Sclerosepatienter tier om alternativ behandling

Massage er bare en blandt mange alternative behandlingsformer
Massage er bare en blandt mange alternative behandlingsformer

Nåle i øverste lag hud. Duft af røgelse under meditation og spirituelle oplevelser. Naturmedicin, særlige diæter og zoneterapi opfattes af nogle som det rene volapyk og placeboeffekt, men for andre er de utallige udgaver af alternativ behandling en fast del af livet med en kronisk sygdom.

I en undersøgelse blandt 3.795 nordiske sclerosepatienter svarer 50 procent, at de har brugt en form for alternativ behandling inden for det sidste år. Kun halvdelen af patienterne taler med deres læge om det. Det skyldes for nogle af deltagerne i undersøgelsen, at de tidligere har haft dårlige erfaringer med lægernes reaktioner.

– Nogle har ikke lyst, fordi de er bange for en negativ respons. De tror ikke, at lægen egentlig vil kunne bidrage positivt, uddyber Lasse Skovgaard, der er PhD, sundhedspolitisk konsulent og forsker i Scleroseforeningen, der repræsenterer 13.500 danskere med sclerose. Han har været med i udarbejdelsen af undersøgelsen, Projekt nordisk kortlægning.

Lægernes afvisning er problematisk

Det kan være et stort problem i de tilfælde, hvor lægerne afviser at tale med patienter om alternative behandlingsformer, mener Lasse Skovgaard:

– Det er problematisk, hvis ikke lægerne vil røre dette emne, for sådan en dialog behøver ikke at munde ud i, at de anbefaler det. Men det er noget, der fylder meget for mange patienter, og det skal de kunne have en dialog med deres læge om.

Læs også: Når håbet holdes skjult

Når sclerosepatienterne undlader at inddrage deres læge, skyldes det tilsyneladende ikke, at de ønsker at udelukke lægen.

– Der er undersøgelser, der peger på, at patienter generelt set altid helst vil tale med deres læge om ting, der har sundhedsmæssig relevans. Så i mange tilfælde er det ikke, fordi de ikke er interesseret i at tale med deres læge om alternativ behandling, slår Lasse Skovgaard fast.

Fakta om sclerose og alternativ behandling:

– Der er 13.500 sclerosepatienter i Danmark
– 50 % af dem bruger alternativ behandling
– 53,2 % af hele den voksne danske befolkning har prøvet alternativ behandling
– Alternativ behandling adskiller sig fra konventionelle behandling og medicin

Kilder: Statens Institut for Folkesundhed og Scleroseforeningen

Alternativ behandling er populært

Det er ikke kun hos sclerosepatienter, de alternative behandlinger er populære. Også andre kronisk syge, deriblandt gigtpatienter, er med til at hive antallet af alternative medicinbrugere op. I en undersøgelse lavet af Gigtforeningen, svarede 94 procent af gigtpatienterne, at de havde brugt kosttilskud eller naturlægemidler det seneste år. Kun halvdelen af dem svarede, at de altid talte med lægen om deres alternative behandling.

At gøre noget aktivt selv

I Danmark lider 13.500 af sclerose, og hvert år bliver 600 diagnosticeret med sygdommen.

Det er fem nordiske lande, heriblandt den danske Scleroseforeningen, der står bag Projekt nordisk kortlægning. Af den fremgår det, at de mest populære alternative behandlingsformer hos de danske sclerosepatienter er kosttilskud og naturmedicin, særlig diæt og akupunktur.

For nogle sclerosepatienter er der medicinsk behandling, som kan bremse sygdommen eller nedsætte det tempo, den forværres med. Og for cirka halvdelen er der ikke nogen medicinsk behandling at få hos lægen.

– Sygdommen er livslang, kronisk og fremadskridende. Og derfor er der et væsentligt behov hos rigtig mange for at kunne gøre noget aktivt selv, fortæller Lasse Skovgaard.

Lægerne mangler dokumentation

Der er ifølge de praktiserende læger en væsentlig grund til, at de ikke kan rådgive patienterne om alternative behandling.

– Problemet er, at patienterne vil spørge os, om behandlingen er tilrådelig og om den giver mening i forhold til deres sygdom. Og der må vi stå af. For det har man ikke nogen ordentlig viden om. Det er ikke medicin, der forelægger undersøgelser af i den forstand som den traditionelle medicin, forklarer Bruno Melgaard Jensen, formand for PLO, Praktiserende Lægers Organisation.

Han mener dog, at lægerne godt kan lytte til patienterne. Men får de spørgsmål til den alternative medicin, vil de ikke kunne svare, fordi der mangler dokumentation, forklarer han.

– Markedet for alternativ medicin er kæmpestort og uoverskueligt. Af den grund vil vi som praktiserende læger ikke kunne være vidende om alt, hvad der foregår. Derfor bliver vi nødt til at holde os til at rådgive om det, som er blevet undersøgt, og vi har kendskab til, siger Bruno Melgaard Jensen.

Patienter mangler sparring

Bruno Melgaard Jensen synes, at både læger og patienter bliver sat skakmat i en situation, hvor lægerne skal til at rådgive patienterne på det alternative behandlingsområde.

Til det siger Lasse Skovgaard, at lægerne ikke skal tro, at patienterne forventer, de er altvidende om alternativ behandling, men at de ønsker en sparringspartner med en sundhedsfaglig ballast.

– Jeg tror, der er en misforståelse, hvor læger siger ’jamen jeg kender ikke dokumentationen for den alternative behandlingsform’. Det er ikke nødvendigvis det, patienten er ude efter. Patienten er ude efter en faglig sparringspartner.