Parkeringer og stejle ’asfaltspølser’ udfordrer gangbesværede i Høje-Taastrup

Flere steder i Høje-Taastrup er det svært for gangbesværede borgere at bruge fortovene. Foto: Mathias Bjørn Jensen

I Høje-Taastrup Kommune må man gerne parkere sin bil med to hjul på fortovskanten. Det er rart for bilisterne, der har mere plads til at passere villavejene. Men for personer, der sidder i kørestol eller går med rollator, kan det betyde, at de må gå nede på vejen. Hvis rampen fra fortovet til vejen også er gammel og stejl, kan en tur rundt i byen blive rigtig besværlig. Gamle asfaltramper er, ifølge vej- og asfaltchefen i Høje-Taastrup, et strukturelt problem i kommunen.

– Jeg går selv med rollator og må ofte gå ude på vejen i de gamle villakvarterer i Taastrup, fordi jeg ikke kan komme rundt på fortovene, siger Jørn Balle Larsen, formand for Handicaprådet i Høje-Taastrup.

Næsten lige så stejl som stigningerne i Tour de France
De gamle stejle asfaltramper er 30 centimeter brede og skal hjælpe hjulene 10 centimeter fra vejen op på fortovet.

– Vi har et strukturelt problem i forhold til fortovsramper i kommunen. Den type rampe er hverken behagelig med kørestol eller med gangstativ, siger Lars Koch, der er vej- og asfaltchef i Høje-Taastrup kommune

Jørn Balle Larsen oplever også, at ramperne, som han kalder for ’asfaltpølser’, er et problem i kommunen.

– Der er masser af steder, hvor der stadig er ’asfaltpølser’. Hvis man måler nogle af de stigningsprocenter, så er det oppe i nærheden af det, som en cykelrytter kører til Tour de France, siger han.

Skal først ændres, når vejene alligevel renoveres
Høje-Taastrup kommune har vokseværk og med to nye byområder – Høje Taastrup C og Nærheden – bliver der lagt meget nyt asfalt. I de nye områder vil man ikke møde de gamle ramper, men de kan stadig findes mange steder i byens ældre kvarterer.

– Det er noget, vi bestemt har fokus på, som vi også ændrer hen ad vejen. Men det gøres i forbindelse med renovering af eksisterende vejstrækninger. Skal vi lave det her om over det hele, bliver det jo ikke til at betale for at sige det lige ud, siger Lars Prier (DF), formand for Teknik-udvalget i Høje-Taastrup.

Læs også: Kommune brød loven i tre ud af fire af tilfælde på voksenhandikapområdet

Det betyder, at udsigten til en mere behagelig færden kan være lang for de gangbesværede borgere, og Jørn Balle Larsen mener, at man bør lave de værste af dem.

– Man skulle i hvert fald kigge på de værste af dem og ikke vente til, at der skal renoveres. Der kan jo gå mange år. Det er jo ikke kun til glæde for fysisk handicappede og psykisk handicappede. Det er til glæde for alle, der går rundt med en rollator eller en klapvogn, siger han.

Der er flere årsager til, at det kan være svært at ændre ramperne med det samme. Emil Viskum (EL), der er medlem af byrådet og næstformand i Handicaprådet i Høje-Taastrup, peger blandt andet på en ’firkantet økonomistyring fra Folketinget’.

– Vores helt store problem er, at hvis vi skal bruge en masse penge på en gang til at lave alle ramper om, vil man ikke i samme omgang kunne lappe huller i veje og på cykelstier, fordi pengene kommer fra den samme ramme på grund af Budgetloven, siger han.

Budgetloven

  • Fastsætter udgiftslofter for kommuner og regioner.
  • For kommunerne betyder det, at der er et loft for serviceudgifterne.
  • I alt 4. mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse udgiftsrammerne.

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriet

Derfor giver det også mening for Emil Viskum (EL), at man i et vist omfang ændrer ramperne, når der renoveres.

– Jeg har også forståelse for, at man i et vist omfang ændrer tingene, når de skal ændres. Det skal så siges, at hvis der er meget centrale steder, hvor der er mange, der går, så synes jeg ikke, at man kan vente, siger Emil Viskum (EL)

”Parkeringer på fortovet er og bliver en rigtig dårlig løsning for svage trafikanter”
Som udgangspunkt er det, ifølge færdselsloven, ikke lovligt at parkere på fortovet på offentlige veje, men kommuner kan give tilladelse til at parkeringer på fortovet på mindre befærderede veje. Det har man gjort i Høje-Taastrup kommune.

Læs også: Farlig vej holder tilflyttere væk: »Børnefamilier fravælger at købe huse på vejen«

Det er ifølge Jørn Balle Larsen, et problem for gangbesværede, at bilerne holder med det ene hjulsæt oppe på kanten.

– Parkeringer på fortovet er og bliver en rigtig dårlig løsning for svage trafikanter. Det er tit sådan, at man som blød trafikant er nødt til at gå ude på vejen, siger han.

At bilerne kan parkere med et hjulsæt på fortovet skal blandt andet sikre et flow i trafikken og mindske risikoen for, at cyklister bliver klemt.

– Hvis man forestiller sig, at man ikke har bilerne parkeret på fortovet, ville man få en smallere passage. Jeg tænker også, at hvis man kommer på cykel, er der risiko for at blive klemt rimelig meget mere, end hvis bilerne holdt på vejen, siger Lars Prier (DF).

En ændring i parkeringsreglerne ville dog ikke være et stort problem for cyklisterne, mener Emil Viskum (EL).

– Selvfølgelig har det en eller anden form for indflydelse, men det er ikke der, jeg synes, at cyklisterne vil være hårdest ramte, siger han.

Sådan gjorde vi: Ideen opstod efter journalisten havde set et opslag i en Facebook gruppe for borgere i Høje-Taastrup, hvor flere skrev om problemer med fortovene i kommunen. Alle kilder er interviewet telefonisk.