Utryg rundkørsel i Humlebæk: »Det giver mange farlige situationer. Det er helt vildt«

Rundkørsel
FREDENSBORG: Rundkørslen i krydset mellem Torpenvej og Humlebæk Strandvej er i Fredensborg Kommunes “Mobilitets- og infrastruktursstrategi”-  2018 til 2o29 – blevet udpeget som et uheldsbelastet sted. Foto: Anna Ebbekær Thomsen.

Hasarderet kørsel og frygt for, at skolebørn bliver kørt ned. Faren ved en lokal rundkørsel er til heftig debat blandt borgere i Humlebæk. Rundkørslen forbinder flere af byens folkeskoler, SFO’er, villakvarterer og indkøbsmuligheder.

Flere af byens borgere har deltaget i en omfattende debat i en lokal Facebook-gruppe, Humlebæk information, hvor de udtrykker deres frustationer over folks færdsel i rundkørslen.

Flere fortæller om oplevelser, hvor bilister såvel som cyklister ikke orienterer sig ordenligt, blandt andet fordi midten af rundkørslen er så lav, at man kan køre direkte over den.

Generelle regler ved kørsel i en rundkørsel:

  1. Fremkørsel mod rundkørslen skal ske med en passende lav hastighed – dvs. 20-30 km/t (samme hastighed gælder også inde i rundkørslen)
  2. Husk at orientere dig grundigt inden du kommer ind i rundkørslen
  3. Din placering afhænger af, hvor de skal dreje ud af rundkørslen
  4. Tegngivning med blinklys, når du skal ud af rundkørslen. Orientér dig grundigt i spejle og ved at kigge dig over højre skulder, når du vil forlade rundkørslen.

Kilde: Kørekort-Guiden.dk

Særlig utryg for byens skolebørn

Skolepædagog, Sebastian Knoop, har haft flere ubehagelige oplevelser i rundkørslen, både personligt og gennem sit arbejde, hvor han til tider cykler med børnegrupper gennem rundkørslen. Sebastian Knoop siger, at det særligt er bilisters manglende orientering, som skaber farlige situationer.

– Jeg har oplevet, at bilerne glemmer at holde tilbage. Jeg tror, at meget af det har noget at gøre med, at midten af rundkørslen er forholdsvis flad, så man bare kan køre direkte over. Jeg tror, at folk har forskellige oplevelser af, hvad reglerne egentlig er. Folk laver lidt deres egne regler, siger han.

Det er hovedsageligt én ting, der får Sebastian Knoop til at råbe op.

– Jeg er sgu mest bekymret for børnene. Jeg ville blive så sur, hvis der var et barn, der blev kørt ned. Rundkørslen ligger jo lige op af sportshallen, hvor der opholder sig masser af børn hver dag, fortæller han.

Også næstformand for skolebestyrelsen, Mathilde Flindt, er også skeptisk overfor rundkørslen.

– Det er virkelig problematisk, når folk kommer fra Humlebæk Strandvej, hvor de ikke orienterer sig til siderne. De kører bare over uden at holde øje med, om der kommer cykelister. Det giver mange farlige situationer. Det er helt vildt.

Mathilde Flindt, der selv har børn på skolen, var  meget opmærksom på netop denne rundkørsel, da hendes børn var yngre. Hun har en oplevelse af, at folk ikke forventer, at der kan komme cyklister.

– Helt konkret havde vi det selv sådan med vores børn, at indtil de var rimelig store skulle de tage nogle stisystemer bag om, som er en længere vej, fordi de simpelthen ikke måtte cykle i rundkørslen. Der er mange forældre, der har det sådan. Enten har de sagt til deres børn, at de skulle trække over, og ellers skulle de køre længere ned af strandvejen, hvor der er et fodgængerfelt og stå af og trække over.

Læs også: Farlig vej holder tilflyttere væk: »Børnefamilier fravælger at købe huse på vejen«

“Hvis der sker en udvikling, kigger vi selvfølgelig på det igen”

Efter rundkørslen i 2016 blev udpeget som et såkaldt “uheldsbelastet sted”, har Fredensborg Kommune etableret 10 centimeter høje bump op til rundkørslen. Dog skal rundkørslen ifølge Fredensborg Kommunes “mobilitets- og infrastruktursstrategi” fortsat undersøges.

Teamleder i Trafik i Fredensborg Kommune, Jacob Wrisberg, fortæller, at der de seneste fem år er blevet registreret tre ulykker i den rundkørsel.

– Ulykkerne har ikke indbefattet personskade, men har været materielle skader på biler. Så på nuværende tidspunkt skal rundkørslen ikke ændres, men hvis der sker en udvikling, kigger vi selvfølgelig på det igen, lyder det.

I en fælles besigtigelse af trafikken ved Humlebæk skole i 2021, hvor der både var repræsentanter fra kommunen, en afdelingsleder fra skolen og et medlem af skolebestyrelsen til stede, blev rundkørslen nævnt to gange i forbindelse med vurderingen af tryghed og sikkerhed for lette trafikanter omkring skolen.

Skolebestyrelsen er løbende i dialog med kommunen, fortæller formand for skolebestyrelsen, Jakob Wickmann Elkjær.

– Vi har foreslået en række ting til at forbedre trafiksikkerheden hele vejen omkring skolen, også i forhold til rundkørslen og Humlebæk Strandvej, fx opsætning af variable trafiktavler. Vi har generelt en god dialog med kommunen om trafiksikkerhed, og der er sket klare forbedringer, men ikke nok endnu efter vores mening, siger han.

Til skolebestyrelsens ønske om variable trafiktavler, svarer Jacob Wrisberg, teamleder i Trafik i Fredensborg Kommune, at det ikke er noget, de er gået videre med på nuværende tidspunkt. Dog skal de snart udarbejde en hastighedsplan for kommunens veje, og der kan et værktøj være variable trafiktavler.

Civilingeniør og lektor på Aalborg Universitet, Harry Lahrman, har set på den konkrete rundkørsel og siger, at rundkørslen lever op til alle lovkrav vedrørende byrundkørsler. Men han medgiver, at byrundkørsler generelt »ikke er alt for gode«.

Læs også: Ny kampagne skal optimere sikkerheden ved skole i Glostrup

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på en Facebook-debat om rundkørslen i en lokal gruppe. Journalisten har selv observeret ved rundkørslen og set bilister køre direkte over. Alle kilder er interviewet over telefonen.