Feministisk Initiativ vil sætte LGBT+ på skoleskemaet

Sally Fischer stiller på for Feministisk Initiativ (F!) til kommunalvalget i Allerød Kommune den 16. november.
Foto: Ronnie Rosenstadt

Til kommunalvalget den 16. november, vil det i nogle kommuner være muligt at finde nye partinavne på stemmesedlen. Et af dem er Feministisk Initiativ, som stiller op med kandidaten Sally Fischer i Allerød Kommune. Hun vil indføre undervisning i LGBT+ i folkeskoler og på gymnasier.

LGBT+ er en forkortelse for:

  • L: Lesbian (lesbisk)
  • G: Gay (homoseksuel mand)
  • B: Bisexual (biseksuel)
  • T: Transgender (transkønnet)

Det afsluttende + betyder, at betegnelsen dækker over mange forskellige seksuelle orienteringer og køn.

Kilde: Sundhed.dk

– Jeg synes altid, LGBT+ skal være et emne, men der er selvfølgelig et skel i, hvornår man begynder at snakke om hvad. Men jeg synes, vi skal være kritiske, hele vejen fra eleverne starter i folkeskolen, siger Sally Fischer fra Feministisk Initiativ.

Sally Fischer mener, at viden om LGBT+ kan udbredes i folkeskolen ved hjælp af Normstormerne. Normstormerne er et projekt, som underviser på folkeskoler i anti-diskrimination og antimobning i København og Århus. Sally Fischer mener også, at Allerød Kommune bør lade sig inspirere og sørge for, at Normstormerne besøger 7. – 9. klasse mindst én gang om året.

LGBT+ har helt klart fyldt for lidt i folkeskolen. Jeg fandt selv oplysning, så det synes jeg godt, man kunne gøre bedre.
Bine Lansner, gymnasieelev på Allerød Gymnasium

– Det er en kvalitetssikring at få Normstormerne ud på folkeskolerne i Allerød, siger Sally Fischer (F!).

Sally Fischer mener, at eleverne skal lære om, hvad LGBT+ betyder, fordi de skal kunne gebærde sig i en verden med mange forskellige mennesker.

Hvem er Normstormerne?

Normstormerne er et undervisningsforløb, som giver eleverne mulighed for at arbejde med en nuanceret forståelse af køn og seksualitet.

Et besøg fra Normstormerne varer 90 minutter og udføres af to unge, mens læreren er med som observatør i undervisningen.

Normstormerne sætter fokus på:

  • Refleksion over samfundets, skolens, klassen og egne normer
  • Øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering
  • Øvelser om LGBT+ levevilkår, rettigheder, identitet og mobning
  • Udvikling af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination

Kilde: Normstormerne.dk

Læs også: RADIO: Forbedret seksualundervisning i folkeskolen kan forebygge seksuelle krænkelser

Folkeskolens opgave er at skabe en tryg skole
Tue Bach Andersen, der er distriktsskoleleder på Lillevang skole i Allerød, mener ikke, at undervisning i LGBT+ skal gøres obligatorisk, men at skolerne skal have frihed til at arbejde med det i den kontekst, hvor spørgsmålene omkring LGBT+ opstår.

– Jeg tænker godt, at vi kan blive klogere på LGBT+ og dygtiggøre os i at håndtere det, men ikke nødvendigvis at det skal være obligatorisk i folkeskolen. Det er vigtigt at skabe stærke fællesskaber, som kan rumme diversitet. At skabe en skole der er tryg for alle, er en af styrkerne ved folkeskolen, siger Tue Bach Andersen.

Tue Bach Andersen kender ikke til Normstormerne, men synes det er en god ide med et vejlederkorps, som skolerne kan tilkalde for at få rådgivning.

For Bine Lansner, der er gymnasieelev på Allerød Gymnasium, er det ikke godt nok, at undervisning i LGBT+ ikke fylder mere i folkeskolen.

– LGBT+ har helt klart fyldt for lidt i folkeskolen. Jeg fandt selv oplysning, så det synes jeg godt, man kunne gøre bedre. Det kunne hjælpe utroligt meget, hvis folk fandt ud af, hvad det i grunden handler om allerede i folkeskolen, siger Bine Lansner.

Ifølge Tue Bach Andersen har folkeskolerne mulighed for at arbejde med LGBT+ i dag, men han forestiller sig ikke, at det skal lægges yderligere oven i det, som lærerne i forvejen gør.

Gymnasiet må ikke blive politisk
Sally Fischer mener også, at LGBT+ skal tages op i gymnasiet, da det ofte er på ungdomsuddannelser, at unge begynder at få brug for konkrete råd.

På Allerød Gymnasium er lærer Uffe Hastrup betænkelig ved, at LGBT+ skal gøres til obligatorisk indhold.

– Jeg synes det er fornuftigt at have debatten om LGBT+, men jeg synes det er problematisk, når man prøver på at spænde uddannelsessektoren for en ideologisk vogn. I stor skala svarer det til, at man holdningsstyrer folk i uddannelsessektoren, siger Uffe Hastrup.

Ifølge Uffe Hastrup bør politikerne være opmærksomme på, at uddannelsessektoren ikke bruges til at dirigere politiske synspunkter. Gymnasiet skal være åbent for alle, og han mener til dels, at det må det være op til unge selv at oplyse sig om LGBT+.

Sally Fischer mener, der skal laves nogle konkrete læringsmål i Allerød Kommune omkring, hvad børn og unge skal vide, når de har fået undervisning i LGBT+. Hun vil sørge for en dialog med skolerne for at sikre, at eleverne føler, at de bliver klædt ordentligt på.

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen udspringer af et telefoninterview med Sally Fischer fra Feministisk Initiativ. Herefter er der foretaget interviews med to elever på Allerød gymnasium samt en gymnasielærer. Alle tre interviews er udført ansigt-til-ansigt. Endeligt er der foretaget et telefonisk interview med distriktsskolelederen på Lillevang skole i Allerød.