Studerende raser over CBS-fuser

Cbs 3

Fejlagtig information i forbindelse med et studieophold i udlandet kan i værste tilfælde medføre, at en række studerende på CBS ikke kan færdiggøre deres uddannelse til tiden. Det er tale om studerende på Business, Language and Culture linjen, der nu er på sjette semester. Nogle af de fag, som de studerende tog i udlandet, blev efterfølgende ikke godkendt af CBS, på trods af at de studerende havde fået en anden besked.

Jeg begyndte at græde. Det var virkelig unfair, og jeg så for mig, at jeg ikke blev bachelor til sommer. Jeg syntes, at de var nogle kæmpe røvhuller.

Sabine Christensen, studerende på Business, Language and Culture på CBS.

– Før vi tog af sted, fik vi besked om, at alle de fag, som vi havde mulighed for at vælge, var godkendte af Studieadministrationen, fordi at det var handelsuniversiteter, vi skulle ned at besøge, forklarer Jannike Møller Jensen, der studerer Business, Language and Culture på sjette semester.

Om Business, Language and Culture

    • Business, Language and Culture er en bachelor uddannelse på CBS.
    • Under uddannelsen  skal de studerende vælge et fremmedsprog enten tysk, spansk eller fransk.
    • Udvekslingen på linjen foregår i et land, hvor der talers det sprog, som den studerende har valgt som sit fremmedsprog.

På de fleste studier opfordres de studerende til at få deres fag forhåndsgodkendt før et udvekslingsophold for at sikre, at de bliver godtaget af universitetet. Men Jannike Møller Jensen påpeger, at de studerende på BLC havde fået besked om, at dette ikke var nødvendigt på deres linje, idet at hovedformålet med deres udvekslingsophold var at lære sproget i udvekslingslandet.

Jannike Møller Jensen siger, at det er svært at vurdere det præcise omfang af studerende, som er ramt af CBS’ fejlinformering, men personligt kender hun til 20 andre på sin årgang.

Læs også: CBS’ere kræver rektor fra egne rækker

Fik tre fag afvist

Sabine Christensen, der også studerer Business, Language and Culture på sjette semester, havde før sit udvekslingsophold valgt nogle fag, som hun mente, var relevante for uddannelsen.

Det kan jeg slet ikke forstå, at man kan tillade sig. Det giver ikke de studerende en fair chance for at kunne gennemskue eller planlægge noget, hvis de så ikke kan regne med den godkendelse, de får.

Charlotte Gjedde, formand for CBS-Students.

– Vi har været til forskellige møder omkring udveksling, og hver gang har vi fået at vide, at alle fag er forhåndsgodkendte, så det skulle vi ikke tænke på. Da jeg så kommer hjem efter min udveksling, søger jeg om at få de ECTS point, som jeg har bestået, overført. Men CBS godtog kun to ud af fem fag, fortæller Sabine Christensen.

Meddelelsen om, at tre fag ikke var godkendte, kommer først et halvt år efter, at Sabine Christensen er kommet tilbage til Danmark. Hun kunne kun få overført 7,5 ECTS points af de 30, som hun har brug for for at gennemføre semestret.

– Jeg begyndte at græde. Det var virkelig unfair, og jeg så for mig, at jeg ikke blev bachelor til sommer. Jeg syntes, at de var nogle kæmpe røvhuller, siger Sabine Christensen.

Formanden for CBS Students, Charlotte Gjedde, ser det som et problem, at en kommunikationsfejl fra CBS’ side går ud over de studerende. Særligt i lyset af diskussionen om fremdrift, hvor folk skal hurtigere igennem deres uddannelse.

– Det værste i hele det her er, at de studerende ender med at blive forsinkede med deres uddannelse på grund af kommunikationsfejl. Det er et kæmpe problem, at dette holder de studerende fra at blive færdige til tiden, siger Charlotte Gjedde.

Læs også: CBS-studerende: Det er katastrofalt

Søgte dispensation

Forud for udvekslingsopholdet fik de studerende at vide, at de kunne søge dispensation for eventuelle dumpede fag. Hvis de kunne bevise, at de havde været studieaktive, ville ansøgningen blive imødekommet i de fleste tilfælde lød beskeden fra CBS.

– Jeg var en af dem, som dumpede et fag, og da jeg så kom hjem, søgte jeg dispensation for at få godkendt de points alligevel. Vi havde fået at vide, at det kunne vi godt, fordi at undervisningen er sekundær i vores udveksling, imens det er sproget, der er det vigtige i forbindelse med vores udveksling, siger Jannike Møller Jensen.

Forskellige afgørelser

Jannike Møller Jensen fik i første omgang ikke faget godkendt og gik i gang med et ekstra fag. Imens hun var i gang med at indhente det dumpede fag, fik hun en ny besked fra CBS; nu ville de alligevel godkende hendes fag. Jannike Møller Jensen afmelder det ekstra fag i god tro om, at alt nu var i orden. Men på sjette semester kom der endnu en besked fra CBS. Nu lyder det, at CBS trækker deres godkendelse tilbage.

Hos CBS-students kan de ikke forstå, at CBS kan godkende et fag for siden at trække godkendelsen tilbage.

– Det kan jeg slet ikke forstå, at man kan tillade sig. Det giver ikke de studerende en fair chance for at kunne gennemskue eller planlægge noget, hvis de så ikke kan regne med den godkendelse, de får, siger Charlotte Gjedde, formand for CBS-Students.

Stor arbejdsbyrde på sjette semester

Tilbagetrækningen af godkendelsen medførte, at Jannike Møller Jensen endnu engang måtte tilmelde sig et valgfag.

– Jeg bliver tvunget til, midt i sjette semester, hvor man har alt muligt andet at se til med bachelor projekt og så videre, at påbegynde et nyt valgfag. Dette er måske sket for 30 procent af os, at Administration har været så lang tid om at melde ud, hvad der er godkendt, og hvad der ikke er godkendt, at man faktisk ikke kan nå at rette op på det i tide, siger Jannike Møller Jensen.

Fik medhold i klage

Sabine Christensen klagede over CBS’ afgørelse om at afvise tre af hendes fag, og for en uge siden fik hun medhold i sin klage.

– Havde jeg ikke fået medhold i klagen, ville jeg ikke blive bachelor til sommer, så ville jeg være nødt til at tage på sommerskole eller fortsætte efter sommerferien, siger Sabine Christensen.

På nuværende tidspunkt har CBS ingen kommentar til den konkrete sag, men oplyser, at de vil undersøge sagen.

pollcode JPEG