I Indonesien skal internetuddannelsen bruges på 8.000 børnehjem.

Photo: FAIRStartGlobal