Dele af beboeres private grunde må lade livet for ny cykelsti: »Jeg føler mig krænket af kommunen«

vibeke von der lieth
Foto: Cecilia Mouritzen Her ses Vibeke von der Lieth foran hendes sjældne japanske pagodetræ. Træet her er en af de mange træer, der må fældes på grund af den nye cykelsti.

– Min fantastiske have betød alt, da jeg købte den her grund for mere end 20 år siden.

Sådan lyder det fra beboer Annemette Eriksen, da hun fortæller om den have, der nu snart ikke vil være så frodig, som den har været i mere end 20 år. I anledning af en ny cykelsti, vil Halsnæs Kommune nemlig nu rydde dele af haver på flere beboers ejendomme.

Hanehovedvej, der ligger i Halsnæs kommune, er blevet omdrejningspunkt for en debat mellem kommune og beboere. Flere beboere er utilfredse med kommunens beslutning om at bygge en cykelsti, der vil munde ud i nedrivning af deres store gamle træer og hække. 

– Det er mig, der har tjent pengene, købt min ejendom og betalt lån og afdrag, og så går de bare ind og fælder mine træer, som har en værdi og en historie, siger beboer på Hanehovedvej Vibeke von der Lieth.

 

Projekt cykelsti på Hanehovedvej:

    • Cykelstien på Hanehovedvej skal anlægges som en dobbeltrettet cykelsti samt et fortov til gående. For at gøre plads til cykelstien, ser kommunen det nødvendigt at ekspropriere flere ejendomme på vejen. Halsnæs Kommune har modtaget 3,7 millioner kroner i medfinansering af cykelstien fra staten. I alt vil cykelstiens omkostninger beløbe sig til cirka 7,6 milioner kroner.
    • Ekspropriation dækker over det ejerskifte, der forekommer, når en offentlig myndighed overtager en privat ejendom. I følge grundlovens § 73 skal en ekspropriation være i hensyn til almenvældet. Der skal samtidig gives fuld erstatning for beboers tab til ekspropriationen.

Kilde:EKSPROPRIATION EFTER PLANLOVEN

Problemet for beboerne er ikke, at de får en cykelsti. Men de mener ikke, at behovet for en cykelsti på Hanehovedvej er så stort, at den skal gå igennem deres private haver. 

– Der kommer højest 500 biler i døgnet, og det er ikke særlig meget i forhold til at anlægge en cykelsti. Jeg har cyklet i mange år til skole med min datter, hvilket aldrig har været et problem netop på Hanehovedvej, udtaler beboer Annemette Eriksen.

Formand for Halsnæs Cyklistforbund, Frank Køngerskov, er også uforstående overfor, hvorfor kommunen prioriterer en cykelsti på en vej, der ikke er særlig trafikeret.

– Vi er interesseret i at få lavet så mange cykelstier som muligt, men da det her ikke er en befærdet vej, i forhold til de mange penge, der er blevet sat af, så syntes vi, at det er en forkert prioritering, siger Frank Køngerskov. 

Læs også: Cykelstierne i Taastrup får kritik: »Det er ligesom at køre på et vaskebræt«

Gave fra staten

For at realisere projektet har kommunen søgt medfinansering fra staten, og har derigennem fået bevilliget 3,7 millioner til projektet på Hanehovedvej.

Olaf Prien (SF), der sidder i udvalget Plan og Byg i Halsnæs Kommune, har som ene mand stemt imod projektet på Hanehovedvej.

Vi har brug for cykelstier mange andre steder end på Hanehovedvej. Det er ikke nødvendigt der, da der ikke er ret meget trafik på vejen, udtaler Olaf Prien (SF). 

Han mener, at det her projekt slet ikke var blevet realiseret, hvis ikke det havde været for den pulje fra staten.

– Jeg kalder det en hade gave fra staten. Det er en bjørnetjeneste for cyklisterne. Nu er der mange andre steder, hvor der ikke kommer en cykelsti, fordi vi bruger så mange penge her på hanehovedvej, udtaler Olaf Prien (SF).

Byerne skal bindes sammen 

Formanden for Byg og Plan i Halsnæs Kommune, Michael Thomsen (V), mener, at projektet er en vigtig faktor for at binde kommunens byer sammen.

– Vi får en sammenhængende og sikker cykelsti mellem vores to største byer i kommunen, Frederiksværk og Hundested, og det er lige præcis det hul, vi mangler, udtaler Michael Thomsen (V). 

Olaf Prien (SF) mener, at det hul sagtens ville kunne udfyldes med en løsning, der er både billigere og ikke vil kræve en ekspropriering af beboernes grunde. På et borgermøde præsenterede han en løsning om en 2 minus 1 vej, der består af en vejbane og bred vejkant i begge sider.

– Vi har en 2 minus 1 vej flere steder i kommunen. Forvaltningen har undersøgt det, og det er muligt, hvis man sænker hastigheden til 40 km/t på strækningen. Så har vi gode forhold for cyklisterne, og beboernes træer kan bliver stående, siger Olaf Prien (SF). 

Denne løsning blev stemt ned, og det er der ,ifølge Michael Thomsen (V), en grund til.

– Det er en dårlig og trafikfarlig løsning, siger Michael Thomsen (V). 

Det begrunder han også med, at de i forvejen har lavet en adskilt cykelsti på resten af Hanehovedvej, og derfor er det naturligt at færdiggøre projektet.

– Nu er det også begrænset, hvor meget, der skal eksproprieres, siger Michael Thomsen (V). 

Hørt, men afvist

Michael Thomsen mener, at der fra kommunens side har været klar kommunikation til borgerne omkring eksproprieringen.

– Vi har været meget grundige med at fortælle, hvad det har af konsekvenser, og der har været rigtig fin information omkring det, siger Michael Thomsen (V). 

Beboerne Annemette Eriksen og Vibeke von der Lieth mener dog, at der, trods information fra kommunens side, ikke har været oprigtig interesse i at imødekomme deres bekymringer.

Jeg syntes faktisk ikke, at jeg bliver hørt. Det er generelt min opfattelse, når der bliver lavet sådan nogle projekter, så er der klageperioder og høringer, men dybest set så virker det som om, at folk ikke rigtigt bliver hørt, siger Annemette Eriksen. 

Vibeke von der Lieth mener dog, at hun er blevet hørt, men uden at hendes bekymringer har haft nogen større betydning på udfaldet.

– Jeg føler mig hørt og afvist, fortæller hun efter at have gjort flere indsigelser omkring projektet til kommunen. 

Formand for Plan og Byg udvalget i Halsnæs kommune, Michael Thomsen (V), kan godt forstå, at beboerne ikke er begejstrede for, at deres grunde skal eksproprieres.

– Jeg kan sagtens forstå, at man selvfølgelig ikke er særlig begejstret for, at kommunen kommer og tager noget af ens jord, siger han.

Han er dog alligevel ikke i tvivl om, at projektet er for alles bedste.

– Jeg er fuldstændig sikker på, at de her penge er godt givet ud på et meget fint projekt, siger Michael Thomsen (V).

Efter flere indsigelser har kommunen begrænset eksproprieringen. Dog vil beboers træer og hække stadig blive fjernet.

Sådan gjorde vi: Journalisten fik nys om historien igennem en facebookgruppe for borgere i Halsnæs Kommune. Alle interviews er udført telefonisk.