Kirke vil pege på at kvinder har en central rolle i Bibelen

Gl. Holte Kirke.Foto: Dan Møller
Gl. Holte Kirke. Foto: Dan Møller

“Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og om mænd”, sådan skriver Gl. Holte Kirke på deres hjemmeside.

Derfor har kirken, på opfordring fra en læsegruppe i menigheden, arrangeret et oplæg med Lisbeth Smedegaard Andersen. Oplægget kommer til at centrere sig om bogen “Bibelens Kvinder”, som hun er forfatter til. Som bogtitlen antyder, handler bogen om Bibelen, men fra kvindernes synspunkt.

– Bibelen er jo skrevet af mænd og det var mænd fortællingerne i Bibelen rakte sig imod. Derfor må man prøve også at lægge mærke til hvad kvinderne har betydet for historien, og hvordan de mandlige forfattere har brugt kvinderne i deres fortællinger. Kvinderne kan blive brugt til at vise, dels at der er sket nogle ændringer i historiens løb, men også til at vise de mindre tiltalende sider ved mænd, siger forfatteren Lisbeth Smedegaard Andersen.

For der er mange kvinder i biblen. De fleste kender nok til Eva og Jomfru Maria fra Bibelen. Men kender du også til Sara, Debora, Ruth og Ester? Kvinder har alle tider været til stede i historien, men det betyder ikke, at de er blevet tilskrevet en betydelig rolle i historien. Historien er i høj grad mandsdomineret og det gælder også i Bibelens historie.

Udover at være forfatter er Lisbeth Smedegaard Andersen også teolog, kunsthistoriker og salmedigter. Som kunsthistoriker bruger hun blandt andet billeder til at formidle sin indgangsvinkel til Bibelens fortællinger, hvor det handler om hvor kvinderne optræder i Bibelen og hvilken rolle de har i fortællingen.

Om Lisbeth Smedegaard Andersen

– Hun er født d. 30 september i 1934.

– Hun er teolog, kunsthistoriker, salmedigter og forfatter.

– Hun er cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1979

– I 1984 blev hun også cand.art i kunsthistorie fra Aarhus Universitet.

– Hun er repræsenteret med adskillige samler i Den Danske Salmebog.

Kilde: salmer.dk

– Nogle af de temaer der skildres i Bibelen er stadig spørgsmål, der gør sig gældende i vores tid. Det kan for eksempel være kvindens rolle i forhold til mandens og de kønsroller, der har eksisteret i mange år. Der er selvstændige kvinder i Det Gamle Testamente, hvor kvinder i højere grad bliver skildret som værende lige så meget værd som mændene. Selvfølgelig kan det stadig ikke sammenlignes med ligestilling som vi har det i dag, siger Lisbeth Smedegaard Andersen.

En anderledes læsning af Bibelen

I kirkens læsegruppe har bogen “Bibelens Kvinder” ført til gode diskussioner.

– Jeg har altid vidst at Bibelen er skrevet i en mandsdomineret verden og beskriver et mandsdomineret samfund. Det som jeg ikke har været klar over før, som Lisbeth Smedegaard Andersen har givet mig en øjenåbner for, det er at kvinderne har en betydning for fremdriften af Bibelens fortællinger. Jeg har førhen bare tænkt at det var skrevet i en anden tid og i et mandsdomineret samfund, siger sognepræst og medlem af læsegruppe i Gl. Holte Kirke Signe Ahlburg.

Lene Bull Christiansen køns- og kulturforsker og lektor på Roskilde Universitet mener også, at det er vigtigt at læse Bibelens fortællinger med et andet perspektiv end det traditionelle.

– Ud fra et ligestillingsperspektiv er det vigtigt, at man har forskellige roller og forskellige mennesker med i historien. Derudover så handler det om, at der er mange religiøse mennesker, der søger efter rollermodeller inden for den religion de tilhører. Så på den måde kan det have en stor betydning for mennesker, der er troende, siger Lene Bull Christiansen.

Ifølge kønsforskeren handler det også om at undgå en langvarig tendens om at skrive kvinder ud af historien.

– Bibelen og de kristne traditioner har langt hen af vejen bidraget til at den vestlige verden har den patriarkalske samfundsorden som vi har i dag. Så det er netop et område hvor der er brug for ligestilling, siger Lene Bull Christiansen.

Forfatter og teolog Lisbeth Smedegaard Andersen, mener dog ikke at man kan overføre Bibelens fortællinger til en nutidig forståelse af kvinden.

– Bibelen som helhed har ikke været kvindefjendsk. Hvis man for eksempel læser det nye testamente, vil man finde et meget positivt billede af Jomfru Maria, Maria Magdalene og flere andre af de kvinder som Jesus taler med. De er absolut blevet fremstillet som kloge og bliver betragtet som ligeværdige, siger Lisbeth Smedegaard Andersen.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på arrangementet om ‘Bibelens kvinder’ inde på Gl. Holte Kirkes hjemmeside. Alle kilderne er blevet interviewet telefonisk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.