Dansker laver gratis uddannelse til verdens børnehjemsarbejdere

Børnehjem

Der er over 143.000.00 børn i verden, der vokser op uden deres forældre. De vokser som regel op på børnehjem, i plejefamilier eller på gaden. Nu skal en global internetuddannelse klæde børnehjemsarbejdere på til at give børnene den nødvendige ekstra omsorg.

Børnepsykologen Niels Peter Rygaard har i samarbejde med en række internationale forskere og børnehjem, udviklet uddannelsen, der gennem en blanding af teori, praksis og refleksion, skal uddanne børnehjemsarbejdere og plejefamilier i, at hjælpe forældreløse børn på den rigtige måde.

Det allervigtigste for børns udvikling er sociale og følelsesmæssige relationer til voksne og til andre børn

Niels Peter Rygaard, børnepsykolog og manden bag FAIRstart

Niels Peter Rygaard fik i 2006 stor opmærksomhed for sin bog om omsorgssvigtede børn. Bogen udkom på otte sprog, og psykologen rejste hele verden rundt for at fortælle om forskningen. Her blev det tydeligt for ham, at forskningen ikke var noget værd, hvis den ikke blev brugt i praksis.

– Så længe der ikke er nogen, der uddanner omsorgsgiverne på børnehjemmene, som i sidste ende er dem, der gør arbejdet, så sker der ingenting, forklarer han.

Derfor væddede Niels Peter med sig selv, om han kunne stable et verdensomspændende projekt på benene. Han startede med at samle et netværk af forskere, der alle gratis bidrog til det, der i sidste ende blev en online-uddannelse for voksne i, hvordan man sikrer, at børn får den omsorg, der er nødvendig.

Svært at få opmærksomhed

I starten var den største udfordring for Niels Peter at skabe opmærksomhed omkring projektet. Det var svært at skabe interessere for uddannelsen, og finansieringen var svær, og er det stadig.

– Den største udfordring har været at få fonde til at forstå, hvor meget sådan et globalt projekt betyder, og hvor meget det betyder, at dem, der tager sig af børnene, er uddannede til det, fortæller Niels Peter.

Først da Niels Peter Rygaard kom i kontakt med Social- og Sundhedsskolen i Århus, at det for alvor tog fart.

– Niels Peter kontaktede os i 2007, hvor han havde svært ved at få nogle til at tage projektet til sig. Så tog vi det til os, og sendte en beskrivelse ind til EU, der valgte at give os støtte til projektet, fortæller Bodil Mygind Madsen, projektleder på SOSU-skolen i Århus.

Når børnepsykologen, der har arbejdet med omsorgssvigtede børn siden 1980’erne, skal koge sin viden ned til én sætning, siger han:

– Det allervigtigste for børns udvikling er sociale og følelsesmæssige relationer til voksne og til andre børn, så hvis du kan forbedre dem, så forbedrer du simpelthen børns udvikling.

Omsorg bidrager til, at børn udvikler sig både psykisk og fysisk. Niels Peter henviser til et projekt, hvor en læge forsøgte at give fattige børn god mad. Der skete ingenting med børnenes fysik. Det var ikke, før end børnene fik den omsorg, som man kan forestille sig et forældreløst barn mangler, at deres små kroppe begyndte at vokse.

Omsorg er vigtig for at børnene udvikler sig både psykisk og fysisk.

EU-projekt

Niels Peters idé blev til EU projektet FAIRstart, der blev forsøgt i en række europæiske lande. Uddannelsen er baseret på forskning om børns udvikling og tilknytning, om gruppedynamik, og på udvikling af ledelse. Den blev videreudviklet i EU-projektet i perioden 2009-2010 i  samarbejde med programmets potentielle brugere: praktikerne. Projektet blev en succes, og udviklede sig undervejs.

– I Rumænien brugte man slet ikke børnehjem, men børn endte i stedet hos plejefamilier. Men det kan også være svært for plejefamilier at vide, hvordan man skal hjælpe børnene. Derfor blev uddannelsen delt op i en til plejefamilier og en til institutionspersonale, forklarer Bodil Mygind Madsen.

Uddannelserne, der kan findes på www.train.fairstartedu.us og www.fairstart-train4care.com, er nu blevet obligatorisk i en region i Tyrkiet, og i Danmark arbejdes der på, at uddannelsen bliver til en master-uddannelse. Men der har også været udfordringer undervejs.

– Blandt andet  i Polen oplevede vi, at det var uvant for personale og ledere at skulle indgå en dialog med fokus på at forbedre institutionen. Det er en nordisk ting, at ledere og medarbejdere kan tale åbent om, hvordan man forbedrer arbejdspladsen. I andre lande er det ikke så let at nedbryde de hierarkiske rammer, siger Bodil.

Men tilbagemeldingerne været gode.

– Medarbejderne har været glade for, at de har fået noget mere konkret viden at arbejde ud fra, og det vil blive vigtigt for børnene, siger Bodil.

I 2011 blev Niels Peter Rygaard indstillet til Benny Andersens børnepris for sit initiativ, og i 2012 modtog han Adoption & Samfunds adoptionspris for projektet. Niels Peter Rygaards ambitioner stoppede dog ikke ved Europas grænser. Hans eget væddemål om, at projektet ville blive verdensomspændende, drev ham videre ud i verden. Nu arbejder han på projektet FAIRstartGlobal.

Den eneste grund til, at det kan køre det her, er, at nogle folk synes, der er så meget mening i det her, at de går ind i det uden at få noget for det

Niels Peter Rygaard

I Indonesien er der både muslimske, kristne og hinuistiske børnehjem.

8.000 børnehjem i Indonesien

Niels Peter understreger, at det globale projekt er meget afhængig af hjælp fra frivillige, og bliver ved med at være det.

– Den eneste grund til, at det kan køre det her, er, at nogle folk synes, der er så meget mening i det her, at de går ind i det uden at få noget for det, fortæller han.

Og heldigvis har der været mange, der ville hjælpe. Uddannelsen er nu oversat til over 20 sprog, og det ville have kostet 2.500.000 kroner, hvis det ikke var blevet gjort frivilligt.

– Jeg fik en mail fra en dame i Burma, som skrev, at hun havde et børnehjem med femogtyve børn, og at hun boede i et diktatur. Hun bedte om at få tilsendt uddannelsen, så hun kunne oversætte den til burmesisk. Og det gjorde hun så på en måned, mens hun skrev sin doktorgrad!

Niels Peter fremhæver den burmesiske dame er et billede på den velvilje og efterspørgsel, der er omkring uddannelsen. I 2013 bestemte den indonesiske regeringen, at alle børnehjemsarbejdere på landets 8.000 skal gøre brug af uddannelsen. For nylig var Niels Peter selv været nede og undervise i uddannelsen på Bali, hvor oplevelserne har  været gode, og erfaringerne betyder meget nu, da de skal bruges i fremtiden.

Projektet kører allerede en smule i Syd- og Mellemamerika. I Afrika er der nogle, der er begyndt at interesse sig for det. Men vi fokus er til at starte med på Asien, hvor der er flest mennesker.

– Her laver vi nogle gode modeller, og får os nogle gode erfaringer, og så tager vi fat på resten af verden, afslutter Niels Peter.