Ulige kørselsmuligheder begrænser handicappede

Bor du i Tønder Kommune, kan du få individuel handicapkørsel tre gange om ugen. Men hvis du bor i Silkeborg Kommune, kan du som udgangspunkt kun få én tur om ugen.
Foto: Boxer_Bob Flickr

Kan du forestille dig kun at kunne komme uden for dit hjem én gang om ugen? Det er den mulighed, nogle handicappede har, hvis de bor i den “forkerte” kommune.

Flere borgere med handicap er nemlig afhængige af individuel handicapkørsel, fordi de ikke kan benytte anden kollektiv transport. Ifølge dansk lovgivning skal kommunerne tilbyde en kørselsordning med minimum 104 enkeltture om året. Det svarer til én tur om ugen til og fra hjemmet.

Mange kommuner har dog valgt, at de 104 ture er maksimum, og derfor er handicappedes muligheder for at komme ud forskellig fra kommune til kommune. Det ærgrer landsformanden for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.

– Mulighederne afhænger af, hvor man bor. Og jeg synes, at det er en ærgerlig og dum besparelse, at man ikke giver folk muligheden for at benytte sig af flere ture, men i stedet begrænser mennesker i at udfolde sig, siger Susanne Olsen.

Ifølge en rundspørge lavet af Dansk Handicap Forbund var der i 2016 52 kommuner, der bevilligede flere ture end de lovsikrede 104. De resterende 46 kommuner bevilligede kun de 104 ture.

Det har konsekvenser for de borgere, der er afhængige af individuel handicapkørsel, fordi de er nødt til at foretage hårde prioriteringer.

– Hvis man gerne vil ud to gange i en uge, så må man spare sammen ved at blive hjemme i en anden uge. Så det er hele tiden en afmåling af, hvad man skal sige nej til, og hvad man skal prioritere at komme ud til, siger Susanne Olsen.

Tønder Kommune: Mulighed for både familiebesøg og fritidsinteresser

I Tønder Kommune har man valgt at bevillige 312 enkeltture om året til handicapkørsel, hvilket svarer til tre ture om ugen.

Ifølge Henning Ravnborg Kristensen, der er chefkonsulent i Tønder Kommune, er det vigtigt for kommunen, at folk, der har et handicap, har mulighed for både familiebesøg og fritidsinteresser.

– Hvis man har et handicap og gerne vil besøge familien en gang om ugen, så har man allerede opbrugt kvoten, og så vil der ikke være mulighed for at deltage i fritidsinteresser eller andre sociale aktiviteter, siger Henning Ravnborg Kristensen.

Læs også: 96-årig får kun én handicapkørsel om ugen: »Det er selvmodsigende«

Kommunen har modtaget mange positive reaktioner på muligheden for flere ture.

Og Henning Ravnborg Kristensen fortæller, at der generelt er en stigning i bruget af handicapkørsler i Tønder Kommune. Det betyder også, at der er en større udgift til handicapkørsel. Alligevel har kommunen valgt at give handicappede endnu flere muligheder for kørselsordninger.

– Faktisk udvider vi handicapkørsels mulighederne i næste uge, så folk, der har et handicap, får mulighed for at få refunderet kørsel, når de kører over grænsen til Nordtyskland. Det træder i kraft til april, og det bliver vi de første i Danmark, der gør, siger Henning Ravnborg Kristensen.

Ingen behov for flere ture

En af de 46 kommuner, der kun bevilliger 104 individuelle handicapkørsler om året, er Silkeborg Kommune.

Formanden for Socialudvalget i Silkeborg Kommune, Helle Gade (S), mener ikke, at handicappede borgere i Silkeborg er mere begrænset i forhold til andre kommuner. Ifølge hende er der generelt ikke et behov for flere handicapkørsler i kommunen.

– Der er ikke nogen, der har henvendt sig til mig som politiker og har ytret ønske om, at de har behov for mere, siger Helle Gade.

Man kan jo om ikke andet i en periode prøve det og se, hvad det medfører
Susanne Olsen, Landsformand, Dansk Handicap Forbund

Hvorvidt kommunen vil bevillige flere individuelle handicapkørsler, bør ifølge Helle Gade vurderes i hver enkel sag.

– Hvis der er en, som får et behov, så skal det vurderes ud fra den enkelte, hvad behovet er, og så er det selvfølgeligt noget, der bliver taget stilling til, siger Helle Gade.

Læs også: Dansk lov modarbejder jobsøgende handicappede

Susanne Olsen så gerne, at Silkeborg Kommune og de andre 45 kommuner bevilligede flere ture til individuel handicapkørsel.

– Det er rigtig rart, at der er nogle kommuner, der giver den mulighed og rigtig ærgerligt, at der er andre, som ikke gør det. Man kan jo om ikke andet i en periode prøve det og se, hvad det medfører, siger Susanne Olsen.

Sådan gjorde vi: Idéen udsprang af en undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund. Citaterne er indhentet fra telefoninterviews med alle kilder.