Politisk flertal bakker op om forlængelse af Passagerpulsen: Redning er op til regeringen

Det kan blive sværere for passagererne i den offentlige transport at få bedre vilkår, hvis Passagerpulsen må lukke ned. Men nu bakker fem partier op om en forlængelse af passagerernes talsrør. Foto: Wikimedia Commons

Et flertal blandt partierne på Christiansborg ser gerne en forlængelse af Passagerpulsen, der er talerøret for passagererne i den offentlige transport.

Det viser en rundspørge blandt partiernes ordfører, som navisen.dk har foretaget. Her fortæller både Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Alternativet, at de godt kan bakke op om at forlænge Passagerpulsen.

– Vi kan godt være med til at forlænge Passagerpulsens bevilling, men det er ikke noget, vi selv har med til finanslovsforhandlingerne, forklarer transportordfører for Radikale Venstre, Andreas Steenberg (RV).

Problemet for partierne er dog, at Passagerpulsens bevilling ikke er med i Socialdemokratiets finanslovsforslag, som de præsenterede 2. oktober.

Passagerpulsen har de seneste fem år modtaget omkring 7 millioner kroner årligt. Det er penge, der har været givet godt ud, forklarer Hans Kristian Skibby, transportordfører for Dansk Folkeparti, der ikke er enig i Socialdemokratiets prioriteringer.

Jeg synes, det er vigtigt, at de partier, der leverer flertallet til finansloven, trækker i arbejdstøjet og sikrer, at Passagerpulsen får lov at fortsætte.
Hans Kristian Skibby, transportordfører for Dansk Folkeparti

– Den nye regering har valgt at spare Passagerpulsen væk. Det undrer jeg mig over, for det giver jo god mening, at man har nogle aktører som Passagerpulsen, der kan dykke ned i tallene og laver undersøgelser uden nogen særlig politisk tilgang, fortæller Hans Kristian Skibby.

Derfor opfordrer han også regeringens støttepartier til at støtte op om Passagerpulsen.

– Jeg synes, det er vigtigt, at de partier, der leverer flertallet til finansloven, trækker i arbejdstøjet og sikrer, at Passagerpulsen får lov at fortsætte, forklarer Hans Kristian Skibby.

Hverken transportminister Benny Engelbrecht (S) eller transportordfører for SF, Anne Valentina Berthelsen (SF), har ønsket at kommentere sagen.

Læs også: Passagerernes vagthund risikerer at dreje nøglen om

Det har desuden ikke været muligt at få fat i transportordfører for Socialdemokratiet Thomas Jensen (S) eller transportordfører for Enhedslisten Henning Hyllested (EL) trods gentagende henvendelser.

Fem år med Passagerpulsen

Passagerpulsen har siden 2014 været talerør for passagererne i den offentlige transport. De seneste fem år har de lavet undersøgelser og analyser af den kollektive trafik set fra passagerernes synsvinkel. De har blandt været med til at sikre kompensation til passagerer ramt af sporarbejde, bedre forhold for cykelparkering på landets stationer og en række forbedringer af rejsekortet.

Offentlig transport i Danmark

  • 273 millioner passagerer på det danske jernbanenet i 2018
  • Flere end 151 millioner passagerer har rejst med busselskabet Movia i 2019
  • Hver fjerde dansker har følt sig utryg på en station i 2019
  • Hver fjerde togpassager oplever ikke at få informationer om forsinkelser
  • Kun hver anden togpassager var i 2018 tilfreds med togrejsen i forhold til, hvor meget rejsen har kostet
  • 41% af togpassagererne i 2018 kendte ikke til rejsetidsgarantien, der skal sikre erstatning ved forsinkelser

Kilde: Danmarks Statistik, Movia og Passagerpulsen

Den oprindelige bevilling på 30 millioner kroner blevet i 2014 givet af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti som en del af det politiske forlig ”Bedre og billigere offentlig trafik”.

Bevillingen var gældende i fire år, men blev forlænget i ét år af forligskredsen i 2018.

Hos Venstre vil man gerne fortsætte samarbejdet med Passagerpulsen, men partiet har ikke selv afsat penge til en forlængelse. Det er nemlig en opgave for de partier, der gav den oprindelige bevilling. Det forklarer Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører for Venstre.

– Vi har det ikke med på vores finanslov. Men hvis de røde partier finder penge til Passagerpulsen, så er vi da glade for det. Vi synes, at Passagerpulsen har lavet et fint stykke arbejde og vil gerne samarbejde med dem, fortæller Kristian Pihl-Lorentzen.

Konservativ opbakning

Også Konservative mener, at pilen peger på regeringen, og at de må tage ansvaret for en ny bevilling på sig. Men transportordfører Niels Flemming Hansen (K) er klar til at bakke op om en forlængelse.

– Jeg kan ikke se nogen grund til, at Passagerpulsens bevilling ikke skal forlænges. Jeg synes jo, at Passagerpulsen gør meget godt. De gør et fornemt stykke arbejde for pendlerne, fortæller Niels Flemming Hansen.

Passagerpulsen har de seneste fem år blandt andet været med til at sikre mulighed for kompensation ved aflyste togrejser, forbedringer af Rejsekortet samt trykte ruteplaner på busstoppestederne på Sjælland.

Forlængelsen af Passagerpulsen står ikke på de Konservatives liste over krav til finansloven, men Niels Flemming Hansen vil dog gerne være med til at finde en løsning.

– Når vi kommer til finanslovsforhandlingerne, vil jeg gerne tage diskussionen med derind.

Jeg kan ikke se nogen grund til, at Passagerpulsens bevilling ikke skal forlænges. Jeg synes jo, at Passagerpulsen gør meget godt. De gør et fornemt stykke arbejde for pendlerne.
Niels Flemming Hansen, transportordfører for Det Konservative Folkeparti

Hjælper politikerne til at træffe rigtige beslutninger

Alternativets transportordfører, Susanne Zimmer, mener bestemt, at Passagerpulsen skal forlænges. De er nemlig med til at sikre, at politikerne ikke træffer uhensigtsmæssige beslutninger.

– Det er godt at have et helhedsblik på, hvordan vores trafik og infrastruktur hænger sammen set med passagerernes blik. Hvis ikke vi har et overblik over, hvordan det hele hænger sammen, kan det være svært at træffe de rigtige beslutninger, forklarer Susanne Zimmer.

Læs også: Selvkørende bus hitter – nu kører den til Slagelse

Hun forklarer, at Alternativet ikke selv stiller forslag om at forlænge Passagerpulsen. Men hun er klar til at bakke op om en forlængelse.

– Jeg håber, nogle andre bringer det med ind til forhandlingsbordet, så vi kan se på, om vi ikke kan finde en plads til dem i finanslovsforhandlingerne, siger Susanne Zimmer.

Ikke en ubetinget succes

Passagerpulsen har dog ikke været en ubetinget succes, hvis man spørger Andreas Steenberg, transportordfører for Radikale Venstre. De er nemlig endt med at lave en masse dobbeltarbejde, som der bliver brugt mange penge på, forklarer han.

– Passagerpulsen har den udfordring, at alle trafikselskaberne laver deres egne kundeanalyser, og der er også stadigvæk pendlergrupper og pendlertalsmænd, der organiserer sig selv. Så Passagerpulsen er jo ikke blevet det organ, der samler data og repræsenterer forbrugerne, fordi der kører en masse andre ting sideløbende, siger Andreas Steenberg.

Trafikselskaberne laver jo selv masser af kundeundersøgelser og tilfredshedsmålinger, men de bliver lavet fra selskabernes perspektiv. De færreste af de undersøgelser bliver offentliggjort. Det er jo et af problemerne.
Laura Kirch Kirkegaard, daglig leder af Passagerpulsen

Hos daglig leder af Passagerpulsen, Laura Kirch Kirkegaard, er det dog vigtigt, at Passagerpulsen fortsat kan lave uvildige undersøgelser. Trafikselskabernes egne undersøgelser er nemlig ikke uvildige, mener hun.

– Trafikselskaberne laver jo selv masser af kundeundersøgelser og tilfredshedsmålinger, men de bliver lavet fra selskabernes perspektiv. De færreste af de undersøgelser bliver offentliggjort. Det er jo et af problemerne. Derfor har vi en vigtig opgave i at lave uvildige undersøgelser, som alle kan læse, forklarer Laura Kirch Kirkegaard og fortsætter.

– Der er jo også et grundlæggende princip i, at det ikke er skide smart er undersøge sig selv – især når man er et monopol, fortæller Laura Kirch Kirkegaard.

Liberal Alliances transportordfører, Ole Birk Olesen (LA), har ikke haft tid til at give et interview, mens transportordfører for Nye Borgerlige, Mette Thiesen (NB), ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.

Sådan gjorde vi: Artiklen følger op på historien om, at Passagerpulsen risikerer at lukke ned. Journalisten har foretaget telefoniske interviews med ordførerne.