Det kan snart være slut med affaldsskakte

Arkivbillede

Ifølge det danske bygningsreglement er det et krav, at beboelsesbygninger med tre etager eller derover skal indrettes med affaldsskakt i hver opgang. Men det kan snart være slut med denne regel. Affaldsskakte er nemlig dyre i drift og kan måske snart spares væk.

Københavns Kommune har søgt om dispensation for netop denne regel, for at kunne bygge billigere boliger, og det ser ud til at reglen kan blive afskaffet i hele landet.

Ændring af bygningsreglementet i 2017

Efter ansøgningen om dispensation for affaldsskakte, indsendt af “Frikommunenetværket om billige boliger og fleksible boligløsninger”, har Transport-, bygnings-, og boligministeriet udgivet en pressemeddelelse. Meddelelsen forklarer, at bl.a. afskaffelse af krav om affaldsskakte skal være med til at bygge billigere og lettere  i hele Danmark. Ole Birk Olesen (LA) vil forenkle bygningsreglementet for hele landet i 2017.

-Vi skal væk fra regeltyranni og tunge sagsgange og gøre det så let og billigt som muligt at bygge – både for borgere og for erhvervslivet, lyder det fra Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse fra februar, som tyder på at reglementet bliver ændret i hele landet og ikke kun Københavns Kommune.

Affaldsskakte er dyre i drift

Affaldsskakte har været til service for beboerne i ejendomme, især handicappede og ældre, som kan have svært ved at komme op og ned ad trapper med store skraldeposer, og at håndtere affaldssortering på jorden. Men affaldsskakte ikke tidssvarende for den nye virkelighed vi i Danmark står over for, i og med at der skal sorteres mere og mere i affald. Samtidig er skaktene dyre i drift for både privat og alment nybyggeri.

 –Det er ikke kun byggeomkostningerne der er tale om, men også vedligeholdelsen. Affaldsskakte skal renses hele tiden og er dyre i drift,
siger Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder for boligselskabet KAB.

Annette Sadolin forklarer, at omkostninger til drift af affaldsskakte varierer al efter boligafdelingens størrelse.

Hun fortæller, at i boligselskabet KAB bruges der 10-12 mandtimer om ugen på drift af affaldsskakte, mens i andre større boligafdelinger er der målt helt op til 120 mandtimer om ugen. Mandtimerne er dyre for beboerne da pengene bliver betalt af deres husleje.

Læs også: Ældre frygter for ny affaldssortering

Dispensation skal gøre boliger billigere

Ideen til at søge  om dispensation kom af at Københavns Kommune har brug for at bygge billigere boliger, hvor man har måtte kigge på de helt små ting, der kan spares væk.

Susan Fiil Præstegaard, jurist i Socialforvaltningen, Center for Politik, fortæller at affaldsskakte ikke nødvendigvis er det dyreste at etablere i nye i ejendomme, men sammen med andre besparende tiltag kan det samlet set betyde en del for beboernes husleje.

Læs også: Affald ender ofte i de forkerte skraldespande

 

Der er endnu ikke truffet en beslutning, om Københavns Kommune får lov til at få dispensation for kravet eller om bygningsreglementet vil ændres i 2017.