Forsker: Udendørs undervisning er kommet for at blive

Foto: Sarah Victoria Gratløv, NetAvisen

Som led i genåbningen af landets skoler er udendørs undervisning blevet en del af hverdagen for de danske skoleelever. Flere skoler har stiftet bekendtskab med de mange undervisningsmuligheder udendørs, og skolernes genåbning efter corona skaber derfor et større fokus på fordelene ved at flytte noget af skoledagen ud i naturen, mener PostDoc og udeskoleforsker Mads Bølling fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

–  Skolerne har nu fået en mulighed for at få erfaring med at flytte undervisningen udendørs. Overordnet set forventer jeg, at lærere bliver mere bevidst om, at der ligger nogle fantastiske muligheder for at styrke læring og sundhed for eleverne udenfor klasserummet.

Mange fordele ved at undervise i det fri
Forskning tyder på, at en vekselvirkning mellem indendørs- og udendørs undervisning har flere positive indvirkninger på skoledagen for både lærere og elever.

En af de væsentligste fordele er, at udendørs undervisning kan give variation i hverdagen, og derved skabe motivation. Dette siger udeskoleforsker Mads Bølling og henviser til et forskningsprojekt, som undersøger styrker og svagheder ved at praktisere udeskole i forhold til almindelig undervisning.

– I forskningsprojektet TEACHOUT har vi afprøvet udeskole i et helt år i 28 klasser. Det vi kunne se var, at de elever der prøvede udeskole overordnet set fik stabiliseret deres skolemotivation i løbet af skoleåret. Normalt forventer man, at skolemotivationen falder gennem skoleåret og gennem hele skolelivet. Men vi kunne se, at motivationen i løbet af skoleåret var stabiliseret til sammenligning med kontrolgruppen.

Det er dog ikke udelukkende motivationen, som styrkes, når undervisningen rykkes ud i det fri.

– Udover at udeskole ser ud til at kunne skabe god læring og sikre motivationen for eleverne, er det også en mulighed for at styrke deres sundhed, da der er en positiv sammenhæng mellem undervisning i det fri og mere bevægelse, siger Mads Bølling.

Jeg ser for mig, at der er skoleledere og lærere, der griber bolden og bygger videre på de positive erfaringer. Det kan være en øjenåbner, at man kan arbejde på andre måder
Mads Bølling, PostDoc og udeskoleforsker fra Steno Diabetes Center Copenhagen

Glæde over udendørs undervisning på skolerne
Selvom undervisning udenfor klasseværelsets fire vægge måske kan virke som en udfordrende opgave i en hverdag, hvor intet er, som det plejer, er man på Hedegårdenes Skole i Roskilde positivt overrasket over udendørs undervisning i forbindelse med genåbningen, fortæller skoleleder Morten Naumann.

– Vi var lidt skeptiske i forhold til at starte op med at have børnene i skole udendørs, men det fungerer rigtig fint. Samtidig var vi lidt luren på, om de store elever ville synes, at det var lidt fjollet, men det viste sig faktisk, at de var super glade for det, og de havde haft nogle super gode udeskole-dage. Lærernes oplevelse bagefter var også utrolig positive, og det gav noget til fællesskabet.

Læs også: Naturen gør os sundere og gladere – det skal stressede unge have glæde af 

Glæden over undervisning i det fri kan også findes på Himmelev Skole, som ligger i Roskilde.

Tilpasningen i forbindelse med genåbningen har “overhovedet ikke” ikke været en anstrengende opgave, fortæller konstitueret viceskoleleder på Himmelev Skole, Kasper Broeng. Og det er på trods af, at der ikke tidligere har været tradition for at have en udpræget grad af udeundervisning på skolen.

–  Vi har omlagt almindelig undervisning med fagopdelte skemaer til noget mere heldagspræget, hvor læreren har haft en klasse i flere timer, end hvad normalt er tilfældet. Man har haft forskellige udeområder forskellige steder i byen, hvor Roskilde Museum eksempelvis har udarbejdet et undervisningsforløb udendørs med kultur og kunst. Ellers har det været gå-ture og trivselsfremmende aktiviteter som fælles lege.

På Himmelev skole har lærerne ifølge Kasper Broeng samtidig taget godt imod at skulle vænne sig til nye undervisningsformer.

– Det her har været en kærkommen mulighed for at se børnene igen. Jeg oplever faktisk, at lærerne har glædet sig til at undervise udendørs. Så den forandring har de taget meget godt imod.

Fremtiden for udendørs undervisning er lys
I løbet af genåbningen af landets skoler, er den kollektive erfaring med udendørs undervisning blevet styrket. Udeskoleforsker Mads Bølling oplever, at der er et momentum for at undervise i det fri, som flere skoler og lærere er interesserede i at bygge videre på.

– Jeg ser for mig, at der er nogle skoleledere, der griber bolden og bygger videre på de positive erfaringer. Det kan være en øjenåbner, at man kan arbejde på andre måder.

På Himmelev Skole forestiller konstitueret viceskoleleder Kasper Broeng sig også, at undervisningen udenfor klasselokalet kommer til at fylde mere i skolernes bevidsthed.

– Det ligger i skolens bevidsthed, at man gerne vil have mere udeundervisning. Ingen tvivl om det.

Positive visioner for fremtidens udendørs undervisning gør sig også gældende hos Morten Naumann, skoleleder på Hedegårdenes Skole.

– Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi skal pille nogle gode ting ud fra det sidste år, så er det dét her med at bruge udendørsarealerne, at bruge udeskole, at bruge skoven og opleve at gå i skole på en lidt anderledes måde end den mere traditionelle. Hvis vi spurgte hinanden om et år, ville vi helt sikkert sige, at den del havde vi taget med.

Sådan gjorde vi: Journalisten var interesseret i at undersøge, hvilken oplevelse skoler i Roskilde Kommune har haft med udendørsundervisning i forbindelse med genåbningen af landets skoler. Udeskoleforsker blev kontaktet for at bidrage med viden om, hvilke fordele der er ved at undervisning udendørs . Alle interviews er foretaget telefonisk.