Borgerne i Hundested kommer lokal biograf til undsætning

I 2020 gav lokal støtte mulighed for, at Hundige Kino fik lavet et stort gavlmaleri.
Foto: Privat

Hundredvis af borgere i Hundested har doneret penge til den lokale biograf, Hundested Kino. Donationerne går ifølge Orla Hørsted Kristensen, som er formand for foreningen Hundested Kino, fra 50 til 10.000 kroner fra enkeltpersoner.  

Med den opbakning har biografen indsamlet over 100.000 kroner på mindre end en uge, hvilket betyder, at biografen kan få tilsagn til økonomiske midler på 500.000 kroner til nødvendige renoveringer af biografen. 

Irene Simsby Weiss er en af de mange donatorer, og for hende var biografen en afgørende faktor, da hun for to år siden skulle flytte.  

– Det var en af de ting, der gjorde, at vi valgte at flytte til Hundested i forhold til nogle af de andre byer på nordkysten, da vi tænkte, at der var lidt mere kulturliv her, også om vinteren, siger hun.

Læs også: Parkeringskælder under fredet plads har lange udsigter

De lokalt forankrede foreninger, Lokale Aktionsgrupper, som giver tilskud til innovation og udvikling, har givet biografforeningen en frist til den 10. maj for at vise, at den kan løfte projektet økonomisk. Men Orla Hørsted Kristensen mener allerede, at den i midten af april kan vise, at der er tilstrækkelig økonomisk støtte til biografen. 

Det er et initiativ for dem, der bor her, mere end et initiativ for turisterne.
Irina Simsby Weiss, donator til Hundested Kino

Udover støtten fra byens indbyggere på omkring 75.000 kroner har biografforeningen appelleret til virksomheder, som, ifølge Orla Hørsted Kristensen, støttet med omkring 36.000 kroner. 

Hurtigt i mål 

Mindre end en uge efter, at nyhedsbrevet blev sendt ud af Orla Hørsted Kristensen, skrev biografen derfor på Facebook, at den har nået sit mål.  Og det vækker glæde for den lokale Irene Simsby Weiss. 

– Jeg synes det er fantastisk. Det er fordi man gerne vil beholde den del af kulturen i Hundested. 

At målet er opnået, har kun gjort ambitionerne større, og biografen har nu hævet sin målsætning for donationer fra de lokale indbyggere til 100.000 kroner.  

Centralt for det lokale kulturliv 

Orla Hørsted Kristensen mener, at den afgørende årsag til den store støtte har været, at der ikke er meget andet kulturliv i Hundested, som har omkring 8.660 indbyggere. 

Mens havnen i Hundested om sommeren er præget af de mange turister, er biografen et kulturelt bidrag til de lokale, forklarer Irina Simsby Weiss.

– Når nu det så bliver sommer, så kommer der jo simpelthen så mange turister nede på havnen, så der går man ikke så meget ned. Det er et initiativ for dem, der bor her, mere end et initiativ for turisterne, siger hun. 

Læs også: Brokollaps presser butikslivet i Trekroner: »De har glemt os«

Lars Werge, som er direktør for brancheforeningen Danske Biografer, påpeger også, at biografer i mindre byer ofte kan være et omdrejningspunkt for det lokale kulturliv. 

–Vi har eksempler på byer, hvor der ikke er ret meget andet kulturliv tilbage end biografen, så det bliver næsten et forsamlingshus, og det har jo stor betydning. Det har formentlig også stor betydning for lokalområdets muligheder, da det kan virke attraktivt for indbyggere. Der skal man ikke underkende, at biografer også er en for form for kulturel kapital i lokalområdet, siger han. 

En udfordret branche 

Corona-pandemien har, ifølge Lars Werge, haft markante økonomiske konsekvenser for samtlige biografer i Danmark. Biografernes økonomiske situation, som var tydeligt udfordret i 2020, kan ikke vurderes endnu, da årsregnskaberne ikke er blevet offentliggjort, men Lars Werge forventer ikke, at regnskaberne for 2021 kommer til at vise nogen stor fremgang. 

– Der var flere lukkedage i 2021, end der var i 2020. Året har jo også været præget af, at det har været begrænset af indskrænkninger og restriktioner. Så der er ingen tvivl om, at branchen har kunne mærke de her restriktioner i 2021 meget hårdt. 

Pandemien har været særligt markante i mindre biografer som Hundested Kino, hvor der ikke er den samme fleksibilitet som i større biografer, mener Lars Werge.

Coronakrisens økonomiske konsekvenser for danske biografer: 

  • En undersøgelse af 57 danske biografer viser, at de samlet set gik fra at have et overskud på 122,5 millioner kroner i 2019 til at have et underskud på 22,3 millioner kroner 2020. Dette svarer til en tilbagegang på 118 procent. 
  • Egenkapitalen gik således i samme periode fra 268,3 millioner kroner til 192,1 millioner kroner. Et fald på 28 procent. 
  • Danmarks største biografkæde Nordisk Film Biografer er gået fra et overskud på 45.557.000 kroner i 2019 til et underskud på 29.948.000 kroner i 2020
  • Det største indtægtsfald var Baltoppen Bio i Ballerup, som efter et fald på 258% måtte dreje nøglen om, og en ny biograf, Format Biograf, er nu åbnet i stedet.

Kilde: Filmmagasinet Ekko

–Det er klart, at i en biograf, hvor du har en enkelt sal med plads til 62, er driften i forvejen under nogle andre udfordringer, end der hvor man har 3 sale og kan variere mere. I Hundested, hvor man kun kan vise én film ad gangen. Når der så samtidig har været indskrænkninger i, hvor mange der må sidde i salen, så er det klart, at fundamentet for en biograf i Hundested er udfordret, siger Lars Werge.

Den lokale opbakning, der har været til Hundested Kino, betyder, at Orla Hørsted Kristensen regner med, at biografen nu kan se frem til at få det nødvendige tilsagn til 500.000 kroner fra Lokale Aktionsgrupper. Budgettet skal gå til renoveringer, der, ifølge biografens nyhedsbrev, skal gå til ventilation og isolering af bygningens ydre skal. 

Sådan gjorde vi: Ideen kom fra et nyhedsbrev fra Hundested Kino, der blev delt på Facebook. Alle interviews har været over telefonen. Formanden for Hundige Kino og direktøren for Danske Biografer blev fundet på deres hjemmesider. Erfaringskilden blev fundet på Facebook.