Fleksibilitet giver mere tid med børnene

Foto: Ben Wicks

I et forsøg har Furesø Kommune givet medarbejdere i tre dagtilbud muligheden for frivilligt at gå op i tid indenfor fleksible rammer. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Furesø Kommune d. 14. november 2023.

Arbejdet som pædagog er ofte bundet op på faste vagtskemaer, men forsøget giver det pædagogiske personale mulighed for at afvikle nogle af timerne hjemmefra.

Marianne Møller Dietrichsen, som er pædagog i Børnehuset Nørreskoven, der har være en del af forsøget, mener, at det er på tide at gøre op med den manglende fleksibilitet.

– Nu har jeg arbejdet i denne her institution i 17 år. Det har altid været sådan, at man har haft en bestemt mængde tid, og så skulle man bare løbe stærkt for at nå det hele. Det har altid været meget struktureret og lidt gammeldags, siger hun.

Børnehuset Nørreskoven 

  • Integreret institution placeret i Værløse
  • 3 vuggestue- og 2 børnehavegrupper
  • I alt 82 børn

Kilde: Furesø Kommune

Det er dog afgørende, at ekstra arbejdstimer ikke er lig med flere arbejdsopgaver, mener Jane Maj Hanson, fælles tillidsrepræsentant fra BUPL i Furesø Kommune.

Pædagoger har, modsat eksempelvis skolelærer, ikke indlagt forberedelsestid til aktiviteter i hverdagen.

– Vi vil gerne sige ja til at arbejde to timer mere om ugen, hvis det betyder, at tiden skal bruges på forberedelse. Hvis man går to timer op i tid, betyder det altså ikke, at man får flere opgaver, men flere timer til at løse de allerede eksisterende opgaver, siger hun.

Pædagoger på deltid
Manglen på arbejdskraft i velfærdssektoren er et velkendt problem. Helt konkret oplever man i Furesø Kommune, at en stor del af pædagogerne arbejder på deltid.

Tilbudet om, at medarbejderne kan tage flextimer uden for det faste vagtskema, skal genererer flere pædagogtimer.

– Flextimerne bruges eksempelvis på forberedelse til forældresamtaler, trivsels- og sprog vurderinger af børnene. Alt det administrative arbejde, som pædagogerne normalt ikke har tid til i hverdagen, hvor alle timerne oftest bruges på gulvet, siger Sara Torstensen, udviklingskonsulent i Furesø Kommune og projektleder på forsøget.

Artiklen fortsætter under billedet 

Læs også: Baby-boom i Greve skaber bekymring for pædagogmangel 

Mere tid til børnene

Pædagog Marianne Møller Dietrichsen fortæller, at hun nu i mindre grad bliver påvirket af de mange alsidige arbejdsopgaver.

– Det har lettet arbejdspresset, idet jeg har vidst, at jeg har nogle timer, hvor jeg kan gå hjem og lave forberedelser og andet administrativt arbejde. Så på den måde avler fleksibiliten i, at jeg kan arbejde hjemmefra, også fleksibiliteten når jeg er på arbejde i daginstitutionen, siger hun.

I Børnehuset Nørreskoven er der 8 pædagoger, som ikke i forvejen var på fuldtid, gået op i tid under forsøget, fremgår det af pressemeddelelsen.

Stigningen i pædagogtimer under forsøget, resulterer ifølge Marianne Møller Dietrichsen ikke i flere opgaver. Men derimod mere tid til arbejdet med børnene.

– Jeg oplever, at vi er meget mere på børnene nu, vores opgaver bliver ikke flere af den grund. Vi får bare muligheden for at lave dem på et andet tidspunk. Jeg har et brændende ønske om, at alt det administrative kan ligge på et andet tidspunkt, end når vi er blandt børnene, siger hun.

Læs også: Kreative jobannoncer og fede praktikforløb skal lokke flere pædagoger til Furesø

Fleksibel fremtid
Fleksibiliteten på velfærdsområdet skal udbredes, men det må ikke gå ud over pædagogernes kerneopgave, mener Jane Maj Hanson.

– Det skal jo ikke gå ud over den kerneopgave, der skal løses. Derfor kan pædagogerne ikke sige, at de for eksempel kun vil arbejde fra klokken 8 til 14 hver dag. Jeg tænker, at fleksibiliteten i højere grad bør være på den lange bane, så man har indflydelse på, hvornår i sit arbejdsliv man vil arbejde henholdsvis deltid og fuldtid, siger hun.

I pressemeddelelsen fremgår det, at forsøget allerede nu har skabt 21 flere pædagogtimer i Furesøs dagtilbud.

Sara Torstensen forventer også, at Furesø Kommune vil gå videre med forsøget.

– Resultaterne tyder på, at det er den retning vi vil gå. De tilbagemeldinger vi har fået fra de pædagogiske medarbejdere har været rigtig gode. Særligt fra Børnehuset Nørreskoven, hvor de har sat 8 pædagoger op i tid i prøveperioden, siger hun.

Samtidig kan initiativet også være med til at rekruttere nye medarbejdere til dagtilbuddene i Furesø. Fleksibiliteten er ifølge Marianne Møller Dietrichsen et godt trækplaster for nye kollegaer.

– Hvis man i et jobopslag skriver, at der mulighed for fleksibilitet og at arbejde hjemmefra, er det en væsentligt faktor. Der er mange, der drager stor fordel af, at kunne arbejde hjemmefra, især kollegaer med børn, siger hun.

Forsøget med fleksibelt arbejdstid i de tre dagtilbud kører indtil d. 30 november 2023, hvorefter man vil vurdere om initiativet skal være et permanent tilbud.

Sådan gjorde vi: Vi modtog en pressemeddelse udsendt af Furesø Kommune omhandlende forsøget med fleksibel arbejdstid for pædagoger. Derefter kontaktede vi kilderne, og interviewede dem telefonisk.