Rundkørsler i Solrød skal evalueres

Satellitbillede af rundkørslen ved Solrød Byvej og Strandvejen.

Efter budgetaftalerne for 2019 er kommet på plads i Solrød Kommune, er de ni rundkørsler på Strandvejen kommet til debat igen. Det blev en del af budgetaftalen, at rundkørslerne skal evalueres.

– Rundkørslerne har haft en hastighedsdæmpende effekt især om morgenen. Vi mener, at det også er et spørgsmål om sikkerhed. De adskiller jo de gående, de cyklende og bilerne, siger Hans Odder, som er medlem af De Konservative og sidder i Solrød byråd.

Man har en teori om, at hvis der er tilpas høj beplantning, er der dårligere oversigts forhold og så sænker folk farten, siger Emil Blücher, medlem af Sorlød Byråd (LA).

Uenighed i Sorlød Byråd

Der er dog ingen dokumentation på at rundkørslerne har haft ønskede effekt.

– Jeg tror, det er baseret på fornemmelserne, når folk udtaler sig, siger Emil Blücher, medlem af Solrød byråd for Liberal Alliance.

Det er også Emil Blücher, der har været forkæmper for evalueringen af rundkørslerne.

– Man har en teori om, at hvis der er tilpas høj beplantning, er der dårligere oversigts forhold, og så sænker folk farten, siger Emil Blücher.

Den teori tror han dog ikke på, hvilket er derfor han har haft evaluering af rundkørslerne som en mærkesag.

Info om trafikken i Solrød

  • Der er 9 rundkørsler på Strandvejen i Solrød
  • I Solrød er der i alt sket 35 færdselsuheld med personskade fra 2007 til 2017
  • Solrød Kommune har et mål om højst 2 uheld med personskade om året i trafikken i 2030

Rundkørslerne i Solrød er blevet anlagt igennem flere år, og særligt på Strandvejen er antallet af rundkørsler højt. Den effekt, som politikerne håbede på, at rundkørslerne ville medføre, var lavere hastighed gennem Solrød. Derudover skulle de give mere sikkerhed til alle trafikanter.

En rundkørsel vil blive udvalgt

Emil Blücher siger, at én rundkørsel nu vil blive udvalgt, og man vil starte med at evaluere den. Formålet er blandt andet at basere Solrød Kommunes trafikpolitik på fakta i stedet for rapporter.

Ved den valgte rundkørsel vil der blive lavet et såkaldt pudebump inden rundkørslen og lagt trafiktællere og hastighedsmålere ud. Derudover skal buskene i rundkørslen klippes ned så der bliver bedre oversigtsforhold.

– Jeg synes rundkørslerne fungerer fint nok, men buskadset er irriterende, for man kan ikke se, om der kommer nogen rundt, siger Bjarne Hansen, som er pensionist i Solrød.

Bjarne Hansen synes godt om, at der er flere der mener, at det høje buskads er et problem og til stor gene. Han ser frem til ændringen i forbindelse med evalueringen.