Fra p-plads til kulturcentrum: Frygter at ende med død by

Ombygningen af ‘Kulturtorvet’ i Lillerød er stadig i sin spæde start. Foto: William Bjerre Rasmussen

I en tid, hvor mange butikker i provinsbyerne rundt om i landet må dreje nøglen om, vil man i Lillerød styrke det lokale byliv.

Etableringen af projektet ‘Kulturtorvet’ i Lillerød er stadig i sin spæde start, men blev allerede besluttet af et enigt byråd i 2023. Her valgte byrådet at sælge grunden til AkademikerPension, fremgår det af en artikel på SN.dk.

Formand: “Vi vil styrke liv og handel i byen”

Planen for ombygningen af ‘Kulturtovet’ bygger ifølge Miki Dam Larsen (S), der er formand for Miljø-, Erhvervs og Byudvalget i Allerød Kommune, på at styrke livet og bymidten i Lillerød.

– Den primære motivation bag ombygningen er at sikre en levende bymidte. Det sker på baggrund af, at detailhandlen er faldende, hvilket betyder, at hvis man ikke gør noget, så vil man tabe liv og handel i byen, siger han.

Læse også: Ungekulturhus vil skabe nye fællesskaber med klatrevæg og gadeidræt

Det glæder formanden for Allerød Handelsforening, Karna Lønne, der helt bestemt mener, at ombygningen af ‘Kulturtorvet’ i Allerød bymidte kan få en positiv betydning for både handels- og bylivet. Det er på trods af, at der ikke er planer om at anlægge nye butikker på torvet, men derimod boliger, en café og foreningslokaler.

– På ‘Kulturtorvet kommer der til at ligge en café, og så bliver der plads til mødelokaler og kulturelle tilbud. Det er helt bevidst, at der ikke kommer flere butikker på torvet, da vi tror på, at vi har de butikker, vi kan have, i Allerød.

Beslutningen om, at der ikke skal være flere butikker på ‘Kulturtorvet’ handler ifølge Karna Lønne om, at man risikerer, at der bliver tomme lejemål andre steder i byen.

Læs også: Butikker mærker store konsekvenser af gravearbejde i Hillerød bymidte

Det skal være attraktivt at bo i Allerød

‘Kulturtorvet’ skal blandt andet huse 102 nye boliger fordelt på ca. 9.165 m², men skal derudover også blive hjemsted for aktiviteter og foreninger, da 800 m² er afsat til lokaler, der skal gå til foreningslivet og offentlige aktiviteter, fremgår det af visions- og tegningsmaterialet på kommunens hjemmeside.

Det kommer ifølge Merete Them Kjølmholm (R), der er formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Allerød Kommune, til at gavne byen.

– Ombygningen af ‘Kulturtorvet’ er et tilbud til Allerød-borgerne og en mulighed for at fastholde liv i byen, så man ikke ender med en død by. Det gør man gennem aktiviteter, og at skabe rammerne for aktiviteter og foreninger, siger hun.

Fakta om ‘Kulturtorvet’
• Teaterhuset – en ca. 6.487 m² karrébygning i fire etager med tilbagetrukket facade og fremspring, der giver attraktive tagterrasser i direkte tilknytning til boligerne. Arealet fordeler sig med ca. 800 m² offentlige lokaler og 60 boliger. Herudover er der parkeringskælder under hele bygningen (98 P-pladser).

• Biografboligerne – en ca. 1.977 m² bygning på fire etager med 27 boliger, der bl.a. er kendetegnet ved det markante shedtag.• Bibliotekshusene – en ca. 1.625 m² bygning i tre etager med ca. 200 m² grey-box café i stueetagen. Der er tale om 6 stk. et-plans boliger i stueplan og 9 stk. to-etagers boliger på første og anden etage.

• Derudover kommer også ”Den Grønne Forbindelse”, der ligger mellem de nye boliger ved Bibliotekstorvet og skal lede op til resten af byen, hvor nærmeste nabo er teatret Mungo Park.

Kilde: JCN-bolig

‘Kulturtorvet’ kommer til at fungere som bindeled mellem byens kulturinstitutioner: teatret, biblioteket og biografen. Men samtidigt skal det også være samlingspunkt for mange af byens forskellige foreninger. Hvilke foreninger og aktiviteter, som kommer til at have til huse på ‘Kulturtorvet’, kan Merete Them Kjølmholm (R) dog ikke svare på endnu.

– Byggeriet af ‘Kulturtorvet’ skal være med til at skabe liv i bymidten. Det skal ske gennem både offentlige og halvoffentlige aktiviteter. Der skal både være plads til større og mindre forsamlinger, og det skal være noget, der kan henvende sig bredt og bruges til en masse forskellige former for aktiviteter. Det vil forhåbentligt også gøre det attraktivt at bosætte sig her, fordi der er byliv, siger hun.

Det vil i løbet af 2024 blive besluttet hvilke funktioner de offentlige lokaler på ‘Kulturtorvet’ skal have. Ifølge anbefalingerne fra en dialoggruppe med repræsentanter fra byrådet og Folkeoplysningsudvalget, så skal lokalerne supplere de mange andre steder, hvor kommunen tilbyder fællesskaber, foreningsliv og kreativ udfoldelse, herunder blandt andet Musik- og Billedskolen, Kirkehavegård, Biblioteket, idrætshallerne og FH-Hallen.

Arkitektoniske greb skal gøre ide til virkelighed

Sarah Buhl Bjelke, som er arkitekt og partner i Urban Power, der har stået bag rådgivningen i beslutninger om byudvikling og byrum for projektet, lægger vægt på to vigtige pointer i forhold til, hvordan byggeriet lægger op til mere liv i byen, nemlig caféen og foreningslokalerne.

– Caféen er placeret, så den er synlig både ude fra gaden og inde fra bibliotekstorvet, så den er med til at aktivere begge sider. Derudover er foreningslokalerne placeret, så de får en masse facade ud til det, vi kalder den grønne forbindelse, hvor store vinduespartier og døre skal invitere til både aktiviteter inde og udenfor, siger hun.

Derudover fremhæver Sarah Buhl Bjelke også, hvordan udformningen og placeringen af selve bygningerne, er noget de har leget med, for at imødekomme de visioner og mål som byrådet har i forhold til at styrke livet i bymidten.

– Jeg er rigtig glad for, at vi laver nogle tilbagetrækninger op igennem bebyggelsen, så de øverste etager er mindre end de nederste etager, hvilket gør, at vi får en masse terrasser, som folk kan komme ud og bruge. Det er med til at give bygningen mere liv samtidigt med, at tilbagetrækningerne gør, at der kommer mere lys i byrummet, siger hun.

Ombygning af ‘Kulturtorvet’ i Allerød Kommune forventes at stå færdig i 2025.

Sådan gjorde vi: Journalisten var i Allerød for at tage billeder og kom forbi ombygningen af ‘Kulturtorvet’, hvor journalisten undrede sig over, hvad denne ombygning kommer til at betyde for lokalsamfundet og livet i byen. Interviewene i artiklen er foretaget over telefon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.