Få lærkefalke i Danmark: Her kan du se fuglen

Lærkefalken er et sjældent syn i Danmark, men der er dog steder, hvor mulighederne for at se den er gode. Få overblikket ved at se kortet nederst i artiklen. Foto: Ron Knight.
Lærkefalken er et sjældent syn i Danmark, men der er dog steder, hvor mulighederne for at se den er gode. Få overblikket ved at se kortet nederst i artiklen.
Foto: Ron Knight.

En række danske fuglearter er truede, og rovfuglen lærkefalken er en af dem, viser den danske Rødliste, der er en liste over planter- og dyrearter, som er i fare for at uddø. I Danmarks nabolande lever lærkefalken i vid udstrækning, men herhjemme skal man være heldig, hvis man støder på den. Hvis du ruller ned i artiklen, kan du se et kort over, hvor du kan se fuglen.

Hos Dansk Ornitologisk Forening undrer de sig over, at lærkefalken har svært ved at tilpasse sig den danske natur.

– Lærkefalken er kontinentalt præget. Den yngler helt op til polarcirklen, så det har ikke noget med kulde at gøre, at den er sjælden i Danmark. I Norge og Sverige er den meget mere almindelig end i Danmark, så den kan måske hænge sammen med, at den kan lide at være langt fra kysten, siger Jesper Tofft, der er ornitolog i Dansk Ornitologisk Foreningen og forfatter til flere artikler om lærkefalken. Han understreger dog, at det er vanskeligt at give et præcist svar.

– Lærkefalken har ikke en alvorlig funktion for økosystemet. Hvis for eksempel bøgetræer uddøde, så kunne vi snakke om noget med en reel betydning. Men lærkefalken er ikke afgørende.
Hans Henrik Bruun, Lektor ved Ecology and Evolution på Københavns Universitet.

Lærkefalken bygger ikke selv rede, så nogle steder i Tyskland har man sat kunstige reder op til den i de områder, hvor der ikke er mange krager, hvis reder den kan stjæle. Men ifølge Jesper Tofft er det ikke mangel på reder, der er skyld i, at så få lærkefalke lever i Danmark.

– Man kan ikke gøre noget for arten. Den kan ikke leve uden krager, for den kan ikke bygge rede selv. Men i Danmark er der fyldt med krager, så der er masser muligheder for reder, siger Jesper Tofft.

Få og stabile
Siden 1800-tallet er antallet af lærkefalke blevet reduceret kraftigt. Det skyldes blandt andet den øgede landbrugsdrift samt forurening i naturen. I 2005 talte man helt ned til fem ynglepar i Danmark, som er det lavest målte nogensinde. Siden har tallet ligget mellem 10-20 par.

– Så længe bestanden er som nu, vil den ikke forsvinde fra den danske natur. Men den er heller ikke i fremgang. Der findes bare en lille, men rimeligt stabil gruppe, som hverken er gået frem eller tilbage de sidste mange år, siger Jesper Tofft.

Læs også: Rovfugle angriber løbere

På trods af at Jesper Tofft finder ro i lærkefalkenes stabilitet, er fuglen alligevel kommet på den danske Rødliste. Skulle lærkefalken i fremtiden uddø, er det ikke noget, der ville have en reel betydning for økosystemet. Sådan lyder det fra Hans Henrik Bruun, der er lektor ved Ecology and Evolution på Københavns Universitet.

– Lærkefalken har ikke en alvorlig funktion for økosystemet. Hvis for eksempel bøgetræer uddøde, så kunne vi snakke om noget med en reel betydning. Men lærkefalken er ikke afgørende, siger Hans Henrik Bruun.

Han mener, at man arbejder for at bevare fuglearter som lærkefalken, fordi de er interessante at se og opleve for mennesket. Ikke fordi de har en vigtig betydning for økosystemet.

Læs også: Dronningerne har sluppet hvepsene fri

– Som mennesker ønsker vi at bevare den biologiske mangfoldighed, fordi dyrene er jordboere ligesom os, der har eksistensberettigelse, men de har også en stor fornøjelsesværdi for os, siger Hans Henrik Bruun.

Ynglepladser i Danmark
I Danmark har lærkefalken flere ynglepladser lærkefalken, hvor mulighederne for at se rovfuglen er ganske gode. Se kortet nedenfor og få overblik over, hvor i Danmark man kan tage hen for at se fuglen.