Forældreløse børn bor som regel på børnehjem, i plejefamilier eller på gaden.

Photo: FAIRStartGlobal