Undervisningsministeriet: Folkeskoleforældre skal inddrages i børns læring

Det er ikke kun i skolen, at børnene kan lære noget. Et nyt projekt skal rette fokus mod skole-hjem samarbejdet, så eleverne kan lære så meget som muligt både i og uden for skolen. 
Foto: Pixabay, Public Domain

Undervisningsministeriet har fordelt en pulje på otte millioner kroner ud på fem forskellige projekter, som skal udvikle samarbejdet mellem forældre og skole.

Det største af dem er Lær med familien – et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen. Foreningen Skole og Forældre går forrest i projektet, som skal kortlægge en god praksis for, hvordan skolerne kan få forældrene på banen som ressource for børnenes læring.

-Projektet lever i høj grad op til puljekriterierne, da der er fokus på inddragelse af forældrene i børns læring, skriver Undervisningsministeriet til NetAvisen.

Næstformand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg ser frem til at komme ordenligt i gang med det to-årige projekt, som skal gavne alle landets skoler.

Forældrene har ansvaret for, at børnene er læringsparate. Og det er så dét, som det her projekt skal hjælpe til at vejlede forældrene i
Rasmus Edelberg, næstformand for Skole og Forældre

Projektet skal udvikle et program for forældreinvolvering, som skal afprøves på fire folkeskoler, to i Jylland og to på Sjælland.

Læs også: Eleverne slagter en ged og lærer mere

Bro mellem institution og hjem
Hvis man spørger Rasmus Edelberg, så eksisterer der en traditionel opfattelse af, at dét at lære noget, det foregår i skolen, hvor opdragelsen foregår i hjemmet. Men tingene hænger altså sammen, siger han.

– Som forældre kan man støtte barnet derhjemme. Om det så må være om store spørgsmål om døden, religionen eller om internettet. Som forældre skal man kunne snakke med sine børn om sine egne erfaringer, så man kan hjælpe dem til at sætte tingene i perspektiv. På den måde kan de nemlig bedre engagere sig henne i skolen, forklarer Rasmus Edelberg.

Dét at være folkeskoleforældre er en on-going daglig aktivitet i dag
Rasmus Edelberg, næstformand for Skole og Forældre foreningen

Det er altså ikke kun lærerne, der bærer ansvaret for, at børnene anskaffer sig viden om den finurlige verden, de omgås i. Mor og far har i ligeså høj grad indflydelse på, hvordan børnene skaber forståelse for de ting, de ser og oplever i dagligdagen. Her taler vi både på et socialt og skolemæssigt plan, siger Rasmus Edelberg.

Folkeskoleforældre bombarderes med mails
Generelt er der et langt større fokus på forældre og hjemmet i dag, end der har været tidligere. Forældrene  interesserer sig også mere for de ting, der foregår i skolen, forklarer Rasmus Edelberg.

– I dag findes forældreintra, hvor forældrene lige nu får smidt utroligt meget information i hovedet. Jeg får beskeder fra mine børns skole dagligt. Og det ved jeg, at det gjorde mine forældre da i hvert fald ikke. Dengang fik man måske skrevet en besked i kontaktbogen engang imellem. Dét at være folkeskoleforældre er en on-going daglig aktivitet i dag, siger næstformanden.

I stedet mener Rasmus Edelberg, at lærerne bør sortere bedre i, hvilke informationer forældrene får, så de kun modtager gode og relevante beskeder om barnet.

Læs også: Folkeskolelærer: Eleverne ofres for arbejdsrum

Kommunikationen skal forbedres
Resultater fra undersøgelsen Forældreperspektiver på folkeskolen af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser, at forældrene er positive over for, at skolen anvender elevplaner til at gå i dialog med underviseren. Men samtidig daler tilfredsheden, jo højere klassetrin barnet er på.

Planen er at fortsætte med at lave individuelle læringsplaner for eleverne, som forældrene kan følge med i, men de skal informere forældrene bedre om, hvad deres barn foretager sig, siger Rasmus Edelberg.

Et projekt, der gavner hele Danmark
Morten Kruse, sekretariatschef for Skole og Forældre, forklarer, hvordan projektet skal munde ud i et program, som alle landets skoler skal kunne implementere.

– Vi er først lige gået i gang, så nu skal der indsamles eksempler på god involvering af forældrene på de danske skoler og indhentes relevant forskning, siger han.

Undervisningsministeriet ser ligeså vel frem til, at Lær med familien bliver et resultatbærende projekt.

– Projektet er nytænkende og forventes at kunne skabe ny viden og metoder i skole-hjem-samarbejdet, som kan anvendes af skoler og forvaltninger landet over, oplyser Undervisningsministeriet.

Læs mere om projektet her