Enmandsbetjente tog skaber utryghed for handicappede

Untitled
Kystbanen er endnu ikke ramt af énmandsbetjening. Foto: Wikipedia

Den 10. august 2015 blev der indført énmandsbetjening på togene i Nordjylland. Men det vil få konsekvenser for passagerer med et handicap, mener Dansk Jernbaneforbund. Derfor lancerede de i torsdags en kampagne, der sætter fokus på, hvor vigtigt det er at beholde togpersonalet.

– Det er kun passagererne, der taber på det her. Der er behov for kampagnen, fordi personalet bliver sparet væk, og fordi dette får konsevenser for passagerene, siger Carsten Jokumsen, kommunikationsansvarlig i Dansk Jernbaneforbund.

Forbundet vil kæmpe for, at togene bliver ved med at være bemandede med mere end én medarbejder. Lige nu er der nemlig blevet udarbejdet en spareplan på 30 millioner kroner mellem DSB og Bygningsministeriet, og det kan komme til at gå ud over bemandingen på kystbanen.

Fakta om Kystbanen

Kystbanen er en jernbane, der kører på strækningen mellem København og Helsingør

Kystbanen har eksisteret siden 1897

Kystbanen er en af de mest trafikerede på jernbanenettet

Kystbanen er en 46,2 km lang

Kilde: Den store danske 

Togførerne er togets sikkerhed
Han forklarer, at der dagligt opstår konflikter i togene, og at det kræver mere end én ansat at håndtere konfliktfyldte situationer. Ligesom situationer, hvor handicappede passagerer skal hjælpes, kræver mere end to hænder.

– Især folk med et handicap, og som sidder i kørestol, kan møde store udfordringer ved at rejse alene. Derfor kræver det altså, at der er nok bemanding i togene, så der er flere, som kan hjælpe til, siger han.

– Vi har rigtig mange tilfælde af togfører, som er med til at forhindre ubehagelige oplevelser for passagerne. Fx kan en passager pludselig få alvorlige helbredsmæssige problemer og i stedet for at håbe på, at en medpassager ved, hvad de skal stille op, så skal de kunne regne med, at togpersonalet træder til og giver den rigtige hjælp. Ènmandspersonale koster tryghed for passagerne
Carsten Jokumsen, kommunikationsansvarlig i Dansk Jernbaneforbund.

Carsten Jokumsen mener ikke, at vigtigheden af togpersonalets job bliver ordentligt anerkendt.

– Vi har rigtig mange tilfælde af togfører, som er med til at forhindre ubehagelige oplevelser for passagerne. Fx kan en passager pludselig få alvorlige helbredsmæssige problemer og i stedet for at håbe på, at en medpassager ved, hvad de skal stille op, så skal de kunne regne med, at togpersonalet træder til og giver den rigtige hjælp. Ènmandspersonale koster tryghed for passagerne, siger han.

Kørestolsbrugere kan ikke komme med
Svend Knudsen, der er medlem af det By og Trafikpolitiske udvalg i Dansk Handicapforbund, mener også, at nedskæring af personale vil skabe dårligere forhold for passagerer, der er handicappede.

– Nedskæringerne kan simpelthen ende med, at folk, der sidder i kørestol, eller som på anden måde skal assisteres ind og ud toget, må holde op med at rejse på den måde, fortæller han.

Ifølge Svend Knudsen kan man komme problemet til livs, hvis passagerer i kørestol selv har mulighed for at komme om bord på toget, som de kan på metrostationerne.

– Handicappede har brug for, at der er nogen, der hjælper dem af og på toget, medmindre kystbanen bliver lavet om, så det er lettere tilgængeligt for kørestolsbrugerne selv at komme på, siger han.

Det er derfor, ifølge Svend Knudsen, problematisk at skære i personalet.

– Der er mange handicappede, især dem, der sidder i kørestol, der allerede nu føler sig utrygge. Når du skal med kystbanen bliver du hejst op på en vakkelvoren platform for at komme ind i toget. Det kræver ordentlig hjælp fra personalet og mange af vores medlemmer fortæller, at det gør dem utrygge. Endnu mindre personale betyder endnu dårlige rejseforhold for dem, og det kan ende med, at kørestolsbrugere slet ikke kan komme med toget, siger han.

Nedskæringerne kan simpelthen ende med, at folk, der sidder i kørestol, eller som på anden måde skal assisteres ind og ud toget, må holde op med at rejse på den måde
Svend Knudsen, medlem af det By og Trafikpolitiske udvalg i Dansk Handicapforbund.

Handicappede mangler bedre vilkår i togene
Svend Knudsen mener, at der generelt burde være bedre vilkår for handicappede, der bruger tog.

– Lige nu kan handicappede i kørestol ikke tage spontane ture, hvis de pludselig vil et sted hen. Det kræver en aftale med DSB 24 timer forinden, man vil med kystbanen. Det betyder, at folk i kørestol ikke har nogen fleksibilitet overhovedet.

Svend Knudsen frygter derfor også, at mindre personale vil gøre transportmulighederne mindre tilgængelige og sværere for handicappede at leve et liv med lige muligheder som alle andre.