Rapport overrasker: De helt unge er blevet mere kriminelle

Der er sket en stigning i registrerede lovovertrædelser begået af de helt unge, særligt begår de ejendomsforbrydelser som hærværk og butikstyverier.
Foto: pxhere.com

Smadrede ruder, grafitti og tyveri er ikke nødvendigvis det første, man kommer på, når man taler om, hvad unge under 15 år laver i deres fritid.

Men de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder er steget. Størstedelen af overtrædelserne, de unge begår, falder under såkalte ‘ejendomsforbrydelser’. Det dækker blandt andet over hærværk og butikstyveri.

Den seneste statistik omfatter unge i hele Danmark, der er kommet på politiets radar efter at have begået en lovovertrædelse.

I 2017 blev der på landsplan begået 2.982 lovovertrædelser af unge under den kriminelle lavalder, hvilket er 398 flere end i 2016. Der er altså sket en stigning på 15,4 procent.

Statistikken overrasker 

SSP i København samarbejder med en række faggrupper om at forebygge kriminalitet begået af børn og unge i København. Her genkender man ikke den udvikling, tallene fra Danmarks Statistik viser.

– Tallene lyver jo sjældent, og de præsenterede tal er jo en stigning fra 2016 til 2017. Jeg havde et indtryk af, at der var et overordnet fald, siger Ole Lauridsen, konstitueret sekretariatschef i SSP København.

Læs også: Tryghed i boligområder tager tid trods faldende kriminalitet

Bjarke Alberts, politikommissær i Lokalpolitienheden ved Københavns Politi og leder af Den Kriminalpræventive Sektion, har indtryk af, at kriminaliteten blandt unge er faldende i København.

– Vi har netop fået lavet en ungerapport, det gør vi en gang om året, og den viser, at kriminaliteten på flere områder er faldende, siger Bjarke Alberts.

Selvom Bjarke Alberts ikke umiddelbart genkender tallene fra rapporten, er der altid plads til forbedring i politiets arbejde. I dag ses ulovlig deling af videoer i langt højere grad end tidligere – også blandt børn. Det er en form for kriminalitet, der i Danmark er begyndt at sprede sig, og det er man hos Københavns Politi opmærksom på.

Læs også: Forsker om ungdomskriminalitet: Vi bør tænke over vores straffemetoder

Forebyggelse er nøglen

Københavns Politi og SSP København arbejder sammen om at forebygge ungdomskriminalitet – også blandt de mindreårige. Allerede inden de unge begår kriminelle handlinger, træder de to faggrupper ind for at nedbringe antallet af kriminelle under 15 år.

– Det vi gør i SSP-samarbejdet og Københavns Politi er, at vi er meget opmærksomme på bekymringer om unge, også allerede inden de måtte komme ud i noget kriminelt, siger Bjarke Alberts.

Det støtter SSP i København op om. De er særligt stolte af det netværk, de har etableret, som fanger meget af den kriminalitet, der bliver begået.

– Hvis en ung er ude på en glidebane i kriminalitet, så er der et meget velfungerende set-up, der kan håndtere det, og som hjælper til at forhindre mere kriminalitet. Det er bare om at blive ved med at køre på og ikke at slippe og tro, at fordi tallene er så lave, gør det ikke, at vi er i mål, siger Ole Lauridsen.

Sådan gjorde vi: Efter at være blevet opmærksom på tallene fra Danmarks Statistik søgte journalisten svar på, om hvad de i København tænker om tallene. Alle kilder er interviewet over telefon.