Ekspert: Farvede embedsmænd er et problem

Danske embedsmænd skærer fakta til, så det passer til regeringens politik.  Foto: News Øresund – Johan Wessman.
Danske embedsmænd skærer fakta til, så det passer til regeringens politik.
Foto: News Øresund – Johan Wessman.

Embedsværket lyver om, fortier og drejer faktuelle oplysninger, så de passer ind i den danske regerings politiske planer. Det fortæller flere embedsmænd anonymt i den nye bog ’Mørkelygten’, der er skrevet af den Cavling-vindende journalist Jesper Tynell.

Det er dybt problematisk, når ministerloyaliteten bliver strukket for langt
Birgitte Poulsen, lektor i offentlig forvaltning på Roskilde Universitet

Birgitte Poulsen, der er lektor i offentlig forvaltning på Roskilde Universitet, kritiserer udviklingen mod et mere politiseret embedsværk.

– Det er dybt problematisk, når ministerloyaliteten bliver strukket for langt, siger hun.

Det går ud over både det saglige grundlag, som Folketinget bør tage beslutninger på baggrund af, samt tilliden til selve centraladministrationen.

I Danmark har embedsmændene ikke et demokratisk mandat, og modsat politikerne går de ikke af ved et regeringsskifte. Derfor skal embedsværket bistå med at udføre lovgivningen uafhængigt af partipolitiske interesser, understreger Birgitte Poulsen:

– Det er et klart ideal, at den danske embedsrolle skal være neutral, saglig og faglig.

Læs også: Uligeløn i ministerier: Op til 140.000 kroner mere til mænd

En presset ministerrolle

Birgitte Poulsen understreger, at afsløringerne i ’Mørkelygten’ ikke er ny viden. At forvaltningen er stærkt politiseret har man vidst længe.

– I dag skal embedsmændene i langt højere grad tænke ”højt” med ministeren. De skal hjælpe med at føde politiske idéer, og derfor gå mere ind i det rent politiske, forklarer Birgitte Poulsen.

Ifølge hende skyldes udviklingen primært, at ministerrollen er under et stigende pres.

– Ministrene er ansvarlige for et enormt ressortområde med kompleks politik, som hele embedsværket har til opgave at vide alt om. Så det er naturligt, at ministrene efterspørger en faglig sparring. Det er en glidende udvikling, hvor ministerloyaliteten kommer til at få større betydning, siger hun.

Ingen forandring på vej

Politiseringen af embedsværket kan have alvorlige konsekvenser for ministrene. Som systemet er indrettet i dag, er det nemlig ministeren, der må tage skraldet og i sidste instans gå af, hvis en embedsmand videregiver forkerte oplysninger. Det er blandt andre Birthe Røn Hornbæk og Christian Friis Bach nylige eksempler på.

Læs også: Mørkets fyrste er en mand

Alligevel forventer Birgitte Poulsen ikke gennemgribende forandringer i det danske embedssystem.

– Det er en magtkamp, der foregår lige nu. Men jeg er ret sikker på, at det ikke ændres nævneværdigt. Måske er emnet så omblæst, at der sker et eller andet, men generelt har systemet selv, og også DJØF som fagforening, været imod enhver form for ændring, siger hun.

Jesper Tynells ’Mørkelygten’ udkommer den 24. oktober.