TV: Musicon i Roskilde skal være forsøgskanin for bæredygtigt byprojekt

Af Sebastian Theodoridis Lundsgaard og Sebastian Skov Andersen

Når man bygger nyt skal man typisk bruge en masse materialer. Det er skidt for CO2-udledningen, for det koster både CO2 at producere og transportere de nye materialer. Det skal et nyt projekt i bydelen Musicon i Roskilde gøre op med. Helt specifikt skal projektet, der hedder City Loops, sørge for, at byggeaffald fra Musicon bliver genbrugt andre steder i området.

Det bliver et must på meget, meget kort sigt, hvis vi skal skal opfylde de målsætninger, vi har for CO2-udledning
Klaus Kellermann, Arkitekt MAA, City Loops, Roskilde Kommune

I Danmark udgør bygge- og anlægsaffald omkring en tredjedel af den samlede mængde affald. Ifølge Danmarks Statistik producerer byggesektoren i alt over 12,5 millioner tons byggeaffald og overskudsjord. Byggeaffald udgør altså et stort problem, ikke kun i Danmark men også i hele Europa, hvor 30 procent af al affald kommer fra byggebranchen.   

– Hele kernen i City Loops er, at vi skal kigge på den cirkulære økonomi. Det vil sige, at genanvendelse af byggematerialer og jord i forbindelse med byggeprojekter er noget, som vi har fokus på, fortæller Klaus Kellermann, Arkitekt MAA, City Loops, Roskilde Kommune.  

En virtuel materialebank

I første omgang har Musicon åbnet en fysisk materialebank, hvor lokale borgere og virksomheder kan hente genbrugsmaterialer, når de skal i gang med nye byggeprojekter. I fremtiden skal det dog være lettere at tilgå. 

– På sigt bliver det en virtuel bank. Det vil sige, at det er en bank, som der har en registrering af de eksisterende bygninger og deres bygningsdele, så allerede mens de står herude, så ved man, hvad der er i banken, så hele bydelen bliver til en stor materialebank, siger Klaus Kellermann. 

Læs også: Byggebranchen skal være bedre til at genbruge

I Region Hovedstaden spås det, at man vil løbe tør for grus allerede om ti år. Derfor er det nødvendigt, at man begynder at genanvende grus fra andre byggerier hurtigst muligt.  Og generelt er det vigtigt, at forandringerne sker så hurtigt, som muligt, mener Klaus Kellermann. 

–  Det bliver et must på meget, meget kort sigt, hvis vi skal skal opfylde de målsætninger, vi har for CO2-udledning, både i Europa og som land, siger han. 

Den cirkulære økonomi

Cirkulær økonomi går ud på, at vi skal udnytte vores materialer og ressourcer bedre, end vi gør i dag. Det er altså ikke kun, når man producerer nye produkter, som man kan genbruge. Det handler også om at holde de produkter, som alleredes findes, længere tid i vores produktions- og forbrugssystemer.

Lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, Thomas Budde Christensen, er begejstret for Musicons koncept og håber, at det på sigt kan blive et komplet kredsløb.    

– Cirkulær økonomi handler om at udnytte vores materialer og ressourcer bedre, end vi gør i dag. Så det handler både om at producere produkter, som man kan genbruge, om at holde dem længere tid i vores produktions- og forbrugsystemer, og når de så kommer ud som affald, så få genanvendt dem til produktion af nye produkter, forklarer han.  

Læs også: Tre ud af fire unge vil gerne leve mere bæredygtigt

Thomas Budde Christensen fortæller, at bydelen Musicon allerede er et godt eksempel på, hvordan et lokalsamfund kan blive mere bæredygtige og fremadtænkende. Håbet er at andre europæiske byer kan finde inspiration. 

– Herude i Musicon har de været gode til at genanvende byggematerialer. Som systemet er i dag, bliver de fleste byggematerialer faktisk genanvendt, men de bliver genanvendt på den måde, at man knuser det ned, og så bruger man det som fyldmateriale i andre produkter, fortsætter han.

Ingen varm luft

Projektet City Loops er et internationalt samarbejde mellem syv europæiske byer i seks forskellige lande. Tirsdag mødtes borgmestre fra flere danske kommuner med borgmestre fra europæiske byer i Musicon til et møde, hvor de for første gang kunne dele erfaringer. 

Ifølge Klaus Kellermann er det vigtigt, at det ikke blot munder ud i varm luft, men at projektet faktisk bliver ført ud i virkeligheden. 

– Det er helt afgørende, at vi får udviklet nogle værktøjer, som der gør, at vi kan gøre det nemmere for alle at kaste sig ud i den cirkulære økonomi. Vi skal ikke bare tale om den, men gøre den praktisk, siger han.