Venstre: Danmark skal have en ny national cykelstrategi

Roskilde Kommune har netop anlagt en ny cykelsti mellem Trekroner og Roskilde Station. Stien sikrer Roskildes cykelister fremkommelighed og tryghed. Foto: Anders Jørgensen

Der er godt nyt for landets cyklister. Venstre arbejder nemlig på en national cykelstrategi, der skal forbedre cykelisternes forhold i Danmark.

– Danmark har brug for en national cykelstrategi, hvor vi præciserer målsætninger for at fremme cyklisme og får kortlagt den nuværende cykelinfrastruktur. Den skal følges op af en stor cykelpulje, dels til cykelstier og til kommunale projekter.

Sådan beskriver Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører, et kommende forslag som skal forbedre cyklismens vilkår i Danmark. Han forventer, at forslaget vil blive fremsat i Folketinget i løbet af november.

– Vi skal have kortlagt situationen. Der er intet overblik på nuværende tidspunkt. Vi skal undersøge situationen i alle kommuner, ikke kun kvantitativt – men også kvalitativt. Standarden skal være høj i hele landet. Med udgangspunkt i det, skal vi afgøre, hvad investeringsbehovet er, lyder meldingen fra Kristian Pihl Lorentzen.

Cyklister er en gevinst for økonomien

  • Nye beregninger fra Transportministeriet viser, at der er store samfundsøkonomiske fordele ved at tage cyklen.
  • Hver gang, man cykler en kilometer, sparer man samfundet for otte kroner, lyder en af beregningernes hovedkonklusioner.
  • Det skyldes de store sundhedsgevinster, som er forbundet med at cykle fremfor at tage bilen eller offentlig transport.
  • Ifølge ministeriet er risikoen for at få type 2 diabetes 45 procent højere for inaktive menneske og her er cyklen et perfekt redskab til at mindske type 2 diabetes. Hvert år koster det cirka 1,5 mia. kr. for samfundet at behandle type 2 diabetes.
  • Cykelture formindsker markant risikoen for sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og forskellige former for kræft.
  • Beregningerne er foretaget af Cowi for Transportministeriet og udkom den 18. oktober i 2020.
  • Læs dokumentationen her.

Kilde: Transportministeriet

Den nationale cykelstrategi skal være forudsætningen for, at man får mest mulig effekt fra cykelpuljen, som Venstre også ønsker skal indgå i det kommende forslag.

Cykelstrategien skal udvikles af en arbejdsgruppe med relevante repræsentanter fra forskellige cykelforeninger, Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet. Ifølge Kristian Pihl Lorentzen vil det tage et halvt år for arbejdsgruppen at få udviklet strategien.

For Lorentzen er det samfundsøkonomiske perspektiv vigtig. Derudover mener Kristian Pihl Lorentzen, at cyklisme er med til at bekæmpe trængsel på vejene, mindske CO2-udsplippet og styrker folkesundheden.

Læs også: Københavnerne får nu længe ventet cykelslange

– Og så er det sundt for børn, at de cykler til skole. Dét kræver sikrer cykelstier, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Transportordføreren vil ikke komme ind på finasieringen af den nationale cykelstrategi og den store cykelpulje. Det kommer, når udspillet offentliggøres.

Cykelistforbundets lokalafdelinger støtter op om forslaget

Over hele Danmark er Cyklistforbundets lokalformænd begejstrede for Venstres kommende forslag.

Claus Behrendsen, lokalformand for Cyklistforbundet i Vejle, ser positivt på forslaget om en national cykelstrategi. Han fremhæver sammenspillet mellem det statslige niveau og det lokale niveau.

Bred opbakning til cyklisme 

  • Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Megafon for Cyklistforbundet. Her er nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner:

  • 84% angiver, at de er overvejende eller helt enige i, at Danmark bør prioritere cyklisme.
  • At cykling er godt for folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter (87%), godt for klimaet (87%) og mindsker trængslen (66%) er de mest populære grunde til, at respondenterne er enige i, at Danmark bør prioritere cyklisme.
  • Jo yngre man er, desto mere mener man, at cyklen kan gøre en positiv forskel for klima og miljø. Det mener 95% af 18-29 årige mod 82% blandt de 40-49 årige.
  • Mænd vil have cykelstier og færre stop for at cykle mere. Kvinder vil have mindre trængsel på cykelstien.
  • Knapt hver tredje dansker (29%) oplever, at cykelstierne er i for dårlig stand
  • Undersøgelsen blev gennemført i perioden 2. januar til 4. januar 2019.
  • Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på 2.568 e-mails. 1.207 brugbare interview er gennemført.
  • Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse.
  • Læs undersøgelsen på Cyklistforbundets hjemmeside.

Kilde: Cyklistforbundet

– Det er i høj grad kommunerne, der står for infrastrukturen i landet. Derfor er der nødt til at være en koordinering mellem det statslige niveau og det lokale niveau. Hver kommune fokuserer ofte på sit eget centrum, og derfor er der ofte mangel på cykelstier langs landevejene ved kommunegrænserne, siger Claus Behrendsen.

Udsigten til især en kommunalpulje glæder ham:

– I nogle kommuner står det rigtig grelt til. På mange kommunernes budget, er der slet ikke afsat noget til cykelstier og nogle år er det meget få millioner. Det er rigtig dyrt at anlægge cykelstier. For at, der skal ske noget, kommer det til at koste, siger Claus Behrendsen.

I Vejle har de nationale indsatser på cykelområdet hjulpet meget.

– For eksempel har der været supercykelstier-puljer de seneste år. I en by som Vejle fik man 8-9 millioner kroner fra staten, og så selvfinansierede kommunen selv med 20 millioner kroner, lyder det fra Claus Behrendsen, der også peger på det positive ved, at flere cykler betyder kortere bilkøer.

Børn skal cykle sikkert

På Frederiksberg glæder lokalformand for Cykelistforbundet, Jette Gotsche, sig også over udsigten til at forbedrer cyklismens forhold i Danmark. For Gotsche er noget af det vigtigste, at sikre, at børn kommer til at cykle i skole.

– Hvis man skal generationssikrer cyklen i fremtiden, er det vigtigt, at børn har gode muligheder for at cykle i skole. Man får kun børn til at cykle, hvis cykelstien er så tryg og sikker, at forældrene tør lade deres børn cykle, siger hun.

Læs også: Intelligente lygter skal oplyse ny cykelsupersti

I det fynske er Marianne Kildebjerg, lokalformand for Cykelistforbundet i Svendborg, glad for Venstres forslag.

– Det er rigtig positivt, at Venstre gerne vil gøre noget ved sagen. Siden vi fik en socialdemokratisk regering, så har der været et mere positivt syn på cyklismen, end der var i den forrige regering.

Professor: Der er mange andre faktorer

Men ifølge professor i geoinformatik ved Københavns Universitet, Hans Skov-Petersen, er der mange faktorer, som en national cykelstrategi ikke kan ændre.

– Der er meget forskel på cykelandelen i landet. København og Ringsted står ikke med de samme udfordringer, påpeger Hans Skov-Petersen.

Han fremhæver placeringen af boligområder i forhold til detailhandel og arbejdspladser som værende afgørende for en bys cykelandel. Cykelandel defineres som antallet af ture, der tages på cykel i forhold til det samlede antal ture.

– I de byer, hvor man forsøger at integrere byfunktionerne, hvor folk bor, har cykelandelen en tendens til at være højere. Omvendt, hvis man vælger at lave byplanlægning, der er meget spredt, med for eksempel en stor del af detailhandelen placeret i shoppingcenter-områder i byens periferi, så kan man forvente en reduktion i antallet af cyklister i forhold til andre transportformer, siger han.

– Det, der betyder allermest for, om folk cykler eller ej, er, hvor bakket ens by er. For eksempel er den væsenligste årsag til, at folk cykler mindre i Aarhus end i København, at der er flere bakker. I store træk er alle andre parametre ellers de samme for de to byer, forklarer Hans Skov-Petersen.

Derfor mener professoren, at det er vigtigt, at en national cykelstrategi tager højde for lokale faktorer. Der er ikke nogen enkelt aktivitet, som f.eks. etablering af flere cykelstier, der vil fungere lige godt alle steder.

Hans Skov-Petersen gør opmærksom på, at det er et enkelt studie, hans vurderinger bygger på.

Sådan gjorde vi: Oprindeligt ønskede journalisten en kommentar fra Venstres transport ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, om Transportministeriets rapport, der fremhævede en række samfundsøkonomiske gevinster ved cyklisme. Da Lorentzen fortalte journalisten om Venstres kommende forslag til en national cykelstrategi, var det oplagt at lave en historie på det. Alle interviews er foretaget telefonisk.