Fisk er vilde med havmøller

Havvindmølleparker har vist sig at have en positiv betydning for fisk, der lever side om side med de store havmøller. Møllerne giver gode opvækstforhold, rigt fødeudbud og er blevet levesteder for flere nye fiskearter.

 

Forskere på DTU Aqua har undersøgt havmølleparkernes indflydelse på fiskenes levevilkår. Udgangspunktet har været undersøgelser af vindmølleparken Horns Rev 1, hvor 80 enorme havmøller producerer grøn energi til de danske husstande.  

 

Udover at havmøllerne kommer miljøet til gode, så vil også fiskene i området nyde godt af de store havmølleparker, vurderer forsker ved DTU Aqua Claus Stenberg.

 

– Der er forskel på, om man placerer havmøller i Østersøen eller i Nordsøen.  I vores studier fra Nordsøen har vi ikke registreret nogen negative konsekvenser for fiskene, der lever i områder nær havmølleparker, tværtimod, påpeger Claus Stenberg.

 

Stigende vækst hos arter
 

DTU Aquas studier viser blandt andet, at de stenkonstruktioner havmøllerne hviler på, virker som kunstige rev, der giver gode opvækstforhold og skaber levesteder for en række nye arter.

 

– Vi kunne godt tænke os, at man i fremtiden prøvede at designe fundamenterne for havmøller, så de i højere grad var tilpasset fiskene. Så man sagde – hvordan kan man få mest muligt kunstigt reveffekt ud af det?  Meget tyder på, at fiskene udnytter området meget tæt på møllen – her snakker vi fem-ti meter fra møllen. Fiskene finder strømlæ og øgede fødemuligheder ved havmøllernes fundamenter.  Der er fiskearter der er gået frem. Fisk som man aldrig før har observeret i området begynder pludselig at optræde, forklarer Claus Stenberg.

 

Lader sig ikke provokere af støjen
 

Et andet aspekt, der er blevet undersøgt i forbindelse med havmølleparkernes indflydelse på fiskenes levevilkår handler om den støj havmøller producerer.

 

– Alle de kabler der er forbundet med havmøller og som ligger på havbunden udsender elektromagnetisk stråling. Af alle de studier der er lavet på den front har ingen været i stand til at påvise nogen negativ påvirkning for vilde fisk, siger Claus Stenberg.

Gode betingelser for videre vækst

 

De 200 planlagte kæmpemøller ved Krigers Flak kan gå hen og blive en sand fornøjelse for fiskene der lever i farvandet omkring Krigers Flak.
Årsagen er, at havmølleparkerne indtil videre har fungeret som zoner med ’fiskeri forbudt’.

Fortsætter det forbud og parkerne med gradvist at blive større og flere, så kan områderne pludseligt fungere som et beskyttet område for fiskene.  
Det er til gavn for fiskene, da de så kan leve i fred og ro, og uden frygt for at ende som aftensmad på de danske middagsborde.  
 

– Flere parker etableret i nærheden af hinanden kan tilsammen have en positiv effekt på gydesucces og overlevelse af fiskeyngel, fordi vindmølleparker, som ligger nedstrøms i forhold til hinanden, kan fungere som en spredningskorridor for æg og larver, vurderer Claus Stenberg, DTU Aqua.

 

Der er altså intet kritisk, set fra fiskenes perspektiv, ved at havmølleparkerne i fremtiden bliver større og flere, påpeger forskeren fra DTU Aqua.

 

Regeringens nye energiaftale indebærer en udbygning af vindkraft på havet. Inden 2020 begynder Danmarks hidtil største havmøllepark, der skal placeres på Krigers Flak i Østersøen, at producere CO2-fri strøm svarende til ca. 600.000 husstandes forbrug af strøm.

Læs også:

Fremtidens havvindmølleparker

Aftale om den danske energipolitik 2012-2020