona Striib.

22 vil miste deres bolig, og 13 boliger, som i dag har udsigt til fjorden, vil i fremtiden se ind i en fire meter høj støjskærm. De har tilbage i august 2014 sendt en klage til EU kommissionen, hvor de påpeger at deres område skal miljøbeskyttes, da området er vurderet af Miljø- og Fødevareministeriet til at indgå som et Natura 2000-område.

Ifølge Mona Striib vil byggeriet af en ny firesporet motortrafikvej gennem sommerhusområdet gå direkte imod vurderingen af området som værende et Natura 2000-område:

Fakta boks Natura 2000-områder

-Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelse-, habitat- og ramsområder.

-Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områderne dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske hav.

Fjordforbindelsen

-Fjordforbindelsen bliver en ca. 10 km lang firesporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Tørslev Hage og Marbæk.

-659,6 millioner kroner er bevilget af staten til projektet, og kommer til at koste ca. 2 milliarder kroner, med en tilbagebetalingstid på 40 år.

-Højbroen forventes at åbne for trafik i 2019.

– Området er udpeget til at være et Natura-2000 område. Så her hos os er der fredede strandenge, fredet skov og overdrev, som vi i kraft af at skulle passe det her område har skullet tage hensyn til. Man skal så åbenbart ikke tage hensyn til at bygge en motortrafikvej, siger Mona Striib og tilføjer:

– 22 sommerhusejere står til at miste deres bolig, og andre vil ligge i skygge på grund af høje støjskærme.

Læs også: Nye undersøgelser af fjord-miljø giver grønt lys til bro

 

Borgmester ser ny fjordforbindelse som led i udviklingen af kommunen

Ifølge John Schmidt Andersen, der er borgmester i Frederikssund Kommune, er det en uheldig situation for de berørte sommerhusejere, og han kan sagtens sætte sig ind i situationen, men han peger samtidig på at udvikling er altafgørende for en kommune som Frederikssund:

– Hvis ikke vi får en mobilitet og laver en infrastruktur, som virker, så får vi ikke en udvikling i kommunen. Så vi skal sørge for, at infrastrukturen er i orden, og det var den ikke før, siger John Schmidt Andersen. Han afviser, at sommerhusejerne kan få erstatning.

– Man kan ikke kompensere dem, som oplever støjgener eller vil ligge i skygge af de her fire meter høje støjskærme. Der bygges en bro til et vist antal kroner, som dækker et vist område – også med støjbegrænsning. Hvis man forsøger at gå ud over det, så koster broen mere, end man havde regnet med, og så hænger de økonomiske forudsætninger ikke sammen.

Læs også: Trafikekspert: Trafikforliget er »historisk lille«

På nedenstående billede, kan du se en decibelskala, og hvis du trykker på den, kan du se eksempler på forskellige lydniveauer. Artiklen fortsætter efter billedet.

Grundejerforeningens fremtidige rolle

Ifølge Mona Striib kæmper grundejerforeningen for at støtte dem, som står til at skulle miste deres bolig.

– Vi holder løbende møder med Vejdirektoratet. Vi er udmærket klar over at løbet er kørt! For os som bestyrelse handler det nu om, at støtte de sommerhusejere, der er kommet allermest i klemme, siger Mona Striib.

Folketinget besluttede tilbage i oktober 2006, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Broen forventes, at stå færdig i 2019. Vejdirektoratet lavede tilbage i perioden 2007-2009 en undersøgelse, der skulle give borgerne i området et overblik over de forskellige forslag til en ny fjordforbindelse og de støjmæssige konsekvenser. Allerede dengang var Gl. Færgegårdens grundejerforening imod forslaget om en højbro.

Nedenfor er en oversigt over støjniveauerne ved de forskellige forslag til en ny fjordforbindelse. Hvis du fører musen over kortet, kan du se de forskellige støjbelastninger, de forskellige forslag ville have medført.