Albertslund kæmper for at nå trafikmål

På Albertslund Station vil kommunen skabe nye cykelparkeringsplader og pendlerparkeringer
Foto: Saad Ahmad

Albertslund Kommune er en af de kommuner i landet, der bryster sig af at være en grøn kommune. Kommunen vil reducere biltrafikken og øge den kollektive transport samt cykeltransporten. Tal fra Grønt Regnskab Albertslund viser dog, at biltrafikken i kommunen er steget de seneste fire år.

Det sker, selvom Albertslund har et offentligt mål om at reducere biltrafikken i kommunen med 25 procent og øge cykeltrafikken og den kollektive trafik tilsvarende  i 2020. Udgangspunktet er transportadfærden fra 2010.

Formand for Miljø- og Byudvalget i Albertslund Kommune, Leif Pedersen (SF), ærgrer sig over den udvikling.

– Lige nu ser det tungt ud i forhold til at nå at reducere biltrafikken med 25 procent i 2020. Det skyldes blandt andet, at vi har motoring 4, der kører igennem kommunen, og det viser sig, at der er kommet en-to procent mere trafik på den vej om året. Det gør det svært for os at nedbringe antallet af bilister, der kører i kommunen, siger Leif Pedersen.

Den begrundelse køber byrådsmedlem Lars Gravgaard Hansen (DF) ikke. Han mener, at den store biltrafik skyldes mangel på offentlig transport.

– Lige nu er de offentlige tilbud ikke gode nok til dem, der arbejder i kommunen. De buslinjer, der er nu, tilgodeser ikke dem der arbejder i industrikvartererne. Hverken hvad angår stoppesteder eller bustider, siger Lars Gravgaard Hansen.

Færre pendlere

Foruden de højere tal for biltrafikken er antallet af brugere af den kollektive trafik faldet i kommunen. Leif Pedersen og resten af Miljø- og Byudvalget arbejder på forbedringsmuligheder for den kollektive transport.

– Vi har flere overvejelser oppe. En af dem er at lægge en ny busrute ind i Albertslund, der bl.a. skal stoppe ved Stadion og Herstedvester Landsby, så endnu flere finder det attraktivt at benytte sig af kollektiv trafik i kommunen. Vi planlægger desuden at indføre flere pendlerparkeringspladser, både for cykler og biler, så endnu flere kan benytte sig af den mulighed, siger Leif Pedersen.

Heller ikke her mener Lars Gravgaard Hansen (DF), at indsatsen er god nok. Han mener, der bliver prioriteret forkert, når det kommer til planlægningen af nye busruter.

– Det er ikke busruter ved Albertslund Stadion eller i Herstedvester Landsby, der kommer til at gøre en forskel. Der er cirka 16.000 pendlere i kommunen, og hvis ikke der bliver sat ind, hvor størstedelen af dem går på arbejde, så vælger folk alligevel at tage bilen, siger Lars Gravgaard Hansen.

– Busservicen i industriområderne er der, der skal sættes ind. Bussen skal gå oftere, så folk kan være sikre på at nå på arbejde i tide. Derudover skal den nå rundt flere steder, så det rent logistisk kan betale sig at benytte sig af de offentlige muligheder.

Flere hopper på cyklen

Til gengæld er blevet mere populært at cykle i Albertslund Kommune. Siden 2014 er antallet af cyklede kilometer i kommunen steget, og Leif Pedersen håber, at den udvikling vil fortsætte.

– Vi skal have nogle gode veje at cykle på, og derfor er der også afsat flere penge til vedligeholdelse af asfalt på blandt andet cykelstier. Så overvejer vi at lave en ny cykelrute, der skal pege de her naturlige ruter ud og være med til at holde cyklister væk fra de mest trafikerede veje, som f.eks. Roskildevej. Her har vi specielt Vestbaneruten i tankerne.

Størstedelen af de nye planer og initiativer forventes at blive gennemført i enten 2019 eller 2020.

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen kom fra research på Albertslund Kommunes hjemmeside, hvor tal pegede på, at de grønne målsætninger ikke så ud til at blive nået. Af den årsag satte vi os for at kontakte flere parter for Miljø- og Byudvalget i kommunen og få en udtalelse omkring disse tal, og hvad der bør forbedres. Journalisten har været rundt og besøge de steder i kommunen, hvor der skal ske tiltag og udvikling, hvilket vises på et kort i artiklen. Interviews er foregået telefonisk.