Dragørs gamle bydel har ikke plads til ny kommunal skraldeordning

Brostenene og den korte afstand mellem husene er en udfordring for den nye sorteringsordning.
Foto: Camilla Lund Koefoed

Ligesom resten af landet har Dragør fået en ny affaldsordning, og de første skraldespande har allerede fundet deres vej til byen. Men det nye system forvirrer flere af beboerne i kommunen.

Det kommer især til udtryk på Facebook, hvor en borger for eksempel skriver,

– Kan det passe at man “bare” skal smide metal, plast, og kartoner i samme container? I containeren er der gjort klar til skillerum, men der er ingen skillerum med? lyder opslaget.

Opslaget er skrevet af Neel Guldbech, der selv er beboer i Dragør Kommune. Hun er ikke den eneste, der stiller spørgsmål til den nye affaldsordning.

Læs også: TV: Ny affaldsordning i Roskilde deler vandene

Hanne Bacher Bendtsen, som har været formand i beboerforeningen for den gamle by i 26 år, har også mærket forvirringen fra nogle beboerne i den gamle bydel.

– I begyndelsen var der meget uro blandt borgerne i den gamle by, da de troede, vi skulle have lige så mange affaldsbøtter som i villakvarterne, men det skal vi ikke. Vi bor så tæt, så det kan slet ikke lade sig gøre, siger hun.

Med den nye sorteringsordning skal affald fremover blive sorteret i plast, metal, mad- og drikkekartoner, madaffald, farligt affald og tekstil. Tidligere skulle man kun sortere i almindelig restaffald, glas samt i pap- og papiraffald, oplyser kommunen på deres hjemmeside.

Vigtig information om den nye affaldsordning for beboer i den gamle by:

  • Med regeringens nye klimaplan er målet, at alle borgere skal sortere i 10 fraktioner. Derfor udvides affaldssorteringen, så man kan være med til at omdanne mere affald til brugbare og genanvendelige ressourcer
  • I den gamle by vil den nye affaldsordning blive udrullet i november 2022
  • Den nye ordning kommer til at se forskellig ud alt efter om man bor i hus, rækkehus, lejlighed eller anden tæt-lav bebyggelse

Kilde: Dragør Kommune

I den gamle bydel i Dragør er flere af vejene belagt med brosten, og der er ikke langt mellem byens huse. Der er derfor ikke nok plads til de nye skraldespande ifølge formanden. Det er derfor nødvendigt med en anden ordning for beboerne i den gamle by, mener Hanne Bacher Bendtsen.

– Sorteringen må foregå på en anden måde. Der kunne et fælles sorteringsanlæg på Amager Ressourcecenter være mere hensigtsmæssig, da systemer ofte kan sortere bedre end mennesker, siger hun.

Ifølge formanden vil det altså være mere gavnligt med et sorteringsanlæg, som sorterer i stedet for, at borgerne selv skal stå for sorteringen. Hun har daglig kontakt til byens borgere og understreger, at beboerne i den gamle by er flittige til at genbruge og ofte kører på genbrugspladsen.

Udover at beboerne i den gamle by ikke skal indgå i den samme ordning som resten af kommunen, så er det også Hanne Bacher Bendtsens ønske, at skraldet bliver hentet én gang om ugen fremfor hver 14. dag.

Alt nyt kan være en udfordring

Helle Barth (V), der er formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget og anden viceborgmester i Dragør Kommune, anerkender den forvirring, som nogle af Dragørs beboere har oplevet.

– Jeg tror, at alt nyt kan være en udfordring. Jeg siger ikke, at det er det, men det kan være en udfordring. Alle kommuner gør det ikke ens, så jeg tror der kan være en udfordring i at finde ud af, hvad skal der i de enkelte spande, og hvad gør man med mælkekartoner. Det er jo ikke alt der er intuitivt, siger hun.

Helle Barth fortæller videre, at den nye ordning ikke er etableret i hele kommunen endnu. Det er der en helt særlig grund til.

– Vi har jo en særlig udfordring med, at Dragør er en gammel by. Der er brosten og ikke meget plads ved de enkelte huse, så hvis de skulle have tre store spande stående, bliver det en udfordring, siger hun.

Læs også: Masseturisme: Borgere i Dragør vil ikke være verdensarv

Dog understreger Helle Barth, at kommunen har forsøgt at kommunikere med borgerne angående den nye ordning gennem e-post og opslag på kommunens hjemmeside samt i lokalpressen. Ifølge Helle Barth skal kommunen nok løse udfordringerne.

Sådan gjorde vi: Idéen opstod på baggrund af flere læste Facebook-opslag i diverse grupper for beboere i Dragør kommune. Efterfølgende har vi snakket med Helle Barth (V) telefonisk. Hanne Bacher Bendtsen er også blevet interviewet telefonisk.