TV: Køkkenarbejde hjælper unge: “Det er min store drøm at blive kok på Oslo-båden”

Af Julie Jakobsgaard og Marie Hohnen

22-årige Nicklas Houe har lidt sværere ved at lære ting hurtigt end andre unge på sin alder. Han kan bedre lide at lave praktiske ting end at sidde stille og lave brøkregning.

Derfor får han sine kompetencer ved at være i praktik i Det Nye Køkken. Det Nye Køkken er en del af den virksomheden Grennessminde, som er et bo-, uddannelses og arbejdssted, hvor unge med særlige behov kommer i praktik. Her får de mulighed for at prøve kræfter med lange arbejdsdage og for at blive klædt på til at komme ud på arbejdsmarkedet.  Og det er rigtig godt for unge som Nicklas Houe.

– Jeg arbejder med at forbedre min hurtighed. Den erfaring får jeg her i køkkenet, siger Nicklas Houe.

Grennessminde er en socioøkonomisk virksomhed, som udover Det Nye Køkken består af Det Økologiske Gartneri, Smedefabrikken, Grøn Transportservice og Det Økologiske Bageri.

Målgruppen på Grennessminde

På Grennessminde går unge med særlige behov i alderen 16-30 år.
De unge er forskellige. F.eks. autister, hjerneskadede fra fødsel eller senere. ADHD, psykiatriske diagnoser, spiseforstyrrelser m.m. Omsorgssvigtede, misbrugte eller sent udviklede.

Mange har dobbelte diagnoser. Målgruppne er også kendetegnet ved:
– indlæringsmæssige udfordringer
– sociale/emotionelle udfordringer
– behov for et overskueligt og struktureret læringsmiljø
– behov for tæt og kontinuerlig voksenstøtte

Kilde: Grennesminde

Mødepligt og godt humør

Chefkokken i Det Nye Køkken Kaspar Raff fortæller, at mødepligt og godt humør er vigtige ingredienser i elevernes arbejdsdag.

– Vi prøver at give dem noget struktur i dagligdagen og give dem en mening med at komme på arbejde, så de ikke bare bliver hængende derhjemme, siger Kaspar Raff.

Læs også: Unge arbejdsløse er nu i gang med en uddannelse

Køkkenet leverer dagligt mad til to folkeskoler i Albertslund, og løbende også til flere andre steder. I dag skal der for eksempel også leveres mad til DTU i Lyngby.

– Vi har skolemad, og så har vi nogle frokostordninger. Vi møder ind klokken 7, og så kommer eleverne omkring klokken 9. De bliver så sat i gang med noget af det grove til at starte med, og de der kan lidt mere, får så nogle lidt mere erfarne opgaver, siger Kaspar Raff.

Det Nye Køkken har desuden Guldmærket i økologi fordi 99.3% af deres varer er økologiske. Økologi er altafgørende for Grennessminde som virksomhed.

– Vi er 99.3% økologiske. Vi arbejder på 100%, siger Kaspar Raff.

Læs også: Forsker: Fremtiden er ikke økologisk

Drømmen: At blive kok på Oslobåden

Det Nye Køkken har normalt 2-5 praktikanter, men har i denne uge kun to: Nicklas og Camilla.

Nicklas Houe har været i praktik i Det Nye Køkken i 6 måneder. Før han kom til køkkenet, var han blandt andet i praktik på First Hotel i Høje Taastrup, på Oslo-færgen, på COVI og på et EAT-projekt i Albertslund. Alt har været køkkenrelateret, fordi Nicklas Houe drømmer nemlig om at blive kok. Allerhelst på Oslo-færgen.

– Det var min store drøm at komme derud. Den kombination med at sejle og arbejde i et køkken, det er jeg rigtig glad for. Det, jeg helst vil lave i fremtiden, er at arbejde på Oslo-færgen, fortæller Nicklas Houe.